MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Bijlage

Onderwerp

Beoordeling van lichaamsgewicht

illustrative-material.figure-short 9

Beoordeling van lichaamsgewicht

De body mass index (BMI, ook wel ‘Quetelet-index') is de meest gebruikte maat voor vaststelling van onder- en overgewicht. De BMI wordt berekend door het gewicht (kg) te delen door het kwadraat van de lengte (m2). Aan de hand van het nomogram kan men met behulp van een liniaal of een recht stuk papier eenvoudig de BMI vaststellen.

Wanneer de BMI eenmaal is vastgesteld, kan men in de twee diagrammen vaststellen of bij opgroeiende kinderen sprake van overgewicht of ondergewicht is (Diagrammen voor beoordeling van lichaamsgroei en -gewicht: Body mass index- leeftijd | Jongens). De dikke lijn in het midden van de grijze golvende strook geeft de normale waarde voor de leeftijd van 1 tot 21 jaar aan. De twee vette streepjeslijnen geven het gebied aan waarbinnen de BMI als normaal kan worden beschouwd. De stippellijnen en haarlijnen erboven en eronder geven grenswaarden aan voor respectievelijk overgewicht en ondergewicht. De bovenste lijn geeft de grens aan waarboven bij een gegeven leeftijd sprake van zwaarlijvigheid is.

Het diagram eindigt bij de leeftijd van 21 jaar. Vanaf die leeftijd geldt de volgende standaardinterpretatie van de BMI voor volwassenen:

BMI tussen 25 en 30: overgewicht

BMI boven 30: zwaarlijvigheid (obesitas)

De interpretatie van de BMI behoeft lichte bijstelling zodra op hoge leeftijd de lichaamslengte als gevolg van bijvoorbeeld botontkalking afneemt.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Body mass index- leeftijd | Jongens

Illustraties
Tabellen
Disclaimer