MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

Adam (methyleendioxymethamfetamine)

Amfetaminen
Amfetaminen: Behandeling

adamsappel

Het ademhalingsstelsel

Addison, ziekte van

Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties
Ziekte van Addison
Ziekte van Addison: Behandeling

 • hoge kaliumspiegels (hyperkaliëmie)

 • Kalium: Hyperkaliëmie

 • lage natriumspiegels (hyponatriëmie)

 • Natrium: Hyponatriëmie

 • verkleuring mond

 • Effecten van het ouder wordenKader

  adem

 • inhouden

 • bij kinderen

 • Breath-holding spells
  Breath-holding spells

 • slechte (halitose)

 • Terugtrekkend tandvleesKader

  ademhaling

 • adem inhouden

 • door duiker met scuba-uitrusting

 • Barotrauma: overdrukbarotrauma

 • beoordeling in noodsituaties

 • Hartstilstand

 • bij CVA

 • Cerebrovasculair accident: Symptomen

 • bij epiglottitis

 • Epiglottitis
  Epiglottitis: Symptomen

 • bij luchtweginfectie

 • Infecties van de luchtwegen: Symptomen en complicaties

 • bij onderzoek van borstkas

 • Diagnose: Medische voorgeschiedenis (anamnese) en lichamelijk onderzoek

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Kortademigheid

 • bij voorkómen van pneumonie

 • Pneumonie: Preventie en behandeling

 • insufficiëntie

 • Ademhalingsinsufficiëntie
  WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN ADEMHALINGSINSUFFICIËNTIE? Tabellen
  Ademhalingsinsufficiëntie: Behandeling

 • kortademigheid

 • Symptomen: Dyspneu
  Symptomen: Vormen van dyspneu

 • bij asbestose

 • Asbestose: Symptomen

 • bij astma

 • Astma: Symptomen en complicaties

 • bij congestieve cardiomyopathie

 • Congestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie: Symptomen

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Symptomen
  Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

 • bij coronaire hartziekte

 • Symptomen: Kortademigheid

 • bij coronaire hartziekte

 • Hartinfarct: Symptomen

 • bij hartfalen

 • Symptomen: Kortademigheid
  Symptomen

 • bij hypertrofische cardiomyopathie

 • Hypertrofische cardiomyopathie: Symptomen en diagnose

 • bij kanker

 • Symptomen: Ademhalingssymptomen

 • bij longembolie

 • Longembolie: Symptomen

 • bij mitralisstenose

 • Mitralisstenose: Symptomen en diagnose

 • bij nierziekten

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid en jeuk

 • bij non-hodgkinlymfoom

 • SYMPTOMEN VAN NON‑HODGKINLYMFOOMTabellen

 • bij overgewicht

 • Overgewicht: Symptomen

 • bij pulmonale hypertensie

 • Pulmonale hypertensie: Symptomen

 • bij scoliose

 • Symptomen: Vormen van dyspneu

 • bij silicose

 • Silicose: Symptomen en diagnose

 • bij tuberculose

 • Tuberculose: Symptomen en complicaties

 • bij ziekte van Hodgkin

 • SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE VAN HODGKINTabellen

 • door rookinhalatie

 • Brandwonden: PrognoseKader

 • oefeningen

 • Ademhalingsoefeningen
  Ademhalingsoefeningen

 • onderbreking

 • tijdens slaap

 • Overgewicht: Symptomen

 • onderbreking

 • tijdens slaap

 • Slaapapneu
  Slaapapneu: Behandeling

 • ondersteuning

 • bij ziekte van Duchenne

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

 • pasgeborene

 • Problemen bij de foetus of pasgeborene

 • pasgeborenen

 • Geboorteletsel
  Prematuriteit: Symptomen

 • problemen

 • Ademnoodsyndroom
  Ademnoodsyndroom: Preventie en behandeling

 • periodieke (Cheyne-Stokes)

 • Symptomen
  Slaapapneu: Symptomen
  Stupor en coma: Diagnose

 • pursed-lip

 • Ademhalingsoefeningen

 • regulatie

 • Regulatie van de ademhaling
  Regulatie van de ademhaling

 • regulatie

 • Regulatie van de ademhalingIllustraties

 • stilstand

 • bij kinderen

 • Breath-holding spells
  Breath-holding spells

 • stilstand

 • bij pasgeborenen

 • Prematuriteit: Symptomen

 • bij premature zuigelingen

 • Apneu bij de prematuur
  Apneu bij de prematuur: Behandeling

 • stridor (gierend geluid)

 • Symptomen: Stridor

 • bij luchtweginfecties

 • Infecties van de luchtwegen: Symptomen en complicaties

 • stridor (gierend geluid)

 • bij epiglottitis

 • Epiglottitis: Symptomen

 • bij pseudo-kroep

 • Pseudo-kroep: Symptomen en diagnose

 • therapie

 • Fysiotherapie van de borstkas

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Behandeling

 • tijdens natuurlijke bevalling

 • BevallingKader

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • wheezing

 • Astma: Symptomen en diagnose

 • wheezing

 • Symptomen: Wheezing
  Symptomen: Wheezing

  ademhalingscentrum

 • bij premature zuigeling

 • Apneu bij de prematuur

  ademhalingsinsufficiëntie

 • bij septische shock

 • Septische shock: Symptomen en diagnose

  ademhalingsstelsel

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelsel

  ademnoodsyndroom

  ARDS (acute respiratory distress syndrome)
  ARDS (acute respiratory distress syndrome): Behandeling en prognose

 • bij zuigeling

 • groot voor zwangerschapsduur

 • Groot voor de zwangerschapsduur

 • premature

 • Prematuriteit: Symptomen
  Ademnoodsyndroom
  Ademnoodsyndroom: Preventie en behandeling

  adenocarcinoom

 • alvleesklier

 • Kanker van de alvleesklier
  Kanker van de alvleesklier: Prognose en behandeling

 • dikke darm

 • Tumoren van dikke darm en endeldarm
  Tumoren van dikke darm en endeldarm: Prognose en behandeling

 • dunne darm

 • Kanker van de dunne darm
  Kanker van de dunne darm: Behandeling

 • maag

 • Kanker van de maag
  Kanker van de maag: Prognose en behandeling

 • slokdarm

 • Kanker van de slokdarm
  Kanker van de slokdarm: Prognose en behandeling

  adenoïdectomie

  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling
  Vergrote keel- en neusamandelen: Diagnose en behandeling

  adenomyosis

  Amenorroe: BehandelingKader

  adenoom

 • bijnier

 • Cushing-syndroom
  Cushing-syndroom: Behandeling
  Hyperaldosteronisme

 • bijschildklier

 • Calcium: HypercalciëmieKader

 • hersenen

 • HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

 • hypofyse

 • Hersentumoren: Symptomen
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Hypopituïtarisme: Behandeling

 • en acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei

 • en Cushing-syndroom

 • Cushing-syndroom

 • en galactorroe

 • Galactorroe
  Galactorroe: Behandeling

 • lever

 • Hersentumoren: SymptomenKader
  Leveradenoom
  Leveradenoom

 • schildklier

 • Hyperthyreoïdie: Oorzaken

 • speekselklier

 • Goedaardige gezwellen

  adenosine

  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAN HARTRITMESTOORNISSEN WORDEN GEBRUIKT Tabellen

  adenosinedeaminasedeficiëntie

  Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

  adenosis vaginae

  Abnormaal vaginaal bloedverlies

  adenovirusinfectie

 • bij kinderen

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader
  Infecties van de luchtwegen
  Infecties van de luchtwegen: Preventie en behandeling
  Bronchiolitis

 • oog (keratoconjunctivitis)

 • Infectieuze conjunctivitisKader

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

  aderafsluiting

 • lever

 • Aandoeningen door aderafsluiting
  Aandoeningen door aderafsluiting: Prognose en behandeling

  aderlating (flebotomie)

 • bij hemochromatose

 • IJzerKader

 • bij polycytemie

 • Polycythaemia vera: Prognose en behandeling

 • bij porphyria cutanea tarda (porfyrie)

 • Porphyria cutanea tarda: Behandeling

  aderontsteking (flebitis)

  Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Oppervlakkige tromboflebitis

  ader(s)

  Bloedvaten

 • bij bloeddrukregulatie

 • Lage bloeddruk
  SpatadersIllustraties

 • bij hartziekte

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • filters

 • Diepveneuze trombose: Behandeling
  Longembolie: Behandeling

 • kleppen

 • Diepveneuze trombose: BehandelingIllustraties

 • kleppen

 • Aandoeningen van aders

 • lever

 • Biologie van de lever en galblaasIllustraties
  Lever: Bloedvoorziening van de lever
  Bloedvataandoeningen van de lever

 • afsluiting

 • Aandoeningen door aderafsluiting
  Aandoeningen door aderafsluiting: Prognose en behandeling

 • afsluiting

 • Bloedvataandoeningen van de nierenIllustraties

 • bij hartfalen

 • Vaatafwijkingen door andere ziekten

 • bij syndroom van Budd-Chiari

 • Syndroom van Budd-Chiari
  Syndroom van Budd-Chiari: Prognose en behandeling

 • nier

 • Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • afsluiting

 • door trombose

 • Nieradertrombose
  Nieradertrombose: Prognose en behandeling

 • tumor

 • uitzaaiing

 • Nierkanker: Behandeling

 • ontsteking

 • Perifere vaatafsluitingen: Symptomen

 • spat-

 • Spataders

 • spinnaevus

 • ataxia teleangiectasia

 • Ataxia teleangiectasia

 • bestraling

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • stripping

 • Spataders: Behandeling

  adipositas-hypoventilatiesyndroom (Pickwick-syndroom)

  Slaapapneu: Symptomen

  adolescent(en)

 • en suïcidaal gedrag

 • Suïcidaal gedrag: RisicofactorenKader

  adoptie

  Adoptie
  Adoptie

  adrenerge receptorblokker

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

  adrenoleukodystrofie

  Andere primaire demyeliniserende ziekten

  adrenomyeloneuropathie

  Andere primaire demyeliniserende ziekten

  advies (counseling)

 • bij behandeling van longziekten

 • Psychosociale hulpverlening
  Psychosociale hulpverlening

 • bij immunodeficiënties

 • Immunodeficiënties: Diagnose

 • bij maculadegeneratie

 • Leeftijdgebonden maculadegeneratie: Behandeling

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • bij spierdystrofie

 • Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie: Diagnose

 • erfelijkheid

 • Erfelijkheidsonderzoek
  Erfelijkheidsonderzoek: Drageronderzoek

  adynamische ileus (stille buik)

  Ileus
  Ileus: Behandeling

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer