MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
babebiblbobrbuby

brachytherapie

Prostaatkanker: Behandeling

bradycardie

Hartritmestoornissen
Hartritmestoornissen: Oorzaken
Sinusknoopdisfunctie

 • door apneu bij prematuren

 • Apneu bij de prematuur: Symptomen en diagnose

  brady-tachycardiesyndroom

  Sinusknoopdisfunctie

  braken

  Symptomen: Overgeven

 • bij boulimia nervosa

 • Boulimia nervosa: Symptomen

 • bij gastritis

 • Gastritis: Symptomen en complicaties

 • bij gastro-enteritis

 • Gastro-enteritis: Symptomen en diagnose

 • bij patiënten met kanker

 • Bijwerkingen van de behandeling

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Spijsverteringsproblemen

 • bij stralingsziekte

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • bij zuigelingen

 • Voedingsproblemen

 • bloed

 • Symptomen: Bloedingen van het spijsverteringskanaal
  Symptomen: Overgeven
  Diagnose: Onderzoek naar occult bloed

 • en uitdroging

 • Uitdroging

 • tijdens weeën en bevalling

 • Weeën

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

  brandend maagzuur

 • bij gastro-oesofageale reflux

 • Gastro-oesofageale reflux: Symptomen en complicaties

 • bij sclerodermie

 • Sclerodermie: Prognose en behandeling

  brandwond

  Brandwonden
  Brandwonden: Prognose

 • bij kindermishandeling

 • Mishandeling en verwaarlozing van kinderen: Symptomen

 • chemische

 • Brandwonden
  Brandwonden: ClassificatieKader
  Vergiftiging door bijtende stoffen
  Vergiftiging door bijtende stoffen: Diagnose en behandeling

 • door etsende stof

 • Brandwonden
  Brandwonden: ClassificatieKader
  Brandwonden: Prognose

 • door fenolen

 • Brandwonden: ClassificatieKader

 • door loog

 • Brandwonden: ClassificatieKader

 • door natriumhypochloriet

 • Brandwonden: ClassificatieKader

 • door zwavelzuur

 • Brandwonden: ClassificatieKader

 • infectie

 • Infecties bij mensen met een verminderde afweer

 • luchtpijp

 • Brandwonden: PrognoseKader

 • oog

 • Brandwonden
  Brandwonden: Behandeling

  breken

 • vliezen

 • Weeën
  Problemen met de timing van de weeën

  brekingsafwijking

  Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen
  Brekingsafwijkingen
  BrekingsafwijkingenIllustraties
  Brekingsafwijkingen: Chirurgische ingrepen bij brekingsafwijkingen

 • bij kinderen

 • Amblyopie: Prognose en behandelingKader

 • diagnose

 • Diagnose: Refractie

  bril

  Brekingsafwijkingen: Brillen en contactlenzen

 • bij amblyopie

 • Amblyopie: Prognose en behandeling

 • bij esotropie

 • Scheelzien

 • bij strabisme

 • Scheelzien

 • van Frenzel

 • Vertigo: Diagnose

  brilhematoom

  Schedelfractuur

  Broca-afasie

  Functiestoornissen per locatie: Afasie
  Onderzoek bij afasieKader

  brok in keel

  Symptomen: Globusgevoel

  bromidrose

  Overmatige zweetproductie

  bromocriptine

 • bij ovulatieproblemen

 • Ovulatieproblemen: Behandeling

 • bij prolactinoom

 • Hypopituïtarisme: Behandeling
  Galactorroe: Behandeling
  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

 • bij ziekte van Parkinson

 • GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

  bromocriptine

 • bij acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei: Behandeling

  bronchiale virusinfectie

  Bronchitis: OorzakenIllustraties

  bronchiëctasie

  Bronchiëctasieën
  Bronchiëctasieën: Behandeling en prognose

  bronchiën

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelselIllustraties

 • atelectase (obstructie)

 • Atelectase: Oorzaken

 • longkanker

 • Longkanker

  bronchioli

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelselIllustraties

  bronchiolitis

  Infecties van de luchtwegen
  Infecties van de luchtwegen: Preventie en behandeling
  Astma: Risicofactoren
  Bronchiolitis
  Bronchiolitis: Prognose en behandeling

 • bij interstitiële longaandoening

 • ZELDZAME INTERSTITIËLE LONGAANDOENINGENTabellen

 • idiopathische

 • Cryptogene organiserende pneumonitis
  Cryptogene organiserende pneumonitis

  bronchitis

 • acute

 • Bronchitis
  Bronchitis: OorzakenIllustraties
  Bronchitis: Behandeling

 • chronische

 • Chronische obstructieve longziekte
  Chronische obstructieve longziekte: Prognose en problemen rond het levenseinde

 • laryngotracheo-

 • KeelIllustraties

 • op grote hoogten

 • Hoogteziekte: PreventieKader

  bronchoalveolaire lavage

  Diagnose: Bronchoscopie

  bronchodilatans

  Symptomen: Behandeling
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenIllustraties

 • bij astma

 • Astma: Behandeling van aanvallen
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen

 • bij kinderen

 • Astma: Prognose, preventie en behandeling

 • bij bronchiolitis

 • Bronchiolitis: Prognose en behandeling

 • bij bronchitis

 • Bronchitis: Behandeling

  bronchopulmonale aspergillose

  Schimmelpneumonie
  Allergische bronchopulmonale aspergillose
  Allergische bronchopulmonale aspergillose: Behandeling

  bronchopulmonale dysplasie

  Bronchopulmonale dysplasie
  Bronchopulmonale dysplasie: Preventie en behandeling

  bronchoscopie

  Diagnose: Bronchoscopie
  Diagnose: BronchoscopieIllustraties

 • bij alveolaire proteïnose

 • Alveolaire proteïnose: Symptomen en diagnose

 • bij gastro-oesofageale reflux

 • Gastro-oesofageale reflux: Diagnose en behandeling

 • bij longabces

 • Longabces: Behandeling

  bronchusbloedvat

 • embolisatie

 • Symptomen: Behandeling

  bronchuscarcinoom

  Longkanker
  LongkankerIllustraties
  Longkanker: Prognose

  broomfeniramine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

  brown recluse

 • beet

 • Spinnenbeten
  Spinnenbeten: Diagnose en behandeling

  Brown-Séquard, syndroom van

  Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling

  brucellose

  ANDERE BACTERIËLE INFECTIES Tabellen

  brug

 • voor gebit

 • Gaatjes: Behandeling
  Gaatjes: BehandelingIllustraties

  Bruton, ziekte van (agammaglobulinemie)

  X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)
  X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

  bruxisme (tandenknarsen)

  Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken

  babebiblbobrbuby
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer