MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Naar boven

Bijlage

Onderwerp

illustrative-material.table-short 1

Beoordeling van lichaamsgroei

Deze bijlage bevat diagrammen* die onder meer door kinderartsen en medewerkers van consultatiebureaus worden gebruikt om de groei en het lichaamsgewicht van kinderen en jongvolwassenen te beoordelen. De diagrammen stellen ook de lezer van dit boek in staat een indicatie te verkrijgen van de mate waarin een bij het kind zorgvuldig te meten lichaamslengte of lichaamsgewicht afwijkt van de waarde die op de geldende leeftijd als normaal wordt beschouwd. Een vastgestelde afwijking kan aanleiding vormen de groei of het gewicht met de huisarts of een andere zorgverlener in de gezondheidszorg te bespreken.

De lengte, het gewicht en de schedelomtrek naar leeftijd zijn in deze groeidiagrammen weergegeven voor afzonderlijk jongens en meisjes van 0-15 maanden en jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar. De waarden voor kinderen van niet-Nederlandse ouders kunnen zeer licht afwijken. In de praktijk hanteren veel kinderartsen echter de hier opgenomen diagrammen ongeacht de herkomst van de ouders van het kind.

Het nomogram voor de body mass index van kinderen (Diagrammen voor beoordeling van lichaamsgroei en -gewicht:Beoordeling van lichaamsgewichtIllustraties) is samengesteld door de heer S. van Buuren, TNO, oorspronkelijk gepubliceerd in Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg 2002;34:93-94 en welwillend door de samensteller beschikbaar gesteld.

*De tien opgenomen diagrammen zijn ontleend aan de publicatie Groeidiagrammen – handleiding bij het weten en wegen van kinderen en in het invullen van groeidiagrammen, A.M. Fredriks et al., TNO-LUMC, Leiden 2004, ISBN 90 313 4329 3, overgenomen met vriendelijke toestemming van de uitgever. De diagrammen zijn tot stand gekomen in samenwerking met TNO/LUMC, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgonderzoek Nederland en Pfizer.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Beoordeling van lichaamsgewicht

Illustraties
Tabellen
Disclaimer