MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

albinisme

Albinisme
Albinisme

albumine

Samenstelling van het bloed: Plasma

 • bloedspiegel

 • Ondervoeding: Diagnose en behandeling

  albuterol

 • bij astma

 • Receptoren op cellen
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

  alcohol

 • voor reinigen

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

  alcoholgebruik en -misbruik

  Alcohol
  Alcohol
  EFFECTEN VAN AANHOUDEND ALCOHOLGEBRUIKTabellen

 • aandoening

 • lever

 • Cirrose
  Cirrose: Prognose en behandeling

 • bewustzijnsveranderingen

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling

 • door adolescenten

 • Middelengebruik en ‑misbruik
  Suïcidaal gedrag: Risicofactoren

 • en alvleesklierontsteking

 • Acute pancreatitis
  Acute pancreatitis: Behandeling

 • en coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • en essentiële tremor

 • Tremor: Diagnose en behandeling

 • en mondkanker

 • Kwaadaardige gezwellen: Risicofactoren

 • en opticusneuropathie

 • Opticusneuropathie

 • en overgewicht

 • Overgewicht: Oorzaken

 • en syndroom van Wernicke-Korsakov

 • Alcohol: Symptomen en complicaties
  Vitamine B1: Symptomen

 • en syndroom van Wernicke-Korsakov

 • Functiestoornissen per locatie: Amnesie

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • en warmteletsel

 • Warmteletsel

 • foliumzuurgebrek

 • Foliumzuur: Foliumzuurgebrek

 • hoofdletsel

 • Intracraniële hematomen

 • nicotinezuurgebrek

 • Nicotinezuur: Nicotinezuurgebrek

 • onthouding

 • Alcohol: Symptomen en complicaties
  Alcohol: Behandeling

 • onthouding

 • Alcohol: BehandelingKader

 • preoperatieve afname

 • Voorbereidingen op de dag van de operatie

 • tijdens zwangerschap

 • Genotmiddelen

 • vitamine-B1-gebrek

 • Vitamine B1: Vitamine-B1-gebrek

 • voorzorgsmaatregelen bij zelfzorgmiddelen

 • GEBRUIK VAN ZELFZORGMIDDELEN BIJ CHRONISCHE AANDOENINGENTabellen

 • zelfdoding

 • Suïcidaal gedrag: Oorzaken

  aldosteron

  Natrium
  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Aandoeningen van de bijnier

 • overmaat

 • Hyperaldosteronisme
  Hyperaldosteronisme: Symptomen en diagnoseKader
  Hyperaldosteronisme: Behandeling

 • lage kaliumspiegels (hypokaliëmie)

 • Kalium: Hypokaliëmie

 • tekort

 • Ziekte van Addison

 • hoge kaliumspiegels (hyperkaliëmie)

 • Kalium: Hyperkaliëmie

  alendronaat

 • bij osteogenesis imperfecta

 • Osteogenesis imperfecta: Behandeling

  alendroninezuur

 • bij botziekte van Paget

 • Botziekte van Paget: Diagnose en behandeling

 • bij osteoporose

 • Osteoporose: Behandeling

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

  alendroninezuur

 • bij osteoporose

 • Osteoporose: Preventie

  alfa1-antitrypsine

 • deficiëntie

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

 • deficiëntie

 • Chronische obstructieve longziekte

  alfa<Subscript>1-antitrypsine

 • deficiëntie

 • Alfa1-antitrypsinedeficiëntie
  Alfa1-antitrypsinedeficiëntie: Behandeling

  alfa-agonist

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

  alfabètablokker

  Hoge bloeddruk: Behandeling

  alfablokker

 • bij goedaardige prostaathyperplasie

 • Goedaardige prostaathyperplasie: Behandeling

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

  alfa-dornase

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Behandeling

  alfa-foetoproteïne (AFP)

 • als tumormarker

 • ENKELE TUMORMARKERSTabellen

 • bij aangeboren afwijkingen

 • Prenataal diagnostisch onderzoek
  Prenataal diagnostisch onderzoek
  Prenataal diagnostisch onderzoekKader

 • en aangeboren afwijkingen

 • Aangeboren afwijkingen: Diagnose
  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Neuralebuisdefecten

  alfa-thalassemie

  Thalassemieën
  Thalassemieën

  alfazwareketenziekte

  Zwareketenziekten

  alkalische oplossing

 • brandwonden

 • Brandwonden
  Brandwonden: Prognose
  Vergiftiging door bijtende stoffen
  Vergiftiging door bijtende stoffen: Diagnose en behandeling

  alkalose

 • metabole

 • Zuur-basenevenwichtKader
  Alkalose
  Alkalose: Behandeling

 • respiratoire

 • Alkalose
  Alkalose: Behandeling

  alkylerende stof

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  allergeen

  Allergische reacties

 • anafylactische reacties

 • Anafylactische reacties
  Anafylactische reacties: Preventie en behandeling

 • anafylactische reacties

 • Allergische reacties: Behandeling
  Voedselallergie: Symptomen

 • bij astma

 • Astma: Oorzaken
  Astma: Diagnose
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenKader

 • bij contacteczeem

 • Eczeem: Contacteczeem
  Eczeem: ContacteczeemKader

 • desensibilisatie

 • Allergische reacties: Preventie
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • huidonderzoek

 • Allergische reacties: Symptomen en diagnose
  Voedselallergie: Diagnose

  allergie en allergische reacties

  Allergische reacties
  Anafylactische reacties: Preventie en behandeling

 • alveolitis

 • Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

 • aspergillose

 • Allergische bronchopulmonale aspergillose

 • behandeling

 • Allergische reacties: Behandeling
  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

 • bindvliesontsteking (conjunctivitis)

 • Seizoensgebonden allergieën
  Allergische conjunctivitis
  Allergische conjunctivitis: Diagnose en behandeling

 • diagnose

 • Allergische reacties: Symptomen en diagnose

 • door acetylsalicylzuur (aspirine)

 • Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • door beroep

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Beroepsastma
  Beroepsastma: Preventie en behandeling

 • eczeem

 • Eczeem: Contacteczeem
  Eczeem: ContacteczeemKader

 • en nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom: Oorzaken
  Nefrotisch syndroom: OorzakenKader

 • en tubulo-interstitiële nefritis (nierziekte)

 • Tubulo-interstitiële nefritis

 • eosinofiele pneumonie

 • Eosinofiele pneumonie
  Eosinofiele pneumonie: Prognose en behandeling

 • fotosensitiviteit

 • Overgevoeligheid voor zonlicht
  Overgevoeligheid voor zonlicht: Diagnose, preventie en behandeling

 • fysische

 • Fysische urticaria
  Fysische urticaria: Diagnose en behandeling

 • geneesmiddelen

 • Allergische reacties: Preventie

 • gezwollen oogleden

 • Gezwollen oogleden

 • huidonderzoek

 • Astma: Diagnose
  Allergische reacties: Symptomen en diagnose
  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Diagnose

 • IgA-tekort

 • Selectief tekort aan antilichamen

 • immunoglobuline E

 • Allergische reacties

 • inspanningsgeïnduceerde

 • Allergische reacties op inspanning
  Allergische reacties op inspanning: Behandeling

 • mastocytose

 • Mastocytose
  Mastocytose: Behandeling

 • meervoudige chemische overgevoeligheid

 • Meervoudige chemische overgevoeligheid
  Meervoudige chemische overgevoeligheid: BehandelingKader

 • neuspoliepen

 • Niet-seizoensgebonden allergieën: Symptomen en diagnose
  Niet-seizoensgebonden allergieën: Preventie en behandeling

 • niet-seizoensgebonden

 • Niet-seizoensgebonden allergieën
  Niet-seizoensgebonden allergieën: Preventie en behandeling

 • op antibiotica

 • Bijwerkingen en allergieën

 • op bijensteek

 • Steken van bijen, wespen, horzels en mieren: Behandeling

 • op bloedtransfusie

 • Voorzorgen en reacties

 • op gassen en chemicaliën

 • Byssinose: Blootstelling aan gassen en chemicaliën

 • op geneesmiddelen

 • Geneesmiddelallergieën
  Tubulo-interstitiële nefritis
  Tubulo-interstitiële nefritis: Prognose en behandeling
  Huiduitslag door geneesmiddelen
  Huiduitslag door geneesmiddelen: Diagnose en behandeling

 • op huisstof

 • Niet-seizoensgebonden allergieën

 • op insuline

 • Diabetes mellitus: Insulinetherapie

 • op radio-opake stoffen

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonstersKader

 • op stuifmeel en grassen

 • Seizoensgebonden allergieën
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling
  Allergische conjunctivitis

 • op voedsel

 • Voedselallergie
  Voedselallergie: Behandeling

 • bij zuigeling

 • Voeden: Beginnen met vast voedsel

 • koemelkeiwit

 • bij zuigeling

 • Rusteloosheid, overmatig huilen en kolieken

 • pneumonitis

 • Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

 • preventie

 • Allergische reacties: Preventie
  Niet-seizoensgebonden allergieën: Preventie en behandeling
  Mastocytose: BehandelingKader

 • rhinitis

 • Seizoensgebonden allergieën
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling
  Rhinitis

 • seizoensgebonden

 • Seizoensgebonden allergieën

 • sinusitis

 • Sinusitis
  Sinusitis: Behandeling
  Sinusitis: BehandelingKader

 • symptomen

 • Allergische reacties: Symptomen en diagnose

 • zelfzorgmiddelen

 • Geneesmiddelen tegen allergieën

 • zwellen

 • lippen

 • Aandoeningen van de lippen

 • lippen

 • Netelroos en angio-oedeem: Symptomen en diagnose

  allergische alveolitis

  Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

  allergische purpura

  Allergische purpura
  Allergische purpura: Behandeling

  allergische vasculitis

  AANDOENINGEN DIE WORDEN GEKENMERKT DOOR VAATONTSTEKINGENTabellen

  allo-immunisatie

 • en sikkelcelanemie

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

  allopurinol

  Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

  all-trans-retinoïnezuur

  Acute myeloïde leukemie: Prognose en behandeling

  Alport, syndroom van

  Syndroom van Alport
  Syndroom van Alport

  alprostadil

 • bij aangeboren slagaderafsluiting

 • Hartafwijkingen: Behandeling

 • bij aortacoarctatie

 • Hartafwijkingen: Aortacoarctatie

 • bij erectiele disfunctie

 • Erectiele disfunctie: Behandeling

 • bij pulmonalisstenose

 • Hartafwijkingen: Pulmonalisstenose

  alternatieve geneeskunde

 • bij kanker

 • Alternatieve geneeskunde

 • bij postmenopauzale symptomen

 • Menopauze: Behandeling

  aluminium

 • in antacida

 • Antacida en middelen tegen indigestie: Aluminium en magnesium

  aluminiumacetaat (burowwater)

  Eczeem: Preventie en behandeling

  aluminiumchloride

  Overmatige zweetproductie: Behandeling

  alveolaire-celcarcinoom

  Uitwisseling van zuurstof en kooldioxideIllustraties
  Longkanker

  alveolaire proteïnose

  Alveolaire proteïnose
  Alveolaire proteïnose: Behandeling

  alveoli

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelselIllustraties

 • bloeding

 • ZELDZAME INTERSTITIËLE LONGAANDOENINGENTabellen

 • macrofagen

 • Afweermechanismen

 • ontsteking (alveolitis)

 • Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling
  Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • proteïnose

 • Alveolaire proteïnose
  Alveolaire proteïnose: Behandeling

  alveolitis

  Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: OorzakenTabellen
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling
  Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • allergische

 • Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

 • na extractie

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling

  alvleesklierbuis (ductus pancreaticus)

  Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Galblaas en galwegen

 • afsluiting

 • Galstenen: Symptomen
  Cholecystitis: Symptomen

 • bij alvleesklierontsteking

 • Chronische pancreatitis

 • kanker

 • Kanker van de alvleesklier: DiagnoseKader

  alvleesklierontsteking (pancreatitis)

 • acute

 • Acute pancreatitisKader

  alvleesklier (pancreas)

  Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Alvleesklier
  Alvleesklier
  Pancreatitis

 • abces

 • Buikabcessen: Oorzaken en symptomen

 • biologie

 • Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Alvleesklier
  Alvleesklier
  Pancreatitis

 • functieonderzoek

 • Malabsorptie: Diagnose

 • gastrinoom

 • Andere tumoren van de alvleesklier: Gastrinoom

 • glucagonoom

 • Andere tumoren van de alvleesklier: Glucagonoom

 • infectie

 • Acute pancreatitis: Complicaties

 • insulinoom

 • Andere tumoren van de alvleesklier: Insulinoom
  Hypoglykemie: Symptomen
  Hypoglykemie: Behandeling

 • kanker

 • Kanker van de alvleesklier
  Kanker van de alvleesklier: Prognose en behandeling

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van veroudering

 • pseudo-cyste

 • Acute pancreatitis: Complicaties
  Chronische pancreatitis: Behandeling

 • transplantatie

 • Diabetes mellitus: Experimentele behandelingen
  Alvleeskliertransplantatie
  Alvleeskliertransplantatie

 • tumor

 • Hypoglykemie: Symptomen

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Typen

  Alzheimer, ziekte van

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • dementie

 • De ziekte van Alzheimer
  De ziekte van Alzheimer: Behandeling

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer