MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

afasie

Functiestoornissen per locatie: Afasie
Onderzoek bij afasieKader

 • bij CVA

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Afasie

  affect

 • bij schizofrenie

 • Schizofrenie: Symptomen

  affectieve stoornis

  Depressie en manie

  affiniteit

  Werking van geneesmiddelen: Affiniteit en intrinsieke werking

  afglijding dijbeenkop bij groeischijf

  Afglijding van dijbeenkop bij groeischijf
  Afglijding van dijbeenkop bij groeischijf
  Afglijding van dijbeenkop bij groeischijfIllustraties

  afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster C Angstig of geremd gedrag

  afhankelijkheid

 • geneesmiddel

 • Behandeling van pijn: Opioïde analgetica
  Middelengebruik en ‑misbruik

  aflatoxine

  Hepatoom

  afscheiding

 • tepel

 • Borstaandoeningen: Symptomen

 • vagina

 • Symptomen: Abnormale vaginale afscheiding
  Symptomen: Abnormale vaginale afscheiding
  Vaginale infecties: Symptomen en diagnose

 • na bevalling

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  afsluitend verband

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

  afsluiting

 • eileiders

 • Sterilisatie
  SterilisatieIllustraties

  aft

  Aften
  Aften: Behandeling
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Symptomen en complicaties

  afweermechanisme

  VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

 • acting out<Default Para font>

 • VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

 • projectie

 • VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

 • splitting

 • VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

 • tegen infectie

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Koorts

 • tegen ziekte

 • Biologie van het afweersysteem

 • van longen

 • Afweermechanismen
  Afweermechanismen

  afweersysteem

  Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties

 • aandoeningen

 • Biologie van het afweersysteem
  Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • bij vroeggeborenen

 • Biologie van het afweersysteemKader

 • kanker

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen
  Effecten van het ouder worden
  Effecten van het ouder worden

 • lymfoïde organen

 • Biologie van het afweersysteem
  Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties

 • onderdrukking

 • voor transplantatie

 • Principes van orgaantransplantatie: Onderdrukking van het afweersysteem
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • respons

 • Biologie van het afweersysteem

 • respons

 • Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Immuunrespons

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer