MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
c1cacdcechcickclcocrcucy

coarctatie (vernauwing)

 • aorta

 • Hartafwijkingen: Aortacoarctatie

  cocaïne

  Cocaïne
  Cocaïne: Behandeling

 • gebruik door adolescenten

 • Middelengebruik en ‑misbruik

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Medicijnen, genotmiddelen en drugs
  Drugs

  Coccidioides immitis, infectie met

  Coccidioïdomycose
  Coccidioïdomycose: Prognose en behandeling

  coccidioïdomycose

  Coccidioïdomycose
  Coccidioïdomycose: Prognose en behandeling

 • en pneumonie

 • Schimmelpneumonie

  cochleair implantaat (elektrische binnenoorprothese)

  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandelingIllustraties
  VerstoppingenIllustraties
  Gehoorstoornissen: Behandeling

  codeïne

  OPIOÏDE PIJNSTILLERSTabellen
  Behandeling van pijn: Opioïde analgeticaTabellen

 • bij diarree

 • Geneesmiddelen bij de behandeling van diarreeTabellen
  Diarree: BehandelingTabellen

 • in middelen tegen hoest

 • Middelen tegen verkoudheid: Middelen tegen hoest
  Symptomen: Behandeling
  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

  codicil, inzake medische verzorging

  Voorbereidingen op de dag van de operatie

  coeliakie

  Coeliakie
  Coeliakie: Behandeling en prognose

 • bij dermatitis herpetiformis

 • Biologie van het afweersysteemKader
  Dermatitis herpetiformis
  Dermatitis herpetiformis: Diagnose en behandeling

  cognitieve achteruitgang

 • bij dementie

 • Dementie: Symptomen

 • bij schizofrenie

 • Schizofrenie: Symptomen

 • bij ziekte van Alzheimer

 • De ziekte van Alzheimer: Symptomen

  cognitieve gedragstherapie

  Behandeling van psychische aandoeningen: Psychotherapeutische behandelingen

 • bij angst

 • Gegeneraliseerde angststoornis: Behandeling

 • bij boulimia nervosa

 • Boulimia nervosa: Diagnose en behandeling

  cognitieve stoornis

 • en delirium

 • Delirium: Symptomen

  cohort-onderzoek

  Informatiebronnen

  coitus interruptus (terugtrekken)

  HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Coitus interruptus

  colchicine

 • bij amyloïdose

 • Amyloïdose: Prognose en behandeling

 • bij familiaire Middellandse-Zeekoorts

 • Familiaire Middellandse-Zeekoorts: Prognose, preventie en behandeling

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

 • bij pseudo-jicht

 • Chondrocalcinosis articularis (pseudo-jicht): Prognose en behandeling

  colestipol

  LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

  colistine

  ANTIBIOTICA Tabellen

  colitis

 • bypass-

 • Bypass-colitis
  Bypass-colitis

 • collagene

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis
  Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • hemorragische

 • Hemorragische colitis
  Hemorragische colitis: Diagnose en behandeling

 • ischemische

 • Ischemische colitis
  Ischemische colitis: Prognose en behandeling

 • lymfocytaire

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis
  Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • met antibioticagebruik samenhangende

 • Bijwerkingen en allergieën

 • pseudomembranacea

 • Colitis pseudomembranacea
  Colitis pseudomembranacea: Behandeling

 • toxische

 • Colitis ulcerosa: Complicaties
  Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • ulcerosa

 • Colitis ulcerosa
  Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Overzicht geneesmiddelen
  VAN LABORATORIUM NAAR MEDICIJNKASTJETabellen
  Ontwikkeling van generieke geneesmiddelen
  Zelfzorgmiddelen

  Colles-fractuur

  Osteoporose: Symptomen
  Armfracturen

  coloninertie

  Obstipatie: Oorzaken

  colonklysma

  Obstipatie: Preventie en behandeling

  colorectale kanker

  Tumoren van dikke darm en endeldarm
  Tumoren van dikke darm en endeldarm: Prognose en behandeling
  Tumoren van dikke darm en endeldarm: Prognose en behandelingIllustraties

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Complicaties

  coloscopie

  Diagnose: Endoscopie
  Diagnose: EndoscopieIllustraties

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Complicaties

 • bij darmpoliepen

 • Poliepen van dikke darm en endeldarm: Symptomen en diagnose

 • bij diverticulitis

 • Diverticulitis: Symptomen en diagnose

 • bij kanker van dunne darm

 • Kanker van de dunne darm: Symptomen en diagnose

 • bij screening op kanker

 • AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Diagnose

  colostoma

 • en reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Andere aandoeningen

  colostomie

  Wat is colostomie?Illustraties

 • bij bypass-colitis

 • Bypass-colitis

 • bij colorectale kanker

 • Tumoren van dikke darm en endeldarm: Prognose en behandeling

 • bij diverticulitis

 • Diverticulitis: Behandeling

 • bij fecale incontinentie

 • Fecale incontinentie

 • bij ziekte van Hirschsprung

 • Afwijkingen van het spijsverteringskanaal: Ziekte van Hirschsprung

  colostrum

  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Voeden: Borstvoeding

  colposcopie

  Gynaecologisch onderzoek: Colposcopie

  coma

  Stupor en coma
  ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen
  Stupor en coma: Prognose

 • diabetisch

 • Diabetes mellitus: Symptomen
  Diabetes mellitus: Behandeling

 • hepatisch

 • Leverencefalopathie
  Leverencefalopathie: Behandeling

 • lever-

 • Alcohol: Symptomen en complicaties

 • myxoedeem-

 • Hypothyreoïdie: Symptomen

  comedo

 • open

 • Acne

  commensale flora

  Commensale flora

  communicatie

 • met behandelaars

 • Het maken van keuzes

 • bij medische beslissingen

 • KinderverzorgingKader

 • met zorgverleners in gezondheidszorg

 • Verbetering van therapietrouw

 • ouder-kind

 • Sociale kwesties met betrekking tot kinderen en hun familieKader

  compartimentsyndroom

  Fracturen: Symptomen en complicaties
  Fracturen: Behandeling

 • bij elektriciteitsletsel

 • Elektriciteitsletsel: Symptomen

  complementsysteem

  Biologie van het afweersysteem
  Biologie van het afweersysteemKader
  Niet-specifieke immuniteit: Complementsysteem

  complexe partiële (psychomotorische) epileptische aanval

  Epileptische aandoeningen: Symptomen

  complex regionaal pijnsyndroom

  Vormen van pijn: Neurogene pijn

  compressie

 • pneumatische

 • Diepveneuze trombose: Preventie
  Lymfo-oedeem: Behandeling

  compulsie

  Obsessieve-compulsieve stoornis
  Obsessieve-compulsieve stoornis: Behandeling

  computertomografie (CT)

  Anatomie en ziekten

 • bij aandoeningen van bewegingsapparaat

 • Diagnose: Computertomografie en magnetische kernspinresonantie

 • bij acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei: Diagnose

 • bij alvleesklierontsteking

 • Acute pancreatitis: Diagnose
  Chronische pancreatitis: Behandeling

 • bij hartziekte

 • Diagnose: Computertomografie (CT)

 • bij idiopathische longfibrose

 • Idiopathische longfibrose: Symptomen en diagnose

 • bij longaandoeningen

 • Diagnose: Beeldvorming van de borstholte

 • bij longkanker

 • Longkanker: Diagnose
  AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen

 • bij neurologische aandoeningen

 • Diagnostisch onderzoek: Computertomografie (CT)

 • bij nier- en urinewegaandoeningen

 • Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek

 • bij spijsverteringsstoornissen

 • Diagnose: Computertomografie en kernspinresonantie

 • bij stagering van kanker

 • Diagnose : Diagnostisch onderzoek en stagering

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Diagnose

 • bij ziekte van Hodgkin

 • Ziekte van Hodgkin: Stagering

 • van fractuur

 • Fracturen: Diagnose

 • van lever

 • Beeldvormend onderzoek

 • van oog

 • Diagnose: Computertomografie (CT) en magnetische kernspinresonantie (MRI)

  computertomografische angiografie (CTA)

  Diagnose: Computertomografie (CT)
  Longembolie: Diagnose
  Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringenIllustraties

  condoom

  Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)
  Anticonceptie: Barrièremiddelen

  conductieafasie

  Onderzoek bij afasieKader

  condylomata acuminata

  Genitale wratten
  Genitale wratten: Behandeling
  Penistumoren

  condylomata lata

  Syfilis: Symptomen
  Penistumoren

  congenitale bijnierhyperplasie

  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen
  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen

  congestieve cardiomyopathie

  CardiomyopathieIllustraties
  Congestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie

  conisatie

  Gynaecologisch onderzoek: Conisatie

  Conn, syndroom van

  Hyperaldosteronisme

  consent (toestemming)

  Voorbereidingen op de dag van de operatie

  conserveringsmiddel (voeding)

  Voedselallergie

  constitutioneel eczeem

  Eczeem: Constitutioneel eczeem

 • bij zuigelingen en jonge kinderen

 • Huiduitslag

  consultatiebureau-arts

  Preventie en onderzoeken door de arts
  Preventie en onderzoeken door de arts

  consumptiecoagulopathie

 • voortijdig loslatende placenta

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

 • weeën en bevalling

 • Problemen bij de vrouw

  contacteczeem

  Eczeem: Contacteczeem
  Eczeem: ContacteczeemKader

  contactlenzen

  Brekingsafwijkingen: Brillen en contactlenzen

 • en reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Andere aandoeningen

  continue ambulante elektrocardiografie

  Diagnose: Ambulante elektrocardiografieIllustraties

 • bij beoordeling van angina pectoris

 • Angina pectoris: Diagnose

  continue positieve luchtdruk (CPAP)

 • bij ademnoodsyndroom

 • Ademnoodsyndroom: Preventie en behandeling

 • bij apneu bij prematuren

 • Apneu bij de prematuur: Behandeling

 • bij obstructieve slaapapneu

 • Slaapapneu: Behandeling

 • bij tijdelijke tachypneu van pasgeborene

 • Tijdelijke tachypneu

 • tijdens reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Longziekten

  continue positieve uitademingsdruk (PEP)

 • bij atelectase

 • Atelectase: Preventie en behandeling

  contractuur

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accident

 • Dupuytren-

 • Vervormingen: Dupuytren-contractuur
  Mastocytose: BehandelingKader

  contrastvloeistof

 • problemen

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonstersKader

  Conus californicus

  Steken en beten van zeedieren

  conversiestoornis

  Conversiestoornis
  Conversiestoornis: Behandeling
  Somatoforme stoornissen

  Coombs-test

  Auto-immuun hemolytische anemie: Diagnostisch onderzoek

  coördinatie

 • onderzoek

 • Lichamelijk onderzoek

 • stoornissen

 • Coördinatiestoornissen
  Coördinatiestoornissen

 • slokdarm

 • Abnormale voortstuwing van voedsel: Voortstuwingsstoornissen van de keel

  copingmechanisme

  VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

  coprolalie

  Tics: Symptomen en diagnose

  coronaire bypassoperatie

  Prognose en behandeling

  coronaire stent

 • en reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Hartziekten

  corpora cavernosa

  Structuur

  cor pulmonale

  Pulmonale hypertensie
  Cor pulmonale: een aandoening als gevolg van pulmonale hypertensieKader

  corpus spongiosum

  Structuur

  Corti, orgaan van

  Oren: Labyrint

  corticobasale gangliondegeneratie

  Ziekte van Parkinson

  corticosteroïden

  Corticosteroïden: gebruik en bijwerkingen Kader
  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

 • bij aangezichtsverlamming

 • Aangezichtsverlamming: Behandeling en prognose

 • bij aften

 • Aften: Behandeling

 • bij allergie

 • Allergische reacties: Behandeling

 • bij allergische conjunctivitis

 • Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • bij allergische rhinitis

 • Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • bij alvleesklierontsteking

 • Chronische pancreatitis: Behandeling

 • bij aspergillose

 • Allergische bronchopulmonale aspergillose: Behandeling

 • bij astma

 • Astma: Behandeling van aanvallen
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen
  Astma: Prognose, preventie en behandeling
  Astma: Prognose, preventie en behandeling
  Astma: Prognose, preventie en behandeling

 • bij auto-immuunziekten

 • Chronische hepatitis: Behandeling
  Auto-immuun hemolytische anemie: Behandeling
  Auto-immuunziekten: Behandeling

 • bij bronchitis

 • Bronchitis: Behandeling

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

 • bij Cushing-syndroom

 • Cushing-syndroom
  Cushing-syndroom: Behandeling

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Behandeling

 • bij dermatomyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij eosinofiele fasciitis (Shulman-syndroom)

 • Eosinofiele fasciitis (Shulman-syndroom): Behandeling en prognose

 • bij eosinofiele gastritis

 • Gastritis: Behandeling

 • bij eosinofiele pneumonie

 • Eosinofiele pneumonie: Prognose en behandeling

 • bij gemengde bindweefselziekte

 • Gemengde bindweefselziekte: Diagnose en behandeling

 • bij granulomatose van Wegener

 • Granulomatose van Wegener: Behandeling
  Aandoeningen van de hypofyseIllustraties

 • bij hersenvliesontsteking

 • Acute bacteriële meningitis: Behandeling en prognose

 • bij idiopathische longfibrose

 • Idiopathische longfibrose: Behandeling en prognose

 • bij jeuk

 • Jeuk: Behandeling

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

 • bij lichen planus

 • Lichen planus: Prognose en behandeling

 • bij lupus erythematodes disseminatus

 • Lupus erythematodes disseminatus: Prognose en behandeling

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Behandeling

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Behandeling en prognose

 • bij nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom: Preventie en behandeling

 • bij neuspoliepen

 • Neuspoliepen

 • bij onderdrukking van bijnierfunctie

 • Ziekte van Addison: BehandelingKader

 • bij onderontwikkelde foetale longen

 • Prematuriteit: Preventie
  Ademnoodsyndroom: Preventie en behandeling

 • bij osteopetrose

 • Osteopetrose: Behandeling en prognose

 • bij peesontsteking

 • Peesontsteking en peesschedeontsteking: Behandeling

 • bij pemphigus

 • Pemphigus: Diagnose en behandeling

 • bij polyarteriitis nodosa

 • Polyarteriitis nodosa: Diagnose en behandeling

 • bij polymyalgia rheumatica

 • Polymyalgia rheumatica: Behandeling

 • bij polymyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij pseudo-kroep

 • Pseudo-kroep: Behandeling

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij reuscelarteriitis

 • Arteriitis temporalis: Diagnose en behandeling

 • bij ruggenmergletsel

 • Letsel als gevolg van een ongeluk: Behandeling

 • bij sarcoïdose

 • Sarcoïdose: Behandeling

 • bij schimmelinfectie

 • Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties: Behandeling

 • bij seborroïsch eczeem

 • Eczeem: Behandeling

 • bij snel-progressieve glomerulonefritis

 • Nefritisch syndroom: Behandeling

 • bij spierdystrofie

 • Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie: Behandeling

 • bij sportblessures

 • Sportblessures: Behandeling

 • bij syndroom van Stevens-Johnson

 • Syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Behandeling

 • bij thyreoïditis

 • Thyreoïditis

 • bij toxische epidermale necrolyse

 • Syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Behandeling

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • bij ziekte van Addison

 • Ziekte van Addison

 • bij ziekte van Behçet

 • Ziekte van Behçet: Diagnose en behandeling

 • bij ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

 • depressie

 • Depressie: Oorzaken

 • lokale

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

 • overproductie (Cushing-syndroom)

 • Cushing-syndroom
  Cushing-syndroom: Behandeling

 • regulering

 • Aandoeningen van de bijnier

 • tekort

 • Ziekte van Addison

 • vervanging door generiek middel

 • GEVALLEN WAARIN VERVANGING DOOR EEN GENERIEK MIDDEL ONJUIST KAN ZIJNTabellen

 • voortijdige weeën

 • Problemen met de timing van de weeën

  corticotrofine (ACTH)

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Aandoeningen van de bijnier

 • bij ziekte van Addison

 • Ziekte van Addison

 • meting

 • Hypopituïtarisme: Diagnose

 • overproductie

 • Cushing-syndroom

 • tekort

 • Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties

  corticotropin-releasing hormone (CRH)

  Aandoeningen van de bijnier

  cortisol

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen

  Corynebacterium minutissimum, infectie met

  Erythrasma

  cosmetica

 • en eczeem

 • Eczeem: ContacteczeemKader

 • en eczeem

 • Eczeem: Contacteczeem

  co-trimoxazol

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij Pneumocystis carinii-pneumonie

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Behandeling en prognose

 • en foliumzuurgebrek

 • Foliumzuur: Foliumzuurgebrek

  coup-contrecoup-letsel

  Hersencontusie en ‑laceratie

  Coxiella burnetii, infectie met (Q-koorts)

  ENKELE ANDERE RICKETTSIA-INFECTIESTabellen

  Coxsackie-B-virusinfectie

  Congestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie

  c1cacdcechcickclcocrcucy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer