MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Bloedonderzoeken
Naar boven

Bijlage

Onderwerp

Bloedonderzoeken

illustrative-material.table-short 2

Bloedonderzoeken*

laboratoriumbepaling

referentiewaarden/drempelwaarde (SI‑eenheden**)

alcohol (ethanol)

0 mmol/l (meer dan 0,02 mmol/l wijst meestal op intoxicatie)

ammoniak

10-45 mmol/l

amylase

30-120 U/l

anorganisch fosfaat

0,9-1,5 mmol/l

antinucleaire antilichamen (ANA; ook andere antilichamen kunnen worden geïdentificeerd)

0 (negatief resultaat)

ascorbinezuur (vitamine C)

11-100 mmol/l

bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE)

mannen: 1-12 mm/uur;

vrouwen: 2-20 mm/uur

bicarbonaat (totaal CO2)

23-29 mmol/l

bilirubine

geconjugeerd: tot 5 mmol/l;

totaal: tot 17 mmol/l

bloedvolume

85-91 ml/kg lichaamsgewicht

calcium

2,10-2,60 mmol/l (bij kinderen iets hoger)

carboxyhemoglobine (koolstofmonoxide in hemoglobine)

< 5% van totaal hemoglobine

CD4/CD8-ratio

1,08-3,99

CD4-cellen

0,56-1,49 5 109/l

500-1500 cellen/ml

CD8-cellen

0,26-0,99 5 109/l

CEA (methode-afhankelijk)

< 2,5-5,0 mg/l (niet rokers)

< 5-10 mg/l (rokers)

ceruloplasmine

0,25-0,5 g/l

chloride

96-107 mmol/l

creatinekinase (CK of CPK)

mannen: tot 200 U/l; vrouwen: tot 170 U/l

creatinekinase-iso-enzymen (CK-MB)

< 24 U/l en < 5% van totaal CK

creatinine

mannen: 70-110 mmol/l; vrouwen: 50-90 mmol/l

eiwitspectrum:

totaal eiwit

albumine

á1-globuline

á2-globuline

â-globuline

ã-globuline

60-80 g/l

35-55 g/l

2-4 g/l

6-10 g/l

8-13 g/l

7-15 g/l

elektrolyten

zie afzonderlijke onderzoeken: elektrolyten die routinematig worden onderzocht, zijn calcium, chloride, kalium, magnesium en natrium

erytrocyten

mannen: 4,3-6,0 5 1012/l

vrouwen: 3,8-5,5 5 1012/l

ferritine

mannen, vrouwen: > 65 jaar 45-250 mg/l

vrouwen premenopauzaal: 20-150 mg/l

fosfatase (alkalische)

35-90 U/l (bij zuigelingen en adolescenten hoger, bij vrouwen lager)

gemiddeld celhemoglobine (mean corpuscular hemoglobin, MCH)

1,70-2,20 fmol

gemiddeld celvolume (mean corpuscular volume, MCV)

80-100 fl

gemiddelde celhemoglobineconcentratie (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC)

20,0-22,0 mmol/l

glucose

nuchter: 4,0-6,4 mmol/l (plasma nuchter) 3,5-5,6 mmol/l (volbloed of capillair, nuchter)

GlycoHb niet-diabetespatiënten goede instelling slechte instelling

4-6% < 7% > 8,0%

hematocriet (Ht)

mannen: 0,41-0,51 l/l

vrouwen: 0,36-0,47 l/l

hemoglobine (Hb)

mannen: 8,5-11,0 mmol/l

vrouwen: 7,5-10,0 mmol/l

ijzer

mannen: 10-30 mmol/l

vrouwen: 10-25 mmol/l

ijzerbindingscapaciteit (totaal)

45-80 mmol/l

INR (International Normalized Ratio) ter controle van het antistollingsniveau door cumarinepreparaten

0,9-1,1 zonder antistolling

kalium

3,8-5,2 mmol/l

koolzuurspanning

35-45 mmHg of 4,7-6,0 kPa

koper (Cu)

11-23 mmol/l

lactaat (melkzuur)

veneus: 0,5-2,2 mmol/l

arterieel: 0,5-1,6 mmol/l

lactaatdehydrogenase (LD)

135-225 U/l

leukocyten

4,0-10,0 5 109/l

leverfunctietests

omvatten bilirubine (totaal), fosfatase (alkalische), eiwit (totaal en albumine), transaminasen (alanine en aspartaat), protrombine

lipase

20-180 U/l

lipiden: cholesterol

HDL-cholesterol

LDL-cholesterol

triglyceriden

minder dan 5,8 mmol/l (bij een leeftijd 40-49 jaar; neemt toe met leeftijd)

0,9-1,7 mmol/l

< 3 mmol/l

0,6-2,2 mmol/l (bij mannen hoger)

lood

1,0 mmol/l of minder (bij kinderen aanzienlijk lager)

magnesium (Mg)

0,7-1,2 mmol/l

natrium

137-145 mmol/l

osmolaliteit

275-300 mosmol/l

partiële tromboplastinetijd (PTT)

30-45 seconden

prostaatspecifiek antigeen (PSA)

0-4 mg/l (neemt toe met de leeftijd)

protrombinetijd (PT)

10-14 seconden

thyreoïdstimulerend hormoon (TSH)

0,4-4,0 mU/l

transaminasen:

alanineaminotransferase (ALAT)

aspartaataminotransferase (ASAT)

< 45 U/l

< 40 U/l

trombocyten

150-400 5 109/l

troponine (N.B. in Nederland nog geen consensus over referentiewaarden):

troponine-I

troponine-T

< 1,0 mg/l

< 0,1 mg/l

ureum

3,0-7,5 mmol/l

urinezuur

0,15-0,40 mmol/l

vitamine A (all-transretinol) (ook andere vitaminen kunnen worden bepaald)

1,2-1,7 mmol/l

volledig bloedbeeld

zie afzonderlijke onderzoeken: hemoglobine, hematocriet, gemiddeld celhemoglobine (MCH), gemiddelde celhemoglobineconcentratie (MCHC), gemiddeld celvolume (MCV), trombocyten, leukocyten

zuurgraad (pH)

7,35-7,45

zuurstofsaturatie (SaO2, arterieel)

0,95-1,0

zuurstofspanning (pO2)

83-100 mmHg of 11,0-13,3 kPa

* Bloed kan ook op andere stoffen worden onderzocht.

** Eenheden worden in bijlage I verklaard.

Conventionele eenheden kunnen met een omrekenfactor in internationale eenheden worden omgezet. Alle laboratoria gebruiken inmiddels het Internationale Systeem van Eenheden (Système International d'Unités, SI). De term ‘International Units' (IU) wordt gebruikt voor stoffen waarvan de activiteit niet in gewicht of moleculaire eenheden is uit te drukken, maar waarvan de bepaling volgens een internationaal aanvaarde en gestandaardiseerde methode geschiedt, bijvoorbeeld enzymen.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Algemeen toegepaste medische onderzoeksmethoden

Volgende: Diagnostische procedures

Illustraties
Tabellen
Disclaimer