MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
dadddedidndodrdudwdy

dodelijke ziekte

 • euthanasie

 • Juridische en ethische aspecten

 • symptomen

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte

 • wilsverklaring

 • Het maken van keuzes
  Juridische en ethische aspecten
  Juridische positie van de patiëntKader

  DOM (2,5-dimethoxy-4-methyl-amfetamine)

  Hallucinogenen
  Hallucinogenen: Behandeling

  donatie

 • bloed

 • Afstaan van bloedKader

 • bloed

 • Afstaan van bloed
  Afstaan van bloed

 • organen

 • Transplantatie

  dong quai

  Menopauze: Behandeling

  dood en sterven

 • borstkanker

 • Borstkanker: Terminale zorg

  doodsreutel (stervensreutel)

  Vlak voor het overlijden

  doofheid

  Gehoorverlies en doofheid
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

  doorligwond

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accident
  Doorligwonden
  Doorligwonden: Behandeling

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Doorligwonden (drukzweren of decubitus)

 • gipsverband

 • Fracturen: Revalidatie en prognose

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen
  Doorligwonden: Preventie

  dopamine

 • bij chorea

 • Chorea en athetose

 • bij feochromocytoom

 • Feochromocytoom
  Feochromocytoom: Behandeling

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson
  Ziekte van Parkinson: Behandeling

  dopplerechografie

 • bij diepveneuze trombose

 • Diepveneuze trombose: Diagnose

 • bij hartziekte

 • Diagnose: Echocardiografie en andere echografische procedures

 • bij neurologische aandoeningen

 • Diagnostisch onderzoek: Kleurendopplerechografie

 • bij perifere vaatziekten

 • Perifere vaatafsluitingen: Diagnose

  dornase-alfa

  Symptomen: Behandeling

  dorst

  Vochtbalans
  VochtbalansKader

 • bij diabetes insipidus

 • Nefrogene diabetes insipidus: Prognose en behandeling
  Centrale diabetes insipidus: Symptomen en complicaties

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Symptomen

  dosisaërosol

 • bij astma

 • Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenIllustraties
  Astma: Prognose, preventie en behandeling

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

  dossier

  Dossier

  dotterbehandeling

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cardiologische ingreep

  Down, syndroom van

  Syndroom van Down
  Syndroom van Down: Prognose

 • prenataal onderzoek

 • Prenataal diagnostisch onderzoek

 • risico

 • DE RELATIE TUSSEN DE LEEFTIJD VAN EEN VROUW EN DE KANS OP EEN BABY MET EEN CHROMOSOOMAFWIJKINGTabellen

 • versnelde veroudering

 • Ziekten die tot versnelde veroudering leiden

  doxazosine

  Goedaardige prostaathyperplasie: Behandeling

  doxepine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  doxorubicine

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  doxycycline

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij acne

 • Acne: Behandeling

 • bij malaria

 • Malaria: Preventie en behandeling

  dadddedidndodrdudwdy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer