MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
dadddedidndodrdudwdy

decompressieziekte

Decompressieziekte
Decompressieziekte: Preventie
Decompressieziekte: PreventieKader
Decompressieziekte: PreventieKader

decongestiva

Middelen tegen verkoudheid: Decongestiva
Symptomen: Behandeling

 • bij allergische rhinitis

 • Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • vóór duiken

 • Barotrauma: Preventie en behandeling

  decubitus

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accident
  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij traumatisch ruggenmergletsel
  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij spina bifida

  deferoxamine

  IJzer: Overdosering van ijzer
  IJzervergiftiging: Diagnose en behandeling

  defibrillatie

  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling

  defibrillator

 • externe

 • Hartstilstand: Spoedeisende behandeling
  Hartstilstand: Spoedeisende behandelingIllustraties

 • implanteerbare

 • bij LQTS

 • Lange‑QT‑tijd‑syndroom

 • en reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Hartziekten

  dehydro-epiandrosteron (DHEA)

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Menopauze: Behandeling

 • als nutraceutical

 • Dehydro-epiandrosteron

 • bij ziekte van Addison

 • Ziekte van Addison

  delavirdine

  GENEESMIDDELEN VOOR HIV-INFECTIETabellen
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): BehandelingTabellen

  delirium

  Delirium
  Delirium: Behandeling en prognose

 • bij alcoholgebruik (delirium tremens)

 • Alcohol: Symptomen en complicaties

 • bij manie

 • Manie: Symptomen en diagnose

 • versus dementie

 • DELIRIUM OF PSYCHOSE? Tabellen

 • versus psychose

 • Delirium: Diagnose
  Delirium: Behandeling en prognoseTabellen

  delta-aminolevulinezuur

  Acute intermitterende porfyrie: Diagnose en prognose

  demeclocycline

  ANTIBIOTICA Tabellen

  dementie

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Dementie
  De ziekte van Alzheimer: Overige vormen van dementie

 • bij ziekte van Alzheimer

 • De ziekte van Alzheimer
  De ziekte van Alzheimer: Behandeling

 • boksers- (dementia pugilistica)

 • De ziekte van Alzheimer: Overige vormen van dementie

 • en depressie

 • Dementie

 • en slaapstoornissen

 • Slaapstoornissen bij mensen met dementie
  Slaapstoornissen bij mensen met dementie

 • Lewy-body-

 • De ziekte van Alzheimer: Lewy-body-dementie
  De ziekte van Alzheimer: Lewy-body-dementie

 • vasculaire

 • De ziekte van Alzheimer: Vasculaire dementie
  De ziekte van Alzheimer: Vasculaire dementie

 • versus delirium

 • DELIRIUM OF PSYCHOSE? Tabellen

  demyelinisatie

  Multipele sclerose en verwante aandoeningen
  ALGEMEEN VOORKOMENDE SYMPTOMEN VAN MULTIPELE SCLEROSETabellen

  dendritische cel(len)

  Perifere zenuwenIllustraties
  Biologie van het afweersysteemKader
  Specifieke immuniteit: Dendritische cellen

  dengue (knokkelkoorts)

  Dengue (knokkelkoorts)
  Dengue (knokkelkoorts)

  denkstoornis

 • bij schizofrenie

 • Schizofrenie: Symptomen

  dentine (tandbeen)

  Biologie van de mond
  Gaatjes: BehandelingIllustraties

  depersonalisatie

  Dissociatieve-identiteitsstoornis: Symptomen
  Depersonalisatiestoornis

  depressie

  Depressie
  Depressie: Prognose en behandelingKader

 • bij adolescenten

 • Suïcidaal gedrag: Risicofactoren

 • bij anorexia nervosa

 • Anorexia nervosa: Diagnose en behandeling

 • bij brandwond

 • Brandwonden: Behandeling

 • bij geestelijke ontwikkelingsachterstand

 • Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Symptomen

 • bij kanker

 • Symptomen: Depressie
  Symptomen: Depressie

 • bij kinderen

 • Depressie
  Depressie: Behandeling
  Depressie: BehandelingKader

 • bij ouderen

 • Gevolgen van ziekten

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Depressie en angst

 • en alcohol

 • Alcohol: Symptomen en complicaties

 • en lichamelijke aandoeningen

 • Depressie: Oorzaken

 • en lichamelijke aandoeningen

 • Depressie: Prognose en behandelingKader

 • en obstipatie

 • Obstipatie: Oorzaken

 • en pseudo-dementie

 • Dementie

 • en zelfdoding

 • Depressie: Symptomen

 • en zelfdoding

 • Suïcidaal gedrag: Oorzaken

 • na CVA

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Neglect

 • postpartum- (na bevalling)

 • Postpartumdepressie (PPD)
  Postpartumdepressie (PPD)

 • tijdelijke

 • Depressie: Oorzaken

  De-Quervain-syndroom

  De Quervain‑syndroom
  De Quervain‑syndroom

  derealisatie

  Dissociatieve-identiteitsstoornis: Symptomen

  dermabrasie

  Acne: Behandeling

  dermatitis

 • bij voedselallergie

 • Voedselallergie: Symptomen

 • exfoliativa

 • Eczeem: Erytrodermie (gegeneraliseerde dermatitis exfoliativa)

 • gegeneraliseerde

 • GEVALLEN WAARIN VERVANGING DOOR EEN GENERIEK MIDDEL ONJUIST KAN ZIJNTabellen

 • herpetiformis

 • Dermatitis herpetiformis
  Dermatitis herpetiformis: Diagnose en behandeling

 • bij coeliakie

 • Coeliakie: Symptomen
  Dermatitis herpetiformis

 • neuro-

 • Eczeem: Lichen simplex chronicus

 • perioralis

 • Eczeem: Dermatitis perioralis

  dermatofibroom

  Dermatofibroom

  dermatofytide

  Schimmelinfecties van de huid

  dermatomyositis

  Polymyositis en dermatomyositis

  dermatoom

  Myelitis transversa (acute transversale myelitis): Diagnose en behandelingIllustraties

  dermoïdcyste

  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

  desensibilisatie (immunotherapie)

  Allergische reacties: Preventie
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

  desinfecterend middel

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

  desintegratiestoornis

 • bij kinderen

 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
  Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
  Gedragsstoornis: BehandelingKader

  desmopressine

 • bij bedplassen

 • Bedplassen: Behandeling

 • bij centrale diabetes insipidus

 • Centrale diabetes insipidus: Behandeling

 • bij nefrogene diabetes insipidus

 • Nefrogene diabetes insipidus: Prognose en behandeling

  desquamatieve gingivitis

  Gingivitis: Gingivitis na de menopauze

  desquamatieve interstitiële pneumonie

  Desquamatieve interstitiële pneumonie
  Desquamatieve interstitiële pneumonie

  detergentia

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

  dexamethason

 • bij aften

 • Aften: Behandeling

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  dexamethasonsuppressietest

  Cushing-syndroom: Diagnose
  Virilisatie: Symptomen en diagnose

  dexchloorfeniramine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  dextromethorfan

  Symptomen: Behandeling
  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

  dextromoramide

  Opioïden: Behandeling

  dadddedidndodrdudwdy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer