MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Bijlage

Onderwerp

Voorvoegsels in het decimale stelsel

illustrative-material.table-short 2

Voorvoegsels in het decimale stelsel

voorvoegsel

waarde

vergelijking

kilo (k)

1000

1 kilometer (km) = 1000 meter (m)

1 meter = 0,001 kilometer

deci (d)

0,1

1 deciliter (dl) = 0,1 liter (l)

1 liter = 10 deciliter

centi (c)

0,01

1 centimeter (cm) = 0,01 meter

1 meter = 100 centimeter

milli (m)

0,001

1 milliliter (ml) = 0,001 liter

1 liter = 1000 milliliter

micro (m)

0,000001

1 microliter (ml) = 0,000001 liter

1 liter = 1 miljoen microliter

pico (p)

0,000000000001

1 picoliter (pl) = 0,000000000001 liter

1 liter = 1 biljoen picoliter

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Maten en gewichten

Illustraties
Tabellen
Disclaimer