MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
aaabacadaeafagakalaman
aoaparasatauavaxayaz

anabole steroïden

Middelengebruik en ‑misbruikKader

 • en coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • gebruik door adolescenten

 • Middelengebruik en ‑misbruik

  anaëroben

  Bacteriële infecties
  Bacteriële infectiesKader

  anaërobe oefening

  Een oefenprogramma starten: Type oefeningen
  De juiste trainingsvorm kiezen

  anafylactische reactie

  Allergische reacties: Symptomen en diagnose
  Anafylactische reacties
  Anafylactische reacties: Preventie en behandeling

 • behandeling

 • Allergische reacties: Behandeling
  Anafylactische reacties: Preventie en behandeling

 • bij selectief IgA-tekort

 • Selectief tekort aan antilichamen
  SinusitisIllustraties

 • bij voedselallergie

 • PancreatitisIllustraties
  Voedselallergie: Symptomen

 • inspanningsgeïnduceerde

 • Biologie van de lever en galblaasIllustraties
  Allergische reacties op inspanning

 • vergeleken met anafylactoïde reacties

 • Mastocytose: BehandelingKader

  anafylactoïde reactie

  Mastocytose: BehandelingKader

 • bij mastocytose

 • Mastocytose: Symptomen en diagnose

  anagrelide

 • bij polycythaemia vera

 • Polycythaemia vera: Prognose en behandeling

 • bij trombocytemie

 • Trombocytemie: Behandeling

  anastomose, ileoanale

  Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

  anatomie

  Het menselijk lichaam

 • en ziekte

 • Anatomie en ziekten

  Ancylostoma duodenale, infectie met (mijnworm)

  Mijnworminfectie
  Mijnworminfectie: Behandeling

  Andersen, ziekte van

  TYPEN EN KENMERKEN VAN GLYCOGEENSTAPELINGSZIEKTENTabellen

  androgenen

 • bij haargroei

 • Haaraandoeningen

 • bij vrouwen

 • Biologie van het voortplantingssysteem bij de vrouw

 • en coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • overmaat

 • Virilisatie
  Virilisatie: Behandeling

 • tekort

 • bij kinderen

 • Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen

  anencefalie

  Prenataal diagnostisch onderzoek
  Prenataal diagnostisch onderzoekKader
  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Neuralebuisdefecten

  aneurysma

 • aorta

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Symptomen: Pijn
  Aneurysma's

 • bij syfilis

 • Syfilis: Symptomen

 • bij syndroom van Marfan

 • Syndroom van Marfan

 • arteria poplitea (knieholte)

 • Aneurysma's: Aneurysma's in andere slagaders

 • bovenbeenslagader

 • Aneurysma's: Aneurysma's in andere slagaders

 • dissecans

 • Aortadissectie

 • hart

 • Complicaties van een hartinfarctKader

 • hersenslagader

 • Aneurysma's: Aneurysma's in andere slagaders

 • bij polycysteuzenierziekte

 • Polycysteuze nieren: Symptomen en complicaties

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • scheuring

 • Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Subarachnoïdale bloeding
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose

 • kransslagader

 • bij Kawasaki-syndroom

 • Rodehond (rubella): Preventie en behandelingKader

 • leverslagader

 • Afwijkingen van de leverslagader

  angina

 • decubitus

 • Angina pectoris

 • Ludovici

 • Andere mondzweren

 • pectoris

 • Symptomen: Pijn
  Angina pectoris

 • en reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Hartziekten

 • en seksuele activiteit

 • Seksuele disfunctie: Normaal seksueel functionerenKader

  angiografie (arteriografie)

  Diagnose: Hartkatheterisatie en coronairangiografie

 • computertomografie (CT)

 • Diagnose: Computertomografie (CT)
  Longembolie: Diagnose

 • coronair- (hart)

 • Diagnose: Hartkatheterisatie en coronairangiografie
  Angina pectoris: Diagnose

 • digitale subtractie-

 • Diagnose: Angiografie van de perifere bloedvaten

 • magnetischeresonantie-

 • Diagnose: Magnetische kernspinresonantie (MRI)
  Diagnostisch onderzoek: Magnetischeresonantieangiografie

 • selectieve

 • Diagnose: Angiografie van de perifere bloedvaten

 • van aorta

 • Diagnose: Angiografie van de perifere bloedvaten

 • van darm

 • Kanker van de dunne darm: Symptomen en diagnose

 • van hersenen

 • Diagnostisch onderzoek: Hersenangiografie
  Herseninfarct: Diagnose
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose

 • van lever

 • Beeldvormend onderzoek

 • van longen

 • Diagnose: Beeldvorming van de borstholte
  Longembolie: Diagnose

 • van netvlies (retina)

 • Diagnose: Fluoresceïneangiografie
  Verstopping van de centrale netvliesslagaders en netvliesaders: Diagnose en behandeling

 • van nieren

 • Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek

 • van perifere slagader

 • Diagnose: Angiografie van de perifere bloedvaten
  Perifere vaatafsluitingen: Diagnose

  angio-oedeem

  Allergische reacties: Symptomen en diagnose
  Fysische urticaria
  Netelroos en angio-oedeem

 • erfelijk

 • Aandoeningen van de lippen
  Netelroos en angio-oedeem: BehandelingKader

  angioom

  Vaatgezwellen (angioom)
  Vaatgezwellen (angioom): Stervormig angioom
  Vaatgezwellen (angioom): Stervormig angioomKader

 • stervormig

 • Vaatgezwellen (angioom): Stervormig angioom

  angioom, stervormig

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  angioplastiek

  Diagnose: Hartkatheterisatie en coronairangiografie

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cardiologische ingreep

 • van halsslagader

 • Transient ischemic attack (TIA): Behandeling

 • van kransslagaders

 • Prognose en behandeling
  Angina pectoris: Coronairangioplastiek
  Hartinfarct: BehandelingIllustraties

 • bij zuigelingen

 • Hartafwijkingen: Behandeling

 • van nierslagader

 • Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling

 • van perifere slagaders

 • Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

  angiosarcoom

  Overige primaire levertumoren

  angiotensine

  Endocriene klieren
  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen

  angiotensine-converterend-enzymremmer (ACE-remmer)

 • bij coronaire hartziekte

 • Angina pectoris: Behandeling met geneesmiddelen

 • bij hartfalen

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAn HARTFALEN WORDEN GEBRUIKT* Tabellen
  Preventie en behandeling

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

 • bij nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom: Prognose

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • na hartinfarct

 • Hartinfarct: Prognose en preventie

  angiotensine-converterend-enzymremmers (ACE‑remmers)

 • bij oligohydramnie

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

 • gevolgen voor foetus

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • tijdens zwangerschap

 • Middelengebruik tijdens de zwangerschap
  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  angiotensine II

  Hoge bloeddruk: Regulatie van de bloeddruk
  Hoge bloeddruk: DiagnoseIllustraties

  angiotensine-II-antagonist

 • bij hartfalen

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAn HARTFALEN WORDEN GEBRUIKT* Tabellen
  Preventie en behandeling

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

  angst

  KALMERENDE MIDDELENTabellen

 • alkalose

 • Alkalose

 • bij dyspepsie

 • Symptomen: Dyspepsie

 • bij fobische stoornis

 • Fobische stoornissen
  Fobische stoornissen: Behandeling

 • bij paniekaanvallen en paniekstoornis

 • Paniekaanvallen en paniekstoornis
  Paniekaanvallen en paniekstoornis: Behandeling
  Fobische stoornissen: BehandelingKader

 • bij persoonlijkheidsstoornis

 • Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster C Angstig of geremd gedrag

 • bij posttraumatische stressstoornis

 • Posttraumatische stressstoornis
  Posttraumatische stressstoornis: Behandeling

 • bij prikkelbaredarmsyndroom

 • Prikkelbaredarmsyndroom

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Depressie en angst

 • en hyperventilatiesyndroom

 • Symptomen: Vormen van dyspneu

 • en medische aandoeningen

 • Angstgevoelens veroorzaakt door (genees)middelen of lichamelijke aandoeningen

 • overdreven (fobie)

 • ENIGE ALGEMEEN VOORKOMENDE FOBIEËNTabellen

 • pleinvrees (agorafobie)

 • Fobische stoornissen: Agorafobie
  Fobische stoornissen: Behandeling

 • sociale

 • Fobische stoornissen: Sociale fobie
  Fobische stoornissen: Behandeling

 • tijdens reizen

 • Problemen die onderweg optreden: Angst

 • verlatings-

 • bij kinderen

 • Verlatingsangst
  Verlatingsangst
  Sociale en emotionele ontwikkeling
  Separatieangststoornis
  Separatieangststoornis: Behandeling

 • voor school

 • Schoolproblemen

  angstdroom

  Slaapproblemen

  angstremmers

  Behandeling van psychische aandoeningen: Behandeling met geneesmiddelen
  Gegeneraliseerde angststoornis: Behandeling

 • misbruik

 • Angstremmers en slaapmiddelen
  Angstremmers en slaapmiddelen: Behandeling

 • onthouding

 • Angstremmers en slaapmiddelen: Symptomen en complicaties

  anhedonie

  Schizofrenie: Symptomen

  ankylose

 • van kaakgewricht

 • Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken

  ankylostomiasis

  Mijnworminfectie
  Mijnworminfectie: Behandeling

  anomia

  Onderzoek bij afasieKader

  Anonieme Alcoholisten (AA)

  Alcohol: BehandelingKader

  anorchie

  ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen
  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen

  anorexia nervosa

  Anorexia nervosa
  Anorexia nervosa: Diagnose en behandeling
  Symptomen: Verlies van eetlust

 • en menstruatie

 • Amenorroe: Oorzaken

  anoscopie

  Diagnose: Endoscopie
  Diagnose: EndoscopieIllustraties
  Aandoeningen van anus en endeldarm

  anosmie

  Reuk- en smaakstoornissen

  antagonisten

  Receptoren op cellen
  AANGRIJPINGSPUNTEN IN HET LICHAAM: CELRECEPTORENTabellen

  anthrax pulmonalis

  Miltvuur (anthrax): Symptomen en diagnose

  antiarrhythmicum

  Congestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie: Prognose en behandeling
  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAN HARTRITMESTOORNISSEN WORDEN GEBRUIKT Tabellen
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling

  anti-astmatica

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

  anti-astmaticum

  Astma: Preventie en behandeling
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen

 • vervanging door generiek middel

 • GEVALLEN WAARIN VERVANGING DOOR EEN GENERIEK MIDDEL ONJUIST KAN ZIJNTabellen

  antibiotica

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  antibioticum

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij acne

 • Acne: Behandeling

 • bij blaasontsteking

 • Blaasontsteking (cystitis): Behandeling
  Blaasontsteking (cystitis): BehandelingKader

 • bij colitis

 • Colitis pseudomembranacea
  Colitis pseudomembranacea: Behandeling
  Bijwerkingen en allergieën

 • bij endocarditis

 • Infectieuze endocarditis: Behandeling en prognose

 • bij flegmone

 • Flegmone: Diagnose en behandeling

 • bij gastro-enteritis

 • Gastro-enteritis: Preventie en behandeling

 • bij immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • bij miltaandoeningen

 • Immunodeficiëntie door miltaandoeningen

 • bij nierbekkenontsteking

 • Nierbekkenontsteking (pyelonefritis): Behandeling

 • bij oorontsteking

 • Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking

 • bij peptische zweren

 • Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

 • bijwerkingen

 • Bijwerkingen en allergieën

 • bijwerkingen

 • Ontwikkeling van infectieKader

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

 • combinaties

 • Selectie van een antibioticum

 • intraveneuze toediening

 • Behandeling met antibiotica thuis

 • preventief gebruik

 • Preventie van infectie
  Gebruik van antibiotica

 • voor operatie

 • BIJ WELKE BEHANDELINGEN MOETEN PREVENTIEF ANTIBIOTICA WORDEN GEBRUIKT?Tabellen

 • preventief gebruik

 • voor operatie

 • Infectieuze endocarditis: Preventie

 • resistentie van bacteriën

 • Tolerantie en resistentie
  Stafylokokkeninfecties: Diagnose en behandeling
  Resistentie tegen antibiotica

 • selectie

 • Selectie van een antibioticum
  ANTIBIOTICA Tabellen

 • toediening

 • Gebruik van antibiotica

  antibraakmiddel

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  anticardiolipinesyndroom (antifosfolipidesyndroom)

  Trombofilie: Oorzaken

  anticholinergicum

 • bij astma

 • Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij collagene colitis

 • Prematurenretinopathie
  Prematurenretinopathie: Preventie, behandeling en prognose

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

 • bij lymfocytaire colitis

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • bij ouderen

 • Geneesmiddelen bij ouderen

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

  anticonceptie en anticonceptiemiddelen

 • hormonale methode

 • implantaat

 • Anticonceptie: Geïmplanteerde anticonceptiemiddelen

 • oraal

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • pleisters

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringen

 • vaginale ring

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringen

  anticonceptie en voorbehoedmiddelen

  Anticonceptie
  HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen

 • barrièremiddelen

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Barrièremiddelen
  Anticonceptie: Barrièremiddelen

 • condooms

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Barrièremiddelen

 • spiraaltje

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Spiraaltje

 • effectiviteit

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen

 • en levertumoren

 • Leveradenoom

 • en trombofilie

 • Trombofilie: Oorzaken

 • hormonale methoden

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Hormonale methoden
  Anticonceptie: Morning-after-anticonceptie

 • implantaat

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen

 • orale

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • beperkingen

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelenKader

 • bij disfunctionele bloeding uit baarmoeder

 • Disfunctionele bloedingen uit de baarmoeder: Diagnose en behandeling

 • bij dysmenorroe

 • Dysmenorroe: Behandeling

 • bij endometriose

 • Endometriose: Behandeling
  Geneesmiddelen die bij de behandeling van endometriose worden gebruiktTabellen

 • bij polycysteusovariumsyndroom

 • Polycysteusovariumsyndroom: Behandeling

 • bij premenstrueel syndroom (PMS)

 • Premenstrueel syndroom: Behandeling

 • bij prolactinoom

 • Galactorroe: Behandeling

 • bij vleesbomen

 • Vleesbomen (myomen): Behandeling

 • en gingivitis

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van geneesmiddelen

 • en melasma (bruine huidvlekken)

 • Melasma

 • interactie met rifampicine

 • Enzymen

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

 • morning-after-pil

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelenKader
  Anticonceptie: Morning-after-anticonceptie

 • na verkrachting

 • Verkrachting: Behandeling

 • prikpil

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Prikpil

 • na bevalling

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringenIllustraties
  Wat kan er thuis worden verwacht?

 • natuurlijke methode

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Andere vormen van geboorteregeling
  Anticonceptie: Coitus interruptus

 • coitus interruptus (terugtrekken)

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen

 • sterilisatie

 • Sterilisatie
  Sterilisatie
  SterilisatieIllustraties

 • voor adolescenten

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringenIllustraties
  Anticonceptie en tienerzwangerschappen
  Anticonceptie en tienerzwangerschappen

  anticonvulsiva

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

  antidepressiva

 • bij premenstrueel syndroom (PMS)

 • Premenstrueel syndroom: Behandeling

 • na menopauze

 • Menopauze: Behandeling

 • tijdens borstvoeding

 • Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingKader

 • tijdens zwangerschap

 • Middelengebruik tijdens de zwangerschap

  antidepressivum

  Behandeling van psychische aandoeningen: Behandeling met geneesmiddelen
  Depressie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DEPRESSIETabellen
  Depressie: Prognose en behandelingTabellen

 • bij angststoornissen

 • Gegeneraliseerde angststoornis: Behandeling

 • bij anorexia nervosa

 • Anorexia nervosa: Diagnose en behandeling

 • bij boulimia nervosa

 • Boulimia nervosa: Diagnose en behandeling

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling

 • bij obsessieve-compulsieve stoornis

 • Obsessieve-compulsieve stoornis: Behandeling

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

 • bij paniekaanvallen en paniekstoornis

 • Paniekaanvallen en paniekstoornis: Behandeling

 • bij posttraumatische stressstoornis

 • Posttraumatische stressstoornis: Behandeling

 • bij slaapstoornissen

 • Slapeloosheid: BehandelingKader

 • bij sociale fobie

 • Fobische stoornissen: Behandeling

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

 • tegen pijn

 • Behandeling van pijn: Adjuvante analgetica

 • tricyclisch

 • Depressie: Prognose en behandeling

 • bij kinderen

 • Depressie: Behandeling

 • tricyclisch

 • GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DEPRESSIETabellen
  Depressie: Prognose en behandelingTabellen

 • vervanging door generiek middel

 • GEVALLEN WAARIN VERVANGING DOOR EEN GENERIEK MIDDEL ONJUIST KAN ZIJNTabellen

  antidiabetica

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  antidiuretisch hormoon (vasopressine)

  De nieren: Functies van de nieren
  Natrium: HypernatriëmieKader
  Aandoeningen van de hypofyse
  Aandoeningen van de bijnier

 • bij diabetes insipidus

 • Nefrogene diabetes insipidus
  Nefrogene diabetes insipidus: Prognose en behandeling
  Centrale diabetes insipidus
  Centrale diabetes insipidus: Behandeling

 • bij regelen van bloedvolume

 • Natrium

 • bij regelen van vochtbalans

 • VochtbalansKader

 • verstoorde afgifte

 • Natrium: Hyponatriëmie
  Natrium: HypernatriëmieKader
  Hyperhydratie

  anti-epileptica

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  anti-epilepticum

  Epileptische aandoeningen: Behandeling

 • bij hoofdletsel

 • Hoofdletsels: Diagnose en behandeling

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling

 • tegen pijn

 • Behandeling van pijn: Adjuvante analgetica

  antifosfolipidesyndroom (anticardiolipinesyndroom)

  Trombofilie: Oorzaken

  antigeen

  Biologie van het afweersysteem
  Biologie van het afweersysteemKader

 • interactie met B-lymfocyten

 • Specifieke immuniteit: Lymfocyten

 • tumor

 • Kanker en het immuunsysteem

  antiglobulineonderzoek (Coombs-test)

  Auto-immuun hemolytische anemie: Diagnostisch onderzoek

  antihistaminicum

  Allergische reacties: Behandeling

 • bij allergische conjunctivitis

 • Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • bij allergische rhinitis

 • Seizoensgebonden allergieën: Behandeling
  Rhinitis

 • bij jeuk

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik
  Jeuk: Behandeling

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen
  Speciale voorzorgsmaatregelen: Ouderen

 • bij reisziekte

 • Middelen tegen reisziekte

 • bij verkoudheid

 • Verkoudheid: Behandeling
  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen
  Rhinitis

 • bij voedselallergie

 • Voedselallergie: Behandeling

 • in middelen tegen hoest

 • Symptomen: Behandeling

 • zelfzorg

 • Geneesmiddelen tegen allergieën

  anti-inflammatoir middel

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij collagene colitis

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • bij lymfocytaire colitis

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • bij proctitis

 • Proctitis: Behandeling

 • bij ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

 • lokaal

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

 • zelfzorg

 • Pijnstillers en ontstekingsremmende geneesmiddelen
  PIJNSTILLERS: VRIJ TEGENOVER OP RECEPT VERKRIJGBAAR*Tabellen

  antilichaam

  Biologie van het afweersysteem
  Biologie van het afweersysteemKader
  Specifieke immuniteit: Antilichamen
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Immuunrespons

 • ABO

 • Hyperbilirubinemie: BehandelingKader

 • antinucleair

 • Lupus erythematodes disseminatus: Diagnose
  Juveniele chronische artritis: Diagnose

 • bij baby's

 • Effecten van het ouder worden

 • bij nierziekten

 • Nefritis

 • bij orgaantransplantatie

 • Principes van orgaantransplantatie: Weefselmatching

 • bij pemphigus

 • Pemphigus

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Diagnose

 • bij ziekte van Lyme

 • Ziekte van Lyme: Diagnose

 • deficiëntie

 • bij ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

 • Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
  Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • bij X-gebonden agammaglobulinemie

 • X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)
  X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

 • deficiëntie

 • bij primaire late hypogammaglobulinemie

 • Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)
  Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)

 • bij zuigeling

 • Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen
  Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen

 • mitochondrieel

 • Primaire biliaire cirrose: Symptomen en diagnose

 • monoklonaal

 • Plasmacelaandoeningen
  Plasmacelaandoeningen

 • bij behandeling van kanker

 • Kanker en het immuunsysteem
  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen
  Immunotherapie

 • bij non-hodgkinlymfoom

 • Macroglobulinemie: Behandeling en prognoseKader
  Non-hodgkinlymfomen: Behandeling en prognose
  Non-hodgkinlymfomen: Behandeling en prognose

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • resus-

 • Abortus: Complicaties
  Prenataal diagnostisch onderzoek: Vlokkentest
  Medische zorg tijdens de zwangerschap
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Hyperbilirubinemie: BehandelingKader

 • SS-B

 • Sjögren‑syndroom: Diagnose

 • tegen ribonucleoproteïne

 • Gemengde bindweefselziekte: Diagnose en behandeling

 • tegen stollingsfactoren

 • Hemofilie: Diagnose en behandeling

  antilymfocytenglobuline

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  antimetabolieten

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  antimitotica

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  antioxidant

  Vitaminen en mineralen

 • selenium (seleen)

 • Seleen
  Seleen: Seleenoverdosering

 • vitamine C

 • Vitamine C
  Vitamine C: Overdosering van vitamine C

 • vitamine E

 • Vitamine E
  Vitamine E: Overdosering van vitamine E

  antipsychotica

 • tijdens borstvoeding

 • Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingKader

  antipsychoticum

  Behandeling van psychische aandoeningen: Behandeling met geneesmiddelen
  Schizofrenie: BehandelingKader
  ANTIPSYCHOTICATabellen
  Schizofrenie: BehandelingTabellen

 • bij autisme

 • Autisme: Prognose en behandeling

 • bij dementie

 • Dementie: Behandeling

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling
  ANTIPSYCHOTICATabellen
  Schizofrenie: BehandelingTabellen

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen
  Dementie: Behandeling

 • bij schizofrenie

 • Schizofrenie: Behandeling
  Schizofrenie: BehandelingKader

 • op kinderleeftijd

 • Schizofrenie bij kinderen: Behandeling

 • bij syndroom van Gilles de la Tourette

 • Tics: Behandeling

 • bijwerkingen

 • Schizofrenie: Behandeling

 • bijwerkingen

 • Schizofrenie: BehandelingKader

 • en slikproblemen

 • Abnormale voortstuwing van voedsel: Voortstuwingsstoornissen van de keel

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • vervanging door generiek middel

 • GEVALLEN WAARIN VERVANGING DOOR EEN GENERIEK MIDDEL ONJUIST KAN ZIJNTabellen

  antiresus-D-immunoglobuline

  Prenataal diagnostisch onderzoek: Vlokkentest
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

  antischimmelmiddel

  Schimmelinfecties
  GENEESMIDDELEN VOOR ERNSTIGE SCHIMMELINFECTIESTabellen

 • plaatselijk (topisch)

 • Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties: BehandelingKader

  antisense-technologie

  Gentherapie

  antishockbroek (MAST)

  Prognose en behandeling

  antisociale-persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster B Theatraal of grillig gedrag

  antispasmodicum

 • bij prikkelbaredarmsyndroom

 • Prikkelbaredarmsyndroom: Behandeling

  antistollingsmiddel (anticoagulans)

  Bloedings- en stollingsstoornissenKader

 • bij boezemfibrilleren en boezemfladderen

 • Boezemfibrilleren en boezemfladderen: Behandeling

 • bij coronaire hartziekte

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij hartfalen

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAn HARTFALEN WORDEN GEBRUIKT* Tabellen
  Preventie en behandeling

 • bij herseninfarct

 • Herseninfarct: Behandeling

 • bij longembolie

 • Longembolie: Behandeling

 • bij nieradertrombose

 • Nieradertrombose: Prognose en behandeling

 • bij nierslagadertrombose

 • Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling

 • bij trombofilie

 • Trombofilie: Diagnose en behandeling

 • en maag-darmbloedingen

 • Bloedingen in het maag‑darmkanaal

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

 • na operatieve ingreep

 • Longembolie: Preventie

 • tandheelkundige ingrepen

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • ter preventie van diepveneuze trombose

 • Diepveneuze trombose: Preventie

 • ter preventie van longembolie

 • Diepveneuze trombose: Behandeling

  antistollingsmiddelen (anticoagulantia)

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  antithymocytenglobuline

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  antitrombinedeficiëntie

  Trombofilie: Oorzaken

  antitussivum

  Symptomen: Behandeling

  antiviraal middel

  Virusinfecties
  ANTIVIRALE GENEESMIDDELENTabellen

 • bij griep

 • Griep (influenza): Preventie

 • bij hepatitis

 • Chronische hepatitis: Behandeling

 • bij herpes-simplex-infectie

 • Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling
  Herpes-simplex-keratitis

 • bij herpes zoster ophthalmicus

 • Herpes zoster ophthalmicus

 • bij immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • bij waterpokken

 • Waterpokken: Prognose en behandeling

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

  antracose

  Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Mijnwerkerslong
  Mijnwerkerslong: Preventie en behandeling

  anurie

  Acute nierinsufficiëntie: Symptomen
  Uitwendige geslachtsorganenIllustraties

  anus

  Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Endeldarm en anus

 • aambeien

 • Aambeien
  Aambeien: Behandeling
  Aambeien: BehandelingIllustraties

 • abces

 • Anorectaal abces
  Anorectaal abces: Behandeling

 • atresie

 • Afwijkingen van het spijsverteringskanaal: Anusatresie

 • biologie

 • Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Endeldarm en anus
  Endeldarm en anus
  Aandoeningen van anus en endeldarm
  Aandoeningen van anus en endeldarm

 • bloeding

 • Bloedingen in het maag‑darmkanaal
  Bloedingen in het maag‑darmkanaal: Behandeling
  OORZAKEN VAN BLOEDINGEN Tabellen

 • fissuur

 • Anusfissuur
  Anusfissuur: Behandeling

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Symptomen en complicaties

 • fistel

 • Anorectaal abces: Behandeling
  Anorectale fistel

 • jeuk

 • Aambeien: Symptomen en diagnose
  Anale jeuk
  Anale jeuk: Behandeling

 • jeuk

 • Eczeem: Symptomen en diagnose

 • kanker

 • Kanker van de anus
  Kanker van de anus: Behandeling

 • lichaamsvreemde voorwerpen

 • Lichaamsvreemde voorwerpen
  Lichaamsvreemde voorwerpen: Behandeling

 • oefeningen

 • Fecale incontinentie

 • onderzoek

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek

 • rectale prolaps

 • Rectale prolaps
  Rectale prolaps: Behandeling

 • spieren

 • problemen

 • Obstipatie: Oorzaken
  Obstipatie: Preventie en behandeling

  aaabacadaeafagakalaman
  aoaparasatauavaxayaz
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer