MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

acalculeuze cholecystitis

Cholecystitis
Cholecystitis: Symptomen

acarbose

Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

acclimatisering

Warmteletsel

accommoderende esotropie

Scheelzien

acenocoumarol

 • bij longembolie

 • Longembolie: Behandeling

 • na operatieve ingreep

 • Longembolie: Preventie

  acetazolamide

 • bij hoogteziekte

 • Hoogteziekte: Preventie

  acetohexamide

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  acetylcholinereceptor

  AANGRIJPINGSPUNTEN IN HET LICHAAM: CELRECEPTORENTabellen
  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis

  acetylcholinesterase

 • in vruchtwater

 • Prenataal diagnostisch onderzoekKader

  acetylsalicylzuur (aspirine)

  Pijnstillers en ontstekingsremmende geneesmiddelen: Acetylsalicylzuur (aspirine)
  Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • anafylactoïde reacties

 • Mastocytose: BehandelingKader

 • bij acuut reuma

 • Acuut reuma: Preventie en behandeling

 • bij CVA-preventie

 • Cerebrovasculair accident: Preventie

 • bij hartinfarct

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen
  Hartinfarct: Behandeling

 • bij perifere vaatziekten

 • Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

 • bij preventie van hartinfarct

 • Angina pectoris: Behandeling met geneesmiddelen
  GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij verkoudheid

 • Verkoudheid: Behandeling
  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

 • bijwerkingen

 • gastro-intestinale

 • Toediening van geneesmiddelen
  Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • gastro-intestinale

 • Gastritis: Oorzaken
  Peptische zweer: Oorzaken
  Bloedingen in het maag‑darmkanaal

 • bijwerkingen

 • Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • bij ziekte van Kawasaki

 • Rodehond (rubella): Preventie en behandelingKader

 • en syndroom van Reye

 • Pijnstillers en ontstekingsremmende geneesmiddelen: Acetylsalicylzuur (aspirine)
  Virusinfecties

 • en syndroom van Reye

 • Koorts: Diagnose en behandeling
  Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Behandeling en prognoseKader

 • en tandheelkundige ingrepen

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • interacties met geneesmiddelen

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Interacties tussen geneesmiddelen

 • tijdens zwangerschap

 • Aanhoudende pulmonale hypertensie

 • vergiftiging

 • Acetylsalicylzuurvergiftiging (aspirinevergiftiging)
  Acetylsalicylzuurvergiftiging (aspirinevergiftiging): Diagnose en behandeling

  achalasie

  Abnormale voortstuwing van voedsel: Achalasie

  achillespees

 • en peesontsteking

 • Achillespeesontsteking
  Achillespeesontsteking

 • en slijmbeursontsteking (bursitis)

 • Achillespezenbursitis
  AchillespezenbursitisIllustraties
  Achillespezenbursitis: Diagnose en behandeling

  achillespeesreflex

  Lichamelijk onderzoek

  achterhoofdskwab

  Hersenen
  HersenenIllustraties

 • verwonding

 • Functiestoornissen per locatieIllustraties

 • verwonding

 • Functiestoornissen per locatie

  aciclovir

  ANTIVIRALE GENEESMIDDELENTabellen
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling

  acidose

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Symptomen
  Diabetes mellitus: Behandeling

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Symptomen

 • bij syndroom van Fanconi

 • Syndroom van Fanconi: Behandeling

 • metabole

 • Zuur-basenevenwichtKader
  Acidose
  Acidose: Behandeling

 • renale tubulaire

 • Renale tubulaire acidose
  SOORTEN RENALE TUBULAIRE ACIDOSETabellen
  Renale tubulaire acidose: Behandeling

 • respiratoire

 • Acidose
  Acidose: Behandeling

  acitretine

  Psoriasis: Behandeling

  acne

  Acne
  Acne: SymptomenIllustraties
  Acne: Behandeling

 • bij pasgeborene

 • Prematuriteit: Behandeling en prognoseKader

 • door Propionibacterium

 • Acne

  acrocyanose

  Functionele perifere vaatziekten: Acrocyanose

  acrodermatitis enteropathica

  Zink: Zinkgebrek

  acromegalie

  Acromegalie en reuzengroei
  Acromegalie en reuzengroei: Behandeling

  acrovesiculeus eczeem

  Eczeem: Acrovesiculeus eczeem

  ACTH-syndroom, ectopisch

  Cushing-syndroom

  acting out<Default Para font> (als afweermechanisme)

  VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

  Actinomyces israelii, infectie met

  Actinomycose
  Actinomycose: Diagnose, prognose en behandeling

  actinomycose

  Actinomycose
  Actinomycose: Diagnose, prognose en behandeling

 • cervicofaciale vorm

 • Actinomycose

  activiteiten van dagelijks leven (ADL)

  Vaststelling van het functioneringsniveau

  acupressuur

  Soorten alternatieve geneeswijzen: Alternatieve medische systemen

  acupunctuur

  Behandeling van pijn: Pijnbestrijding zonder pijnstillers
  Soorten alternatieve geneeswijzen: Alternatieve medische systemen

  acusticusneuroom

  Tumoren van de gehoorzenuw

  acute gedissemineerde encefalomyelitis

  Andere primaire demyeliniserende ziekten
  Andere primaire demyeliniserende ziekten

  acute inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (syndroom van Guillain-Barré)

  Polyneuropathie: Syndroom van Guillain-Barré
  Polyneuropathie: Behandeling en prognose

  acute intermitterende porfyrie

  Acute intermitterende porfyrie
  Acute intermitterende porfyrie: Preventie en behandeling

 • en hormoonsuppletietherapie

 • Menopauze: Behandeling

  acute lymfatische leukemie (ALL)

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Acute lymfatische leukemie
  Acute lymfatische leukemie: Prognose en behandeling

  acute myeloïde leukemie (AML)

  Acute myeloïde leukemieKader

  acute necrotiserende gingivitis

  Candidiasis: Symptomen en diagnose

  acute necrotiserende ulcererende gingivitis (loopgraafmond)

  Acute necrotiserende (ulcererende) gingivitis

  acute transversale myelitis (myelitis transversa)

  Myelitis transversa (acute transversale myelitis)
  Myelitis transversa (acute transversale myelitis): Diagnose en behandeling

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer