MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Voorwoord
Naar boven

Bijlage

Onderwerp

Voorwoord

In dit ‘informatietijdperk' heeft een geïnteresseerde lezer snel toegang tot informatie over allerlei zaken, van films tot medische zorg. Als het om ziekte en gezondheid gaat, is de kwaliteit van deze informatie echter van essentieel belang. Een lezer moet zich afvragen: is de gevonden informatie juist, betrouwbaar en recent? Is de informatie volledig of ontbreekt er iets belangrijks? Is de informatie een weergave van bewezen wetenschappelijk onderzoek of slechts de mening van de auteur? Is de auteur een expert op dit gebied? Heeft de auteur goede referenties? Dit zijn uiterst belangrijke vragen. Als de geboden informatie over gezondheidszaken onjuist is, loopt de lezer die erop vertrouwt ernstig risico.Merck Manual Medisch handboek – tweede, geheel herziene editie beoogt tegemoet te komen aan de groeiende vraag bij het grote publiek naar gedetailleerde, volledige en deskundige medische informatie. Het boek behandelt tal van ingewikkelde medische onderwerpen, maar doet dat in begrijpelijke taal.

De tweede, geheel herziene editie is meer dan alleen een herziening van het in 2000 verschenen Merck Manual Medisch handboek. Het boek is volledig herschreven. De auteurs en redacteuren van Merck Manual Medisch handboek – tweede, geheel herziene editie hebben elk onderwerp bijgewerkt, vele nieuwe onderwerpen toegevoegd, verklaringen verbeterd, meer illustraties toegevoegd en onder- en bijschriften uitgebreid om meer informatie te geven.

Merck Manual Medisch handboek was niet het eerste medische handboek voor de geïnteresseerde leek. In de afgelopen twintig jaar zijn er vele uitstekende boeken verschenen die voorzien in de behoefte van het publiek aan medische informatie. Deze tweede, geheel herziene editie behandelt echter meer onderwerpen en beschrijft deze uitgebreider dan alle andere medische handboeken voor het grote publiek. In het boek wordt uitgelegd wat een ziekte of aandoening inhoudt, wie deze kan oplopen, wat de symptomen ervan zijn, hoe de ziekte wordt gediagnosticeerd, hoe de ziekte kan worden voorkomen en wat de mogelijke behandelingen zijn. Zo mogelijk wordt informatie gegeven over de prognose, met inbegrip van datgene wat er wel en niet aan kan worden gedaan. Er wordt achtergrondinformatie gegeven die de lezer helpt inzicht te verkrijgen in de verschillende ziekten en aandoeningen. Deze informatie bestaat onder meer uit de anatomie en functie van een orgaan of orgaanstelsel, diagnostische onderzoeken en medische procedures. De medische terminologie wordt uitgelegd, zodat mensen hun arts beter kunnen begrijpen (Medische terminologie).

Merck Manual Medisch handboek – tweede, geheel herziene editie is gebaseerd op het meest gebruikte medische handboek ter wereld, The Merck Manual of Medical Information. Miljoenen zorgverleners over de hele wereld gebruiken The Merck Manual. Het boek wordt al 106 jaar uitgegeven en is inmiddels aan de 17e editie toe. In deze tweede, geheel herziene editie worden vrijwel alle onderwerpen besproken die ook in de 17e editie van The Merck Manual of Medical Information zijn opgenomen. Net als alle Merck Manuals wordt deze tweede, geheel herziene editie op non-profit-basis uitgegeven door Merck Research Laboratories, een divisie van Merck & Co, Inc.

De kracht van het boek ligt in de kennis, de ervaring en het oordeel van de bijna 300 deskundige auteurs, vakreferenten en leden van de redactie. De dank die zij verdienen, is groter dan hier onder woorden kan worden gebracht.Wij adviseren de lezer enkele minuten te besteden aan het bestuderen van de ‘Aanwijzingen voor de lezer' (zie Aanwijzingen voor de lezer). Via het uitgebreide trefwoordenregister kan specifieke informatie worden gevonden.

Geen enkel boek kan de deskundigheid en adviezen vervangen van artsen en andere erkende verleners van medische zorg die direct contact met de patiënt hebben. Merck Manual Medisch handboek – tweede, geheel herziene editie is bedoeld als aanvulling op deze relatie, niet als vervanging. Evenmin is het boek bedoeld als een handleiding voor zelfdiagnose of zelfzorg. Het is eerder een bron van nauwkeurige, betrouwbare informatie die de lezers zal helpen beter met artsen en andere verleners van medische zorg te communiceren. We hopen dat u dit boek in goede gezondheid gebruikt en stellen uw eventuele commentaar en uw suggesties op prijs.

Mark H. Beers, M.D.

Hoofdredacteur

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Medische informatie beschikbaar stellen: Merck en de Merck Manuals

Volgende: Redacteuren

Illustraties
Tabellen
Disclaimer