MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Bijlage

Onderwerp

Aanwijzingen voor de lezer

Merck Manual Medisch handboek – tweede, geheel herziene editie is ingedeeld in secties en hoofdstukken. Onderwerpen kunnen snel worden gevonden door de inhoudsopgave of het trefwoordenregister te raadplegen, maar inzicht in de indeling van de secties en hoofdstukken zal de lezer helpen zijn weg in het boek te vinden, waardoor de informatie nog beter toegankelijk wordt.

Secties

In de eerste sectie, Algemeen, worden veel algemene onderwerpen beschreven die van belang zijn voor de gezondheidszorg, zoals veroudering, communicatie met zorgverleners, voorkómen van ziekten en invaliditeit, lichaamsbeweging en sport, revalidatie en overlijden en het overlijdensproces. De sectie over Ongevallen en letsel (zie Spoedeisende hulp: Introductie) bevat een hoofdstuk over eerste hulp. De laatste sectie, Speciale onderwerpen, biedt een overzicht van onder meer medische besluitvorming, chirurgie, aanvullende en alternatieve geneeswijzen en gezondheid op reis.De meeste secties in het boek behandelen de aandoeningen van één orgaan of orgaanstelsel, zoals het oog, de huid of hart en bloedvaten. Enkele secties behandelen één type aandoening, zoals hormonale stoornissen of infectieziekten. Drie afzonderlijke secties zijn aan specifieke aandoeningen bij mannen, vrouwen en kinderen gewijd.

Hoofdstukken

Sommige hoofdstukken beschrijven één enkele aandoening. Andere hoofdstukken behandelen een groep verwante aandoeningen. In beide gevallen begint de bespreking gewoonlijk met een definitie van de aandoening, in een cursief lettertype. De daaropvolgende informatie wordt meestal aangeboden onder koppen als Oorzaken, Symptomen, Diagnose, Preventie, Behandeling en Prognose. Vetgedrukte woorden in de tekst geven belangrijke onderwerpen aan.In secties over ziekten of aandoeningen van een orgaan of orgaanstelsel worden in het eerste hoofdstuk de normale structuur en functie van het orgaan beschreven. Door bijvoorbeeld over de werking van het hart te lezen of door illustraties van het hart te bestuderen, kan de lezer een specifieke hartaandoening beter begrijpen. Veel secties bevatten ook een hoofdstuk met een beschrijving van de symptomen en de medische onderzoeken die worden toegepast om de diagnose te kunnen stellen van de in die sectie besproken aandoeningen.

Kruisverwijzingen

In het boek worden kruisverwijzingen gebruikt, die aangeven waar andere belangrijke of verwante informatie over een onderwerp te vinden is. Kruisverwijzingen in de tekst zijn aangegeven met een (hyper)link. Sommige kruisverwijzingen wijzen de lezer op een illustratie, kader of tabel op een specifieke pagina.

Medische termen

Vaak worden in de tekst medische termen gebruikt, gewoonlijk tussen haakjes achter de Nederlandse term. Op Medische terminologie is een lijst opgenomen met in medische terminologie gebruikte voorvoegsels, woordstammen en achtervoegsels. Deze lijst kan helpen de ingewikkeld klinkende medische termen inzichtelijk te maken.

illustraties, kaders en tabellen

Het boek bevat een groot aantal illustraties, kaders en tabellen. Deze helpen de in de tekst behandelde informatie te verklaren of geven aanvullende, gerelateerde informatie. De lezer kan ook de in kleur uitgevoerde anatomische tekeningen raadplegen om de verschillende lichaamsdelen op te zoeken en te zien hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Informatie over geneesmiddelen

De sectie over geneesmiddelen geeft uitgebreide informatie over geneesmiddelen én over geneeskrachtige kruiden en voedingssupplementen. Daarnaast komen er verspreid over het boek veel tabellen met geneesmiddelen voor. Deze tabellen bevatten aanvullende informatie over een klasse of groep geneesmiddelen.Afzonderlijke geneesmiddelen worden vrijwel steeds aangeduid met de generieke naam in plaats van met de merk- of handelsnaam. Bijlage III bevat een lijst met de meeste in het boek genoemde generieke geneesmiddelen met sommige van de overeenkomstige handelsnamen (zie Geneesmiddelen: handelsnamen en generieke namen). In bijlage III is tevens een aparte lijst opgenomen van handelsnamen van geneesmiddelen met hun overeenkomstige generieke naam.In het boek worden geen doseringen voor geneesmiddelen gegeven, omdat deze afhankelijk van individuele omstandigheden zeer sterk kunnen uiteenlopen. Een veilige, werkzame dosering hangt bijvoorbeeld af van factoren als leeftijd, geslacht, gewicht, lengte, de aanwezigheid van meer dan één aandoening en het gebruik van andere geneesmiddelen. De keuze en dosering van een geneesmiddel moeten daarom steeds per individuele patiënt worden vastgesteld.

Diagnostische onderzoeken

In het boek wordt telkens vermeld welke onderzoeken worden uitgevoerd om tot een diagnose te komen. De eerste keer dat een onderzoek in een bepaald hoofdstuk wordt genoemd, wordt dit gewoonlijk toegelicht. Daarnaast worden in Bijlage II (zie Algemeen toegepaste medische onderzoeksmethoden) veel algemeen gebruikte diagnostische onderzoeken en procedures vermeld, met een toelichting over hun toepassing en verwijzingen naar de plaats waar het onderzoek in het boek wordt besproken.

Hulp en informatie

Bijlage IV (zie ) vermeldt onder meer de adressen en telefoonnummers van veel organisaties in Nederland en België die hulp bieden aan mensen met (specifieke) aandoeningen. Deze organisaties kunnen extra informatie verstrekken over een aandoening of behulpzaam zijn bij het vinden van hulpdiensten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Bericht aan de lezer

Volgende: Medische terminologie

Illustraties
Tabellen
Disclaimer