MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
dadddedidndodrdudwdy

dual-energy X-ray-absorptiometrie (DEXA)

Overzicht van de voedingsleerKader

dual-energy X-ray-absorptiometrie (DEXA)

Diagnose: Dual-energy X-ray-absorptiometrie
Osteoporose: Diagnose

dubbelblind onderzoek

Informatiebronnen

dubbelzien (diplopie)

Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen
Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • bij ziekte van Graves-Basedow

 • Hyperthyreoïdie: Symptomen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling

  Duchenne, ziekte van

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

  Duchenne-spierdystrofie

  Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie
  Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie: Behandeling
  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen

  ductus Botalli

  Hartafwijkingen

 • coarctatie (vernauwing)

 • aorta

 • Hartafwijkingen: Aortacoarctatie

 • open

 • Hartafwijkingen: Open ductus Botalli
  Hartafwijkingen: Open ductus BotalliIllustraties

  duiken

 • barotrauma

 • Barotrauma
  Barotrauma

 • barotrauma

 • Trommelvliesperforatie: BehandelingIllustraties

 • decompressieziekte

 • Decompressieziekte
  Decompressieziekte: Preventie
  Decompressieziekte: PreventieKader

 • luchtembolie

 • Longembolie: Oorzaken
  Longembolie: Prognose
  Decompressieziekte: PreventieKader

 • risicofactoren

 • Decompressieziekte: PreventieKader

 • verwonding

 • Decompressieziekte: PreventieKader

  duikreflex

  Bijna-verdrinking

  duim

 • aangeboren afwijkingen

 • Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van de ledematen en gewrichten

 • duimzuigen

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

 • eendensnavelmalformatie

 • Vervormingen: Zwanenhalsmalformatie

 • ontwrichting

 • Infecties: Infectie van de peesschedeIllustraties

 • peesontsteking (De-Quervain-syndroom)

 • De Quervain‑syndroom
  De Quervain‑syndroom

 • ski-

 • Infecties: Infectie van de peesschedeIllustraties

  duizeligheid

  Symptomen: Duizeligheid en flauwvallen

 • benigne positie-

 • Vertigo: Preventie en behandelingIllustraties
  Benigne paroxismale positieduizeligheid
  Benigne paroxismale positieduizeligheid

 • bij hartziekte

 • Symptomen: Duizeligheid en flauwvallen

  duizendpoot

 • beet

 • Beten van duizendpoten en miljoenpoten
  Beten van duizendpoten en miljoenpoten

  dunne darm

  Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Dunne darm
  Dunne darm

 • afsluiting (obstructie)

 • Obstructie van de darm
  Obstructie van de darm: Behandeling

 • door kanker

 • Obstructie van de darm: Symptomen en diagnoseIllustraties

 • biologie

 • Biologie van het spijsverteringsstelselIllustraties
  Dunne darm
  Dunne darm

 • biopsie

 • Malabsorptie: Diagnose

 • bloedingen

 • Bloedingen in het maag‑darmkanaal
  Bloedingen in het maag‑darmkanaal: Behandeling
  OORZAKEN VAN BLOEDINGEN Tabellen

 • galsteen

 • Galstenen: Symptomen

 • infectie met Tropheryma whippelii (ziekte van Whipple)

 • Ziekte van Whipple
  Ziekte van Whipple: Diagnose en behandeling

 • kanker

 • Kanker van de dunne darm
  Kanker van de dunne darm: Behandeling
  Kanker van de dunne darm: BehandelingKader
  Kanker van de dunne darm: BehandelingKader

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van veroudering

 • lymfangiëctasie

 • Intestinale lymfangiëctasie
  Intestinale lymfangiëctasie: Behandeling

 • Meckel-divertikel

 • Meckel-divertikel
  Meckel-divertikel: Behandeling

 • transplantatie

 • Transplantatie van andere organen

 • verzakking

 • Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomenIllustraties

 • verzakking

 • Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomen

 • ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

  Dupuytren-contractuur

  Vervormingen: Dupuytren-contractuur
  RuggenmergIllustraties

  dadddedidndodrdudwdy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer