MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

amandel(en)

Biologie van het afweersysteem
Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties
Keel

 • infectie

 • Tonsillaire cellulitis (flegmone) en peritonsillair abces
  Tonsillaire cellulitis (flegmone) en peritonsillair abces: Diagnose en behandeling

 • kanker

 • Kanker van de amandelen
  Kanker van de amandelen

  amandelontsteking (tonsillitis)

  KeelIllustraties

  amanitinevergiftiging

  Chemische voedselvergiftiging
  Chemische voedselvergiftiging: Behandeling

  amantadine

  ANTIVIRALE GENEESMIDDELENTabellen

 • bij griep

 • Griep (influenza): Preventie

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

  amblyopie

  Amblyopie
  Amblyopie: Prognose en behandeling

 • deficiëntie

 • Opticusneuropathie

 • toxische

 • Opticusneuropathie

  ambulante elektrocardiografie

  Diagnose: Ambulante elektrocardiografie

 • bij flauwvallen

 • Flauwvallen: Diagnose

 • bij hartritmestoornissen

 • Hartritmestoornissen: Diagnose

  amenorroe

  BETEKENIS VAN MEDISCHE TERMEN VOOR MENSTRUATIESTOORNISSENTabellen
  Amenorroe
  Amenorroe: Behandeling

 • bij galactorroe

 • Galactorroe: Symptomen

  amfetaminen

  Amfetaminen

 • tijdens zwangerschap

 • Drugs

  amfotericine B

  GENEESMIDDELEN VOOR ERNSTIGE SCHIMMELINFECTIESTabellen

  amifostine

  Stralingsletsel: Prognose en behandeling

  amikacine

  ANTIBIOTICA Tabellen

  aminoglycosiden

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • gehoorverlies

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

  aminosalicylaat

  Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen

  aminozuur

 • bij cystinurie

 • Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling

 • bij syndroom van Fanconi

 • Syndroom van Fanconi
  Syndroom van Fanconi: Behandeling

 • bij ziekte van Hartnup

 • Ziekte van Hartnup
  Ziekte van Hartnup: Diagnose en behandeling

 • essentieel

 • Koolhydraten, eiwitten en vetten

 • stofwisseling

 • stoornissen

 • Stoornissen van de aminozuurstofwisseling
  Stoornissen van de aminozuurstofwisseling: Tyrosinemie

  amitriptyline

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  ammonia

 • inhalatie

 • Byssinose: Blootstelling aan gassen en chemicaliën

  amnion

  Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van de blastocyste
  Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van de foetusIllustraties

  amoebiasis

  Amoebiasis
  Amoebiasis: Behandeling

  amoeboom

  Amoebiasis: Symptomen

  amoxicilline

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij peptische zweren

 • Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

  ampicilline

  ANTIBIOTICA Tabellen

  amprenavir

  GENEESMIDDELEN VOOR HIV-INFECTIETabellen
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): BehandelingTabellen

  amputatie

 • arm

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • been

 • Perifere vaatafsluitingen: Behandeling
  Diabetes mellitus: Complicaties

 • bovenbeen

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • na bevriezing

 • Bevriezing: Diagnose en behandeling

 • vasculaire

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • voet en onderbeen

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  Amsler, schema van

  Diagnose: Gezichtsveldonderzoek

  amygdala

  Hersenen

  amylase

  Alvleesklier

 • bij acute alvleesklierontsteking

 • Acute pancreatitis: Diagnose

  amylnitriet

  Vluchtige stoffen: BehandelingKader

  amyloïdose

  Restrictieve cardiomyopathie
  Amyloïdose
  Amyloïdose: Prognose en behandeling
  EFFECTEN VAN AMYLOÏDSTAPELINGTabellen

 • en hartfalen

 • Oorzaken

  amyotrofe laterale sclerose (ALS)

  Aandoeningen van de motorische zenuwen: Symptomen

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer