MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Bericht aan de lezer
Naar boven

Bijlage

Onderwerp

Bericht aan de lezer

De Amerikaanse auteurs en redacteuren en de Nederlandse vertalers, vakreferenten en redacteuren hebben getracht ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek juist is en dat de vermelde gegevens met betrekking tot diagnostiek en therapie in overeenstemming zijn met de normen zoals deze in Nederland golden ten tijde van de kopijsluiting (najaar 2004). Medische vakinformatie is door de voortschrijding van onderzoek en klinische ervaring echter voortdurend aan verandering onderhevig. Daarnaast kunnen de meningen van deskundigen in zekere mate uiteenlopen. Verder zijn patiënten en omstandigheden steeds uniek en zijn bij het samenstellen van een tekst van een dergelijke omvang menselijke fouten niet uit te sluiten. Daardoor is het mogelijk dat de informatie in dit boek op een bepaalde situatie niet van toepassing is. De lezer wordt aangeraden de in dit boek verworven kennis te bespreken met een arts of een andere erkende verlener van medische zorg.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Overzicht van de vakreferenten van de Engelstalige uitgave en dankbetuiging

Volgende: Aanwijzingen voor de lezer

Illustraties
Tabellen
Disclaimer