MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
c1cacdcechcickclcocrcucy

cyanose

Symptomen: Cyanose
Symptomen: Cyanose

 • bij aangeboren hartafwijkingen

 • Hartafwijkingen

 • bij aanhoudende pulmonale hypertensie

 • Aanhoudende pulmonale hypertensie: Symptomen en diagnose

 • bij ademhalingsstoornissen

 • Symptomen: Cyanose
  Symptomen: Cyanose

 • bij apneu bij prematuren

 • Apneu bij de prematuur: Symptomen en diagnose

 • bij breath-holding spells (inhouden van adem)

 • Breath-holding spells
  Breath-holding spells

 • bij carcinoïden

 • Carcinoïden: Symptomen

 • bij hartziekte

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • bij luchtweginfecties

 • Infecties van de luchtwegen: Symptomen en complicaties

 • bij meconiumaspiratiesyndroom

 • Meconiumaspiratiesyndroom

 • bij pulmonalisstenose

 • Hartafwijkingen: Pulmonalisstenose

 • bij shock

 • Symptomen en diagnose

 • bij tetralogie van Fallot

 • Hartafwijkingen: Tetralogie van Fallot

 • bij tijdelijke tachypneu van pasgeborene

 • Tijdelijke tachypneu

 • bij tracheo-oesofageale fistel

 • Afwijkingen van het spijsverteringskanaal: Slokdarmatresie en tracheo-oesofageale fistel

 • bij transpositie van grote vaten

 • Hartafwijkingen: Transpositie van de grote vaten

 • van handen en voeten

 • Functionele perifere vaatziekten: Acrocyanose

  cyclobenzaprine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  cyclofosfamide

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  cyclo-oxygenase-2-remmer (coxib)

  Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • bij artrose

 • Artrose: Behandeling

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

  cyclothyme stoornis

  Manisch-depressieve stoornis: Symptomen en diagnose

  cyproheptadine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

 • bij fysische urticaria

 • Fysische urticaria: Diagnose en behandeling

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  cyproteron

  Polycysteusovariumsyndroom: Behandeling

  cystadenocarcinoom

  Kanker van de alvleesklier: DiagnoseKader

  cystectomie

  Blaaskanker: Behandeling

  cyste(n)

 • borst

 • Borstcysten

 • dermoïd-

 • HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

 • eierstok

 • Virilisatie
  Virilisatie: Behandeling
  Polycysteusovariumsyndroom
  EierstokkankerKader

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan

 • epidermale

 • Epidermale cysten

 • ganglion

 • Ganglia
  Ganglia

 • hals

 • Knobbels (massa) in de hals

 • hersenen

 • Parasitaire infecties

 • longen

 • bij syndroom van Marfan

 • Syndroom van Marfan

 • nier

 • Polycysteuze nieren
  Polycysteuze nieren: Symptomen en complicatiesIllustraties
  Polycysteuze nieren: Diagnose, prognose en behandeling

 • orale

 • Goedaardige gezwellen

 • popliteale

 • Baker-cyste

 • talg

 • Tumoren

 • van Baker

 • Baker-cyste
  Baker-cyste

 • van Bartholin

 • Vaginale infectiesKader

  cyste van Bartholin

  Vaginale infectiesKader

  cysticercose

  Parasitaire infecties
  Lintworminfectie
  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen

  cystine

 • bij nierstenen

 • Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

 • in urine (cystinurie)

 • Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling
  Blaasontsteking (cystitis): BehandelingKader

  cystische fibrose

  Symptomen: Behandeling
  Cystische fibrose
  Cystische fibrose: ComplicatiesIllustraties
  Cystische fibrose: Prognose

  cystische medianecrose

  Aneurysma's: Thoracaal aorta-aneurysma

  cystitis

 • na bevalling

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Blaas- en nierinfecties

  cystografie

 • bij urineweginfectie

 • Urineweginfectie: Symptomen en diagnose

  cystogram

  Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek

 • mictie-

 • Blaasontsteking (cystitis): Diagnostisch onderzoek

  cystokèle

  Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomen
  Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomenIllustraties

  cystoplastiek

  Urine-incontinentie: Vormen en oorzakenKader

  cystosarcoma phylloides

  Borstkanker: Vormen
  Borstkanker: Behandeling van specifieke vormen van borstkanker

  cystoscopie

  Diagnostisch onderzoek: Cystoscopie

 • bij vernauwing van plasbuis

 • Strictuur van de plasbuis

  cysto-urethrokèle

  Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomen

  cytarabine

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  cytoferese

  Speciale transfusieprocedures: StamcelfereseKader

  cytokine(n)

  Biologie van het afweersysteem
  Biologie van het afweersysteemKader
  Niet-specifieke immuniteit: Cytokinen
  Septische shock

  cytomegalovirusinfectie

  Cytomegalovirusinfectie
  Cytomegalovirusinfectie: Diagnose en behandeling

 • bij HIV-infectie

 • VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

 • bij pasgeborene

 • ENKELE INFECTIEZIEKTEN BIJ PASGEBORENEN (vervolg)Tabellen

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan

  cytopenie

  Bijwerkingen van de behandeling

  cytoplasma

  Cellen
  CellenIllustraties

  cytotoxische T-cel(len)

  Biologie van het afweersysteemKader
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Immuunrespons

  c1cacdcechcickclcocrcucy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer