MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
babebiblbobrbuby

bochel (kyfose)

Kyfose
Kyfose
KyfoseIllustraties

boeren

Symptomen: Flatulentie
Flatulentie

 • bij zuigelingen

 • Voeden
  Voedingsproblemen

  boerenlong

  Allergische alveolitis: Oorzaken

  boezemextrasystole

  Boezemextrasystolen

  boezemfibrilleren

  Boezemfibrilleren en boezemfladderen

 • bij mitralisinsufficiëntie

 • Mitralisinsufficiëntie

 • bij mitralisstenose

 • Mitralisstenose: Preventie en behandeling

 • bij syndroom van Wolff-Parkinson-White

 • Syndroom van Wolff‑Parkinson‑White: Symptomen en diagnose

  boezemfladderen

  Boezemfibrilleren en boezemfladderen

  bof

  Bof

 • bij mannen

 • Zwelling van de zaadballen
  Problemen met het sperma
  Bof: Symptomen en diagnose

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen
  Veel toegepaste vaccinaties: Bof, mazelen en rodehond
  Vaccinaties
  Bof: Prognose, preventie en behandeling

 • bij met HIV besmette kinderen

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Behandeling en prognose

 • vaccinatie

 • VaccinatiesIllustraties

  boksersdementie (dementia pugilistica)

  De ziekte van Alzheimer: Overige vormen van dementie

  bolvormige bacterie, infectie met (kokken)

  Pneumokokkeninfecties
  Pneumokokkeninfecties: Preventie en behandeling

  bonding (gebit)

  Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningenKader

  bonken

 • hoofd

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

  boordenknoopmalformatie

  VervormingenIllustraties
  Vervormingen: Boordenknoopmalformatie

  borderline-persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster B Theatraal of grillig gedrag

  Borrelia burgdorferi, infectie met

 • ziekte van Lyme

 • Ziekte van Lyme
  Ziekte van Lyme: Behandeling
  Ziekte van Lyme: BehandelingIllustraties

  borst(en)

 • abces

 • Stafylokokkeninfecties: Symptomen
  Borstinfectie en ‑abces

 • afscheiding

 • Borstaandoeningen: Symptomen

 • biologie

 • Borstaandoeningen: SymptomenIllustraties

 • cyste

 • Borstcysten

 • infectie

 • Borstinfectie en ‑abces

 • na bevalling

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Borstontsteking

 • kanker

 • behandeling

 • Combinatietherapie

 • behandeling

 • Borstkanker: Terminale zorgIllustraties

 • bij mannen

 • FunctieKader

 • cystosarcoma phylloides

 • Borstkanker: Vormen
  Borstkanker: Behandeling van specifieke vormen van borstkanker

 • en hormoonsuppletietherapie

 • Menopauze: Behandeling

 • gebruik van orale anticonceptiemiddelen

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • metastase

 • Borstkanker: Stagering
  STADIA VAN BORSTKANKERTabellen
  Borstkanker: Terminale zorg

 • risicofactoren

 • HOE GROOT IS DE KANS OM BORSTKANKER TE KRIJGEN OF ERAAN TE OVERLIJDEN?Tabellen

 • screening

 • Diagnose : Screening

 • stagering

 • Diagnose : Diagnostisch onderzoek en stagering
  ONDERZOEKEN VOOR DIAGNOSTICEREN EN STAGEREN VAN KANKERTabellen
  STADIA VAN BORSTKANKERTabellen

 • ziekte van Paget

 • Ziekte van Paget
  Borstkanker: Vormen
  Borstkanker: Diagnose
  Borstkanker: Behandeling van specifieke vormen van borstkanker

 • kanker

 • Borstkanker
  Borstkanker: Terminale zorg

 • afscheiding uit tepel

 • Borstaandoeningen: Symptomen

 • behandeling

 • Borstkanker: Behandeling

 • bevolkingsonderzoek

 • Borstkanker: Bevolkingsonderzoek

 • celreceptor

 • Borstkanker: Kenmerken

 • metastase

 • Borstkanker: Behandeling van uitgezaaide kanker (stadium IV)

 • risicofactoren

 • Borstkanker

 • stagering

 • Borstkanker: Stagering

 • knobbel

 • AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen
  Borstaandoeningen: Symptomen
  Borstkanker: Symptomen

 • fibroadenoom

 • Fibroadenomen

 • knobbel

 • Fibroadenomen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Gevolgen van ouder worden

 • mastopathie (mastopathia fibrosa cystica)

 • Mastopathie

 • melkproductie

 • na bevalling

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • onderzoek

 • MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen
  Gynaecologisch onderzoek: Gynaecologisch onderzoek

 • biopsie

 • Borstkanker: BehandelingIllustraties

 • biopsie

 • Borstkanker: Diagnose

 • door arts

 • Borstkanker: Bevolkingsonderzoek

 • mammografie

 • Diagnose : Screening
  Gynaecologisch onderzoek: MammografieIllustraties

 • mammografie

 • MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen
  Gynaecologisch onderzoek: Mammografie
  Borstkanker: Bevolkingsonderzoek

 • zelfonderzoek

 • Diagnose : Screening
  AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen

 • zelfonderzoek

 • Borstkanker: Bevolkingsonderzoek
  Borstkanker: DiagnoseIllustraties

 • onderzoek

 • Borstkanker: Bevolkingsonderzoek

 • ontwikkeling

 • Puberteit

 • bij mannen (gynaecomastie)

 • FunctieKader

 • overleving

 • DE RELATIE TUSSEN DE STATUS VAN DE LYMFEKLIEREN EN DE OVERLEVINGSKANSENTabellen

 • pijn

 • Borstaandoeningen: Symptomen

 • pijn

 • Symptomen: Borstsymptomen

 • reconstructie

 • Borstkanker: Terminale zorgIllustraties

 • reconstructie

 • Borstkanker: Behandeling

 • stuwing bij borstvoeding

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  borstholte

  De borstholte
  De borstholte

  borstkas

 • abces

 • Actinomycose

 • beeldvorming

 • Diagnose: Beeldvorming van de borstholte
  Diagnose: Beeldvorming van de borstholte

 • bij eosinofiele pneumonie

 • Eosinofiele pneumonie: Symptomen en diagnose

 • bij longkanker

 • Longkanker: Diagnose
  AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen

 • bij tuberculose

 • Tuberculose: Diagnose

 • beeldvorming

 • bij aspergillose

 • Allergische bronchopulmonale aspergillose: Symptomen en diagnose

 • bij idiopathische longfibrose

 • Idiopathische longfibrose: Symptomen en diagnose

 • bij longembolie

 • Longembolie: Diagnose

 • bij mijnwerkerslong

 • Mijnwerkerslong: Preventie en behandeling

 • bij pneumonie

 • Pneumonie: Symptomen en diagnose

 • bij pneumonitis

 • Cryptogene organiserende pneumonitis

 • bij silicosepreventie

 • Silicose: Preventie

 • compressie

 • bij reanimatie

 • Hartstilstand: Spoedeisende behandeling

 • fysiotherapie

 • Fysiotherapie van de borstkas

 • lucht (pneumothorax)

 • Pneumothorax
  Pneumothorax: Behandeling

 • bij astma

 • Astma: Symptomen en complicaties

 • bij barotrauma

 • Barotrauma: overdrukbarotrauma

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Symptomen

 • bij meconiumaspiratiesyndroom

 • Meconiumaspiratiesyndroom

 • bij pasgeborene

 • Pneumothorax
  Pneumothorax: Diagnose en behandeling

 • onderzoek

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek
  Diagnose: Medische voorgeschiedenis (anamnese) en lichamelijk onderzoek

 • pijn

 • bij familiaire Middellandse-Zeekoorts

 • Familiaire Middellandse-Zeekoorts: Symptomen en diagnose

 • bij slikken

 • Symptomen: Pijn in borstkas of rug

 • bij slokdarmaandoeningen

 • Slokdarmaandoeningen
  Abnormale voortstuwing van voedsel: Symptomen

 • pijn

 • bij ademhalingsstoornissen

 • Symptomen: Pijn op de borst

 • bij angina pectoris

 • Angina pectoris: Symptomen

 • bij aortaklepstenose

 • Aortaklepstenose: Symptomen en diagnose

 • bij coronaire hartziekte

 • Angina pectoris

 • bij hartinfarct

 • Hartinfarct: Symptomen

 • bij pleuritis

 • Pleuritis: Symptomen en diagnose

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Symptomen en complicaties

  borstvoeding

  Wat kan er thuis worden verwacht?
  Voeden: Borstvoeding
  Voeden: BorstvoedingIllustraties

 • bij pasgeborene

 • Verzorging direct na de geboorte
  De eerste paar dagen

 • colostrum

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • en gebruik van geneesmiddelen

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingKader

 • en gebruik van geneesmiddelen

 • Risicofactoren: Zwangerschap en borstvoeding

 • en HIV-overdracht

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Overdracht van infectie

 • en hoge bilirubinespiegel

 • Hyperbilirubinemie

 • ongemak

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • voorbereiding

 • Zelfzorg tijdens de zwangerschap

  borstwand

 • bij ademhalingsinsufficiëntie

 • WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN ADEMHALINGSINSUFFICIËNTIE? Tabellen

 • pijn

 • Symptomen: Pijn op de borst
  Pleuritis: Symptomen en diagnose

  bosentan

  Pulmonale hypertensie: Behandeling

  botboring

 • beenmerg

 • Diagnostisch onderzoek: Beenmergonderzoek

  botbreuk

 • oogkas

 • Botbreuken
  Botbreuken: Diagnose en behandeling

  boter versus margarine

  Boter, margarine of cholesterolverlagende margarine?Kader
  Hyperlipoproteïnemie: Behandeling

  botnecrose

 • bij decompressieziekte

 • Decompressieziekte: Symptomen

  botscan

 • bij aandoeningen van bewegingsapparaat

 • Diagnose: Botscan

 • bij botinfectie (osteomyelitis)

 • Osteomyelitis: Diagnose

 • van fracturen

 • Fracturen: Diagnose

  bot(ten)

 • aandoeningen

 • aseptische necrose

 • bij decompressieziekte

 • Decompressieziekte: Symptomen

 • avasculaire necrose

 • Vervormingen: Ziekte van Kienböck
  Vervormingen: Ziekte van Kienböck

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Symptomen

 • infectie (osteomyelitis)

 • Osteomyelitis
  Osteomyelitis: Behandeling

 • metastatische tumoren

 • Metastatische bottumoren
  Metastatische bottumoren

 • aandoeningen

 • KyfoseIllustraties

 • bij kinderen

 • Scoliose: Prognose en behandelingIllustraties

 • diagnose

 • Diagnose
  Diagnose: Biopsie

 • bij nagel-patellasyndroom

 • Nagel-patellasyndroom
  Nagel-patellasyndroom

 • bij osteoporose

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Menopauze: Symptomen

 • bij vitamine-D-resistente rachitis

 • Hypofosfatemische rachitis
  Hypofosfatemische rachitis: Symptomen en behandeling

 • biologie

 • Biologie van het bewegingsapparaatIllustraties
  Biologie van het bewegingsapparaatIllustraties

 • biologie

 • Botten

 • breekbaarheid

 • bij osteogenesis imperfecta

 • Osteogenesis imperfecta
  Osteogenesis imperfecta: Behandeling

 • dichtheid

 • toename

 • Osteopetrose
  Osteopetrose: Behandeling en prognose

 • dichtheid

 • beoordeling

 • Diagnose: Dual-energy X-ray-absorptiometrie
  Osteoporose: Diagnose
  BotaandoeningenKader

 • bij osteoporose

 • Osteoporose
  Osteoporose: Behandeling

 • fluoridestapeling

 • Fluoride: Overdosering van fluoride

 • genezen

 • Fracturen: Revalidatie en prognose

 • in oor

 • Oren: LabyrintIllustraties

 • invloed van lichaamsbeweging

 • Voordelen van lichaamsbeweging

 • invloed van nieren

 • De nieren: Functies van de nieren

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Gevolgen van het ouder worden

 • onderzoek

 • Diagnose: Lichamelijk onderzoek

 • pijn

 • bij kinderen

 • Botaandoeningen: Symptomen en diagnose

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Symptomen en complicaties

 • pijn

 • Symptomen: Pijn

 • remodelleren

 • Botaandoeningen

 • remodelleren

 • Botten
  Osteoporose

 • transplantatie

 • Fracturen: Behandeling

 • transplantatie

 • bij avasculaire necrose

 • Avasculaire botnecrose: Behandeling

  botuline

 • bij achalasie

 • Abnormale voortstuwing van voedsel: Behandeling

 • bij dystonie

 • Dystonie: Behandeling

 • bij gezichtsspasme

 • Hemifaciale spasmen

 • bij syndroom van Gilles de la Tourette

 • Tics: Behandeling

 • bij torticollis spasmodica

 • Torticollis spasmodica: Behandeling en prognose

  botuline-injectie

 • bij spasticiteit

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Neglect

  botulisme

  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Botulisme
  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Preventie en behandeling
  Voeden: Beginnen met vast voedsel

  Bouchard-nodulus

  Vervormingen: Erosieve artrose

  boulimia nervosa

  Boulimia nervosa
  Boulimia nervosa: Diagnose en behandeling

  bovenbeenamputatie

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  bovenbeenslagader

 • aneurysma

 • Aneurysma's: Aneurysma's in andere slagaders

  boventallig gebitselement

  Biologie van de mond

  Bowen, ziekte van

  Plaveiselcelcarcinoom
  Penistumoren

  Bowman, kapsel van

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

  babebiblbobrbuby
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer