MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Bijlage

Onderwerp

Diagnostische procedures

illustrative-material.table-short 3

Diagnostische procedures

procedure

wat wordt onderzocht

beschrijving

amniocentese

vocht uit het zakje waar de foetus in zit

analyse van vocht om afwijkingen bij de foetus te kunnen ontdekken

arteriografie (angiografie)

alle slagaders in het lichaam; gewoonlijk de slagaders van de hersenen, het hart, de nieren, de aorta of de benen

röntgenonderzoek met behulp van een contrastmiddel naar een afsluiting van of een defect aan een slagader

audiometrie

oren

bepaling van het vermogen om geluiden bij specifieke toonhoogten en volumes te horen en te onderscheiden

auscultatie

hart en longen

met een stethoscoop luisteren naar hartgeluiden en ademgeruis

bariumfoto's

slokdarm, maag, darmen, endeldarm

röntgenonderzoek naar zweren, tumoren en andere afwijkingen

beenmergpunctie

heupbeen of borstbeen

microscopisch onderzoek van het beenmerg op afwijkingen van bloedcellen

biopsie

alle lichaamsweefsels

afname en microscopisch onderzoek van een weefselmonster (biopt) op kanker of een andere afwijking

bloeddruk

gewoonlijk aan de arm

onderzoek naar hoge of lage bloeddruk

bloedonderzoek

gewoonlijk een bloedmonster uit de arm

bepaling van stoffen in het bloed om het functioneren van organen vast te stellen en als ondersteuning bij het diagnosticeren en controleren van diverse aandoeningen

bronchoscopie

de luchtwegen

rechtstreeks visueel onderzoek naar een tumor of een andere afwijking

chromosoomonderzoek

bloed

microscopisch onderzoek naar een genetische aandoening

colonoscopie

dikke darm

rechtstreeks visueel onderzoek met een buigzame kijkbuis naar een tumor of een andere afwijking

colposcopie

baarmoederhals

rechtstreeks visueel onderzoek van de baarmoederhals met een vergrotende lens

computertomografie (CT-scan)

alle lichaamsdelen

computergestuurd röntgenonderzoek naar structurele afwijkingen

curettage

baarmoederhals en baarmoeder

microscopisch onderzoek van een monster op afwijkingen van het baarmoederslijmvlies

dual-energy X-ray-absorptiometrie (DEXA)

skelet, gericht op specifieke gebieden, meestal heup, wervelkolom en pols

onderzoek naar het mineraalgehalte van botten met behulp van een bepaald type röntgenstralen

echocardiografie

hart

onderzoek met geluidsgolven naar de structuur en de functie van het hart

echografie

alle lichaamsdelen

beeldvorming met geluidsgolven om structurele of functionele afwijkingen te ontdekken

elektrocardiografie (ECG)

hart

onderzoek naar de elektrische activiteit van het hart

elektro-encefalografie (EEG)

hersenen

onderzoek naar de elektrische activiteit van de hersenen

elektrofysiologisch onderzoek

hart

onderzoek naar het hartritme of geleidingsafwijkingen

elektromyografie

spieren

registreren van de elektrische activiteit van een spier

endoscopie

maag-darmkanaal

rechtstreeks visueel onderzoek van inwendige structuren met een flexibele kijkbuis

endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP)

galwegen

röntgenonderzoek van de galwegen na inspuiting van een contrastmiddel via een flexibele kijkbuis

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

meestal bloed

het monster wordt vermengd met een monster van allergenen of micro-organismen voor onderzoek op de aanwezigheid van specifieke antilichamen

exconisatie

baarmoederhals

verwijdering van een kegelvormig stukje weefsel voor onderzoek

fluoroscopie

maag-darmkanaal, hart, longen

een continu röntgenonderzoek waarmee het inwendige van een orgaan tijdens het functioneren daarvan kan worden gecontroleerd

gewrichtspunctie

gewrichten, met name schouder, elleboog, vingers, heupen, knieën, enkels, tenen

onderzoek van vocht uit de gewrichtsholte op bloedcellen, uit mineralen gevormde kristallen en micro-organismen

hartkatheterisatie

hart

onderzoek naar de functie en de structuur van het hart

huidallergieonderzoek

gewoonlijk een arm of de rug

onderzoek naar allergieën

hysteroscopie

baarmoeder

rechtstreeks visueel onderzoek van het inwendige van de baarmoeder met een flexibele kijkbuis

inspanningsonderzoek

hart

onderzoek naar het functioneren van het hart tijdens inspanning

intraveneuze urografie (IVP)

nieren, urinewegen

röntgenonderzoek van de nieren en urinewegen na injectie van een contrastmiddel in een ader

kweek

monster van een willekeurig gebied van het lichaam (meestal vocht als bloed, urine of pus)

onderzoek van micro-organismen die uit een monster zijn gekweekt om een infectie met bacteriën of schimmels te identificeren

laparoscopie

buik

onderzoek voor diagnose en behandeling van afwijkingen in de buik met behulp van een kijkinstrument door een kleine opening in de buikwand

longfunctieonderzoek

longen

onderzoek naar de capaciteit van de longen om lucht vast te houden, lucht het lichaam in en uit te verplaatsen en zuurstof en koolstofdioxide uit te wisselen

lumbaalpunctie (ruggenprik)

wervelkanaal

onderzoek naar afwijkingen in het ruggenmergsvocht

magnetische kernspinresonantie, magnetic resonance imaging (MRI)

alle lichaamsdelen

magnetisch beeldvormend onderzoek naar structurele afwijkingen

mammografie

borsten

röntgenonderzoek op borstkanker

mediastinoscopie

borst

rechtstreeks visueel onderzoek van het gebied in de borst tussen de longen

myelografie

wervelkolom

eenvoudig of computergestuurd röntgenonderzoek van de wervelkolom na inspuiting van een contrastmiddel

oftalmoscopie

ogen

rechtstreeks visueel onderzoek naar afwijkingen achter in het oog

onderzoek op occult bloed

dikke darm en hogere delen van het maag-darmkanaal

onderzoek naar bloed in de ontlasting

Papanicolaou-methode (Pap-uitstrijkje)

baarmoederhals

microscopisch onderzoek op kanker van cellen die uit de baarmoederhals zijn afgenomen

paracentese

buik

inbrengen van een naald in de buikholte om vocht op te zuigen voor onderzoek

percutane transhepatische cholangiografie

lever, galwegen

röntgenonderzoek van de lever en galwegen na inspuiting van een contrastmiddel in de lever

positronemissietomografie (PET-scan)

hersenen en hart

radioactief beeldvormend onderzoek naar functieafwijkingen

radionuclide beeldvorming

tal van organen

radioactieve beeldvorming voor het opsporen van afwijkingen van de bloedstroom, structuur of functie

reflextest

pezen

onderzoek om afwijkingen in de zenuwfunctie op te sporen

retrograde urografie

blaas, urineleiders

röntgenonderzoek van de blaas en de urineleiders na rechtstreekse toediening van een contrastmiddel

sigmoïdoscopie

rectum en onderste deel van de dikke darm

rechtstreeks visueel onderzoek naar tumoren of andere afwijkingen

spirometrie

longen

onderzoek naar de longfunctie waarbij in meetapparatuur wordt geblazen

thoracocentese

de ruimte rond de longen (pleuraruimte)

met een naald opzuigen van vocht uit de borstholte voor onderzoek naar afwijkingen

thoracoscopie

longen

onderzoek van de longvliezen en de pleuraruimte met een kijkbuis

tympanometrie

oren

bepaling van de impedantie (weerstand tegen druk) van het middenoor voor onderzoek naar de oorzaak van gehoorverlies

tympanotomie

oren

het doorprikken van een trommelvlies bij middenoorontsteking

urineonderzoek

nieren en urinewegen

chemisch onderzoek van een urinemonster op eiwitten, suiker, ketonen en bloedcellen

venografie

aderen

röntgenonderzoek naar een afsluiting van een ader

vlokkentest (chorionvillusbiopsie)

placenta

microscopisch onderzoek van een monster op afwijkingen van de foetus

zenuwgeleidingsonderzoek

zenuwen

onderzoek om te bepalen hoe snel een prikkel wordt voortgeleid

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Bloedonderzoeken

Illustraties
Tabellen
Disclaimer