MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
c1cacdcechcickclcocrcucy

cabergoline

Hypopituïtarisme: Behandeling
Galactorroe: Behandeling

 • bij ovulatieproblemen

 • Ovulatieproblemen: Behandeling

  cachexie

  Ondervoeding: Symptomen

  café-au-lait-vlekken

  Neurofibromatose: Symptomen en diagnose

  cafeïne

 • bij apneu bij prematuren

 • Apneu bij de prematuur: Behandeling

 • en hoofdpijn

 • Spanningshoofdpijn: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Genotmiddelen

  caissonziekte

  Decompressieziekte
  Decompressieziekte: Preventie
  Decompressieziekte: PreventieKader

  calcitonine

 • bij botziekte van Paget

 • Botziekte van Paget: Diagnose en behandeling

 • bij medullair schildkliercarcinoom

 • Schildklierkanker

 • bij osteoporose

 • Osteoporose: Behandeling

 • in calciumhuishouding

 • Calcium

  calcitriol

  De nieren: Functies van de nieren

  calcium

  MINERALEN  Tabellen
  Calcium
  Calcium: Hypercalciëmie

 • bij hyperkaliëmie

 • Kalium: Hyperkaliëmie

 • bij nierstenen

 • Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

 • bij preventie van osteoporose

 • Osteoporose: Preventie

 • hoge bloedspiegels (hypercalciëmie)

 • Calcium: Hypercalciëmie
  Calcium: HypercalciëmieKader

 • bij overdosering van vitamine D

 • Vitamine D: Overdosering van vitamine D

 • in voeding

 • tekort

 • SYMPTOMEN VAN TEKORTEN AAN BEPAALDE VOEDINGSSTOFFENTabellen

 • bij coeliakie

 • Coeliakie: Symptomen

 • lage bloedspiegels (hypocalciëmie)

 • Calcium: Hypocalciëmie
  Calcium: Hypocalciëmie

 • bij DiGeorge-syndroom

 • DiGeorge-syndroom

 • regulatie

 • door nieren

 • De nieren: Functies van de nieren

 • voeding

 • tijdens borstvoeding

 • Wat kan er thuis worden verwacht?

  calciumantagonist

  Overzicht geneesmiddelen

 • bij aritmieën

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAN HARTRITMESTOORNISSEN WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij cardiomyopathie

 • Hypertrofische cardiomyopathie: Prognose en behandeling

 • bij coronaire hartziekte

 • Angina pectoris: Behandeling met geneesmiddelen
  GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling
  BLOEDDRUKVERLAGENDE MIDDELEN Tabellen

 • en gingivitis

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van geneesmiddelen

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

  calciumcarbonaat

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Symptomen

 • bij peptische zweren

 • Peptische zweer: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

 • in antacida

 • Antacida en middelen tegen indigestie: Calciumcarbonaat

  calciumgluconaat

  Magnesium: Hypermagnesiëmie

  calculus dentis (tandsteen)

  Aandoeningen van het gebit

  California-encefalitis

  Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus

  calorie(ën)

  CalorieënKader

  calorimetrie

  CalorieënKader

  calorisch onderzoek

  Vertigo: Diagnose

  Calymmatobacterium granulomatis, infectie met

  Granuloma inguinale

  Campylobacter, infectie met

  MICRO-ORGANISMEN DIE GASTRO-ENTERITIS VEROORZAKEN  Tabellen
  Campylobacterinfecties
  Campylobacterinfecties: Diagnose en behandeling
  Andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)

  Candida, infectie met

  Ontwikkeling van infectie
  Candidiasis
  Candidiasis: Prognose en behandeling

 • bij antibioticagebruik

 • Ontwikkeling van infectie

 • bij HIV-infectie

 • VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

 • bij luieruitslag

 • Huiduitslag

 • chronische, mucocutane candidiasis

 • Chronische mucocutane candidiasis
  Chronische mucocutane candidiasis

 • genitale candidiasis

 • Candidiasis: Symptomen

 • huid

 • Candidiasis

 • orale candidiasis (spruw)

 • Aandoeningen van de tong
  Gingivitis: Gingivitis als gevolg van infecties
  Immunodeficiënties: Symptomen
  Candidiasis: Symptomen

 • urinewegen

 • Urineweginfecties: Oorzaken

 • vaginale candidiasis (‘witte vloed')

 • Candidiasis: Symptomen

  Candida, infectie met

 • genitale candidiasis

 • Symptomen: Abnormale vaginale afscheiding
  Vaginale infecties
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen
  Vaginale infecties: Behandeling

  Caplan, syndroom van

  Mijnwerkerslong

  capsaïcinecrème

  Behandeling van pijn: Adjuvante analgetica

  carbamaatvergiftiging

  Vergiftiging door insecticiden
  Vergiftiging door insecticiden: Diagnose en behandeling

  carbamazepine

 • bij centrale diabetes insipidus

 • Centrale diabetes insipidus: Behandeling

 • bij epileptische aandoeningen

 • ANTI-EPILEPTICATabellen
  Epileptische aandoeningen: BehandelingTabellen

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  carbapenems

  ANTIBIOTICA Tabellen

  carbenicilline

  ANTIBIOTICA Tabellen

  carbidopa

  Ziekte van Parkinson: Behandeling

  carbimazol

  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN HYPERTHYREOÏDIETabellen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandelingTabellen

  carbohydraatantigeen (CA)

 • CA-125

 • ENKELE TUMORMARKERSTabellen

 • CA 15-3

 • ENKELE TUMORMARKERSTabellen

 • CA 19-9

 • ENKELE TUMORMARKERSTabellen

  carboplatine

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  carcino-embryonaal antigeen (CEA)

  Tumoren van dikke darm en endeldarm: Diagnose
  ENKELE TUMORMARKERSTabellen

  carcinogenen

  Hoe kanker ontstaat en zich verspreidt
  Risicofactoren
  ENKELE CARCINOGENENTabellen

  carcinoïd

  Carcinoïden
  Carcinoïden: Behandeling

 • dunne darm

 • Kanker van de dunne darm: BehandelingKader

  carcinoïdsyndroom

  Carcinoïden
  Carcinoïden: Behandeling

  carcinoma mastitoides

  Borstkanker: Vormen
  Borstkanker: Symptomen
  Borstkanker: Behandeling van specifieke vormen van borstkanker

  carcinoom

  Verschillende vormen van kanker

 • alveolaire-cel-

 • Longkanker

 • basalecel-

 • Basocellulair carcinoom
  Basocellulair carcinoom: Diagnose, behandeling en preventie
  Tumoren

 • bronchus

 • Longkanker
  LongkankerIllustraties
  Longkanker: Prognose

 • cholangio-

 • Primaire scleroserende cholangitis: Symptomen en complicaties
  Primaire scleroserende cholangitis: Prognose en behandeling
  Overige primaire levertumoren

 • cystadeno-

 • Kanker van de alvleesklier: DiagnoseKader

 • fibrolaminair

 • Hepatoom
  Hepatoom

 • hepatocellulair (hepatoom)

 • Cirrose: Symptomen en complicaties
  Hepatoom
  Hepatoom: Prognose en behandeling

 • niercel-

 • Nierkanker

 • overgangscel-

 • nierbekken

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders
  Kanker van het nierbekken en de urineleiders: Behandeling en prognose

 • plaveiselcel-

 • anus

 • Kanker van de anus

 • slokdarm

 • Kanker van de slokdarm
  Kanker van de slokdarm: Prognose en behandeling

  cardiofitness

 • bij pijnpreventie

 • Lage rugpijn: Preventie

  cardiomyopathie

  Flauwvallen: Oorzaken
  CardiomyopathieIllustraties

 • congestieve

 • CardiomyopathieIllustraties

 • en seksuele activiteit

 • Seksuele disfunctie: Normaal seksueel functionerenKader

 • peripartum-

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

  cardiopulmonale resuscitatie (CPR)

  Wetenschappelijk onderzoekKader
  Hartstilstand: Spoedeisende behandeling

 • bij bijna-verdrinking

 • Bijna-verdrinking: Behandeling

 • bij bliksemletsel

 • Bliksemletsel: Behandeling en prognose

 • bij elektriciteitsletsel

 • Elektriciteitsletsel: Behandeling

 • bij onderkoeling

 • Onderkoeling: Diagnose en behandeling

 • wilsverklaring

 • Het maken van keuzes

  cardiospasme

  Abnormale voortstuwing van voedsel: Achalasie

  cardiotocografie (CTG)

  Weeën
  Weeën
  WeeënKader
  Problemen bij de foetus of pasgeborene

  cardioversie

  Diagnose: Elektrofysiologisch onderzoek
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling

  cariës

  Fluoride: Fluoridegebrek

  carotenoïden

  Vitaminen

  carpaletunnelsyndroom

  Vervormingen: Carpaletunnelsyndroom
  Vervormingen: Carpaletunnelsyndroom
  Vervormingen: CarpaletunnelsyndroomIllustraties

  case-control-onderzoek

  Informatiebronnen

  caspofungine

  GENEESMIDDELEN VOOR ERNSTIGE SCHIMMELINFECTIESTabellen

  catecholaminen

  Feochromocytoom
  Feochromocytoom: Behandeling

  cauda equina

  RuggenmergIllustraties

 • aandoeningen (cauda-equina-syndroom)

 • RuggenmergcompressieKader

  causalgie

  Vormen van pijn: Neurogene pijn

  caverneus hemangioom

  Gaatjes: BehandelingKader
  Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen

  c1cacdcechcickclcocrcucy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer