MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
dadddedidndodrdudwdy

daas

 • beet

 • Insectenbeten

  daclizumab

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  dacryoadenitis

  Ontsteking

  dacryostenose (verstopping van de traanbuis)

  Verstopping van de traanbuis

  dagopvang

  Bevordering van optimale gezondheid en ontwikkeling

  danazol

 • bij endometriose

 • Endometriose: Behandeling
  Geneesmiddelen die bij de behandeling van endometriose worden gebruiktTabellen

 • bij pijnlijke borsten

 • Borstaandoeningen: Symptomen

 • bij vleesbomen

 • Vleesbomen (myomen): Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  dapson

  Lepra: Preventie en behandeling

  darbepoëtine

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Behandeling en prognose

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

 • misbruik

 • Middelengebruik en ‑misbruikKader

  darm

  Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties

 • afsluiting

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan

 • afsluiting

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Spijsverteringsproblemen

 • afsterven (necrose)

 • bij premature zuigeling

 • Necrotiserende enterocolitis

 • ischemie

 • Perifere vaatafsluitingen: BehandelingIllustraties

 • ischemie

 • Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

 • kronkel- (ileum)

 • Dunne darm

 • biologie

 • Dunne darm

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

 • liesbreuk

 • Liesbreuk

 • malrotatie

 • Afwijkingen van het spijsverteringskanaal: Malrotatie van de darm

 • nuchtere (jejunum)

 • biologie

 • Dunne darm

  darmactiviteit

 • stoornissen

 • bij zuigelingen en jonge kinderen

 • Darmproblemen
  Darmproblemen

  darmbeenslagader

  Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

  darmgeluid (borborygmus)

  Symptomen: Dyspepsie
  Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek
  Obstructie van de darm: Symptomen en diagnose

  darmkramp

  Symptomen: Diarree
  Diarree: Symptomen en complicaties

  darmslagader

 • afsluiting

 • Perifere vaatafsluitingen: BehandelingIllustraties

 • afsluiting

 • Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

 • bovenste

 • Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: BehandelingIllustraties
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

  dawn-fenomeen

  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling

  dadddedidndodrdudwdy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer