MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
gageghgiglgogrgugy

geactiveerde kool

Vergiftiging: Diagnose en behandeling

geactiveerde-proteïne-C-resistentie

Trombofilie: Oorzaken

gebarentaal

Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

gebit

Biologie van de mond
Biologie van de mondIllustraties

 • aandoeningen

 • Aandoeningen van het gebit

 • abces

 • Periapicaal abces
  Periapicaal abces

 • acute problemen

 • Urgente gebitsproblemen

 • biologie

 • Biologie van de mond

 • breuk

 • Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen
  Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

 • controle

 • Gaatjes: Diagnose en preventie

 • cosmetische behandeling

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningenKader

 • doorbreken

 • Biologie van de mond

 • effect van tetracycline

 • Risicofactoren: Leeftijd

 • fluorose

 • Fluoride: Overdosering van fluoride

 • gaatjes (tandbederf)

 • GaatjesIllustraties

 • gaatjes (tandbederf)

 • Gaatjes
  Gaatjes: Behandeling

 • gevoeligheid

 • Gaatjes: Symptomen
  Pulpitis: Symptomen en diagnose
  Terugtrekkend tandvlees

 • infectie

 • Andere mondzweren
  Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • inklemming

 • Ingeklemde gebitselementen
  Gingivitis: Gingivitis als gevolg van een ingeklemd gebitselement

 • invloed van tetracycline

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • kaakfractuur

 • Kaakfractuur
  Kaakfractuur

 • knarsen

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Gaatjes: BehandelingIllustraties

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van het ouder worden

 • loszittende

 • Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen
  Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

 • malocclusie

 • Malocclusie
  Malocclusie: Preventie en behandeling

 • melk-

 • Tanden krijgen

 • na tandheelkundige behandeling

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling
  Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • onderzoek

 • MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen

 • ontsteking (pulpitis)

 • Pulpitis
  Pulpitis: Behandeling

 • op elkaar klemmen

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • parodontale aandoeningen

 • Parodontale ziekten

 • parodontitis

 • ParodontitisIllustraties

 • pijn

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen
  Gaatjes: Symptomen
  Kiespijn

 • bij pulpitis

 • Pulpitis: Symptomen en diagnose

 • poetsen

 • Gaatjes: Diagnose en preventie
  Gaatjes: BehandelingKader

 • reïmplantatie

 • Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

 • trekken

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • uit mond geslagen

 • Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen
  Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

 • verkleuring

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • verlies

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

 • verlies

 • bij parodontitis

 • Parodontitis
  ParodontitisIllustraties
  Parodontitis: Behandeling

 • verstandskiezen

 • Biologie van de mond

 • verwonding

 • Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen
  Gebroken, loszittende en uitgeslagen gebitselementen

 • wortelkanaalbehandeling

 • Gaatjes: BehandelingKader
  Gaatjes: Behandeling

  gebitselement

  Biologie van de mond

 • doorbreken

 • Tanden krijgen
  Tanden krijgen

 • doorbreken

 • Lichamelijke ontwikkeling

 • knarsen

 • Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken

 • misvormde

 • Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

 • trekken

 • Gaatjes: Behandeling
  Ingeklemde gebitselementen

  geboorteregeling

  HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen

  geboortevlek

  Vaatgezwellen (angioom)
  Prematuriteit: Behandeling en prognoseKader

  gedrag

 • bij adolescenten

 • Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling
  Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling

 • problemen

 • Gedragsproblemen
  Gedragsproblemen

 • bij autisme

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader
  Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader
  Autisme: Symptomen

 • bij gedragsstoornis

 • Gedragsstoornis
  Gedragsstoornis: Behandeling

 • bij kinderen

 • Sociale en emotionele ontwikkeling
  Sociale en emotionele ontwikkeling
  Preventieve gezondheidszorg
  Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

 • geestelijke ontwikkelingsachterstand

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader
  Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Symptomen
  Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Diagnose

 • problemen

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderenKader

 • bij oppositioneel-opstandige stoornis

 • Oppositioneel-opstandige stoornis
  Oppositioneel-opstandige stoornis

 • pesten

 • KinderverzorgingKader

 • riskant

 • van adolescenten

 • Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling
  Gedragsproblemen

  gedragscode

 • voor gebruik van lichaamsmateriaal

 • Wetenschappelijk onderzoek

 • voor gezondheidsonderzoek

 • Wetenschappelijk onderzoek

  gedragsprobleem

 • negatieve spiraal

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderenKader

  gedragsstoornis

  Gedragsstoornis
  Gedragsstoornis: Behandeling

  gedragstherapie

  Behandeling van psychische aandoeningen: Psychotherapeutische behandelingen

 • bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognose

 • bij erectiele disfunctie

 • Erectiele disfunctie: Behandeling

 • bij persoonlijkheidsstoornis

 • Persoonlijkheidsstoornissen: Behandeling

 • bij voortijdige ejaculatie

 • Voortijdige ejaculatie
  Voortijdige ejaculatieKader

  geelzucht

  Geelzucht
  Geelzucht: Diagnose en behandeling

  geestelijke ontwikkeling

 • zuigeling

 • Geestelijke en sociale ontwikkeling en gedragsontwikkeling
  Bevordering van optimale ontwikkeling

  geestelijke ontwikkelingsachterstand

  Geestelijke ontwikkelingsachterstand
  Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Behandeling
  GRADATIE VAN GEESTELIJKE ONTWIKKELINGSACHTERSTANDTabellen

 • bij fenylketonurie

 • Stoornissen van de aminozuurstofwisseling: Fenylketonurie

 • bij fragiele-X-syndroom

 • Fragiele-X-syndroom

 • bij syndroom van Down

 • Syndroom van Down
  Syndroom van Down: Prognose

  geest-lichaam

 • therapeutische technieken

 • Soorten alternatieve geneeswijzen: Geest-lichaamtechnieken

  gegeneraliseerde dermatitis exfoliativa

  Eczeem: Erytrodermie (gegeneraliseerde dermatitis exfoliativa)

  geglyceerde hemoglobine

  Diabetes mellitus: Diagnose
  Diabetes mellitus: Behandeling

  geheimhouding

  Geheim en privacy
  Geheim en privacy

  gehemelte (palatum)

  Biologie van de mondIllustraties

 • gespleten

 • Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezicht
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezichtIllustraties

 • necrotiserende sialometaplasie

 • Andere mondzweren

 • torus

 • ronde zwelling

 • Goedaardige gezwellen

  geheugen

 • bij beschadiging van slaapbeenkwab

 • Functiestoornissen per locatie

 • bij dementie

 • Dementie: Symptomen

 • bij syndroom van Korsakov

 • Functiestoornissen per locatie: Amnesie
  Alcohol: Symptomen en complicaties

 • en alcohol

 • Functiestoornissen per locatie: Amnesie
  Alcohol: Symptomen en complicaties

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Dementie

 • verlies

 • bij dissociatieve amnesie

 • Dissociatieve amnesie
  Dissociatieve amnesie: Behandeling en prognose

 • bij dissociatieve fugue

 • Dissociatieve fugue

 • bij dissociatieve-identiteitsstoornis

 • Dissociatieve-identiteitsstoornis: Symptomen

 • verlies

 • Functiestoornissen per locatie: Amnesie

  geheugensteuntje

 • voor therapietrouw

 • Verbetering van therapietrouw

  geheugenverlies (amnesie)

  Functiestoornissen per locatie: Amnesie
  Functiestoornissen per locatie: Amnesie

 • dissociatief

 • Dissociatieve amnesie
  Dissociatieve amnesie: Behandeling en prognose

  gehoor

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Veranderingen in het lichaam
  VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • De gevolgen van ouder worden

 • onderzoek

 • MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen

 • testen

 • Gehoorverlies en doofheid: Diagnose

 • tijdelijke drempelverschuiving

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken
  Gehoorverlies en doofheid: DiagnoseKader

 • verlies

 • Gehoorverlies en doofheid
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • bij kinderen

 • Gehoorstoornissen
  Gehoorstoornissen: Behandeling

 • bij osteogenesis imperfecta

 • Osteogenesis imperfecta

 • bij syndroom van Alport

 • Syndroom van Alport

 • verlies

 • behandeling

 • Gehoorverlies en doofheid: DiagnoseIllustraties
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • bij auto-immuunziekten

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

 • bij kinderen

 • Gehoorstoornissen: BehandelingKader

 • bij oorinfectie

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

 • bij otosclerose

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • door beschadiging van haarcellen (perceptieslechthorendheid)

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

 • door beschadiging van haarcellen (perceptieslechthorendheid)

 • Gehoorverlies en doofheid: OorzakenKader

 • door geleidingsstoornis (geleidingsslechthorendheid)

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken
  Gehoorverlies en doofheid: OorzakenKader

 • door geneesmiddelen

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

 • door lawaai

 • Oren: Labyrint
  Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • door trommelvliesperforatie

 • Trommelvliesperforatie: Behandeling

 • hulpmiddelen

 • Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • hulpmiddelen

 • Gehoorverlies en doofheid: DiagnoseIllustraties

 • onderzoek

 • Gehoorverlies en doofheid: Diagnose
  Gehoorverlies en doofheid: DiagnoseKader

 • preventie

 • Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

 • revalidatie

 • Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandelingIllustraties
  VerstoppingenIllustraties

  gehoorbeentjes (ossicula)

  Oren: Middenoor
  Oren: LabyrintIllustraties

  gehoorzenuw

  Oren: LabyrintIllustraties

 • tumor

 • Tumoren van de gehoorzenuw
  Tumoren van de gehoorzenuw

  gekkekoeienziekte

  PrionziektenKader

  gel

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Preparaten voor lokaal gebruik

  gelaatsspier(en)

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Symptomen

  geleidefantasie

  Soorten alternatieve geneeswijzen: Geest-lichaamtechnieken
  Soorten alternatieve geneeswijzen: Geest-lichaamtechnieken

  gele kleurstof

  Voedselallergie

  gele koorts

  Gele koorts
  Gele koorts
  VACCINS VOOR INTERNATIONAAL REIZEN*, †, ‡Tabellen

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

  gele lichaam (corpus luteum)

  Menstruele cyclus
  Menstruele cyclusIllustraties

  geluid

 • in gewrichten

 • Symptomen: Gewrichtsstijfheid
  SYMPTOMEN VAN NON‑HODGKINLYMFOOMTabellen

 • meting

 • Gehoorverlies en doofheid: DiagnoseKader

  gember

  EEN AANTAL MOGELIJKE INTERACTIES TUSSEN GENEESKRACHTIGE KRUIDEN EN GENEESMIDDELEN Tabellen
  Gember

  gemeenschappelijke leverbuis

  Galblaas en galwegen

  gemengde bindweefselziekte

  Gemengde bindweefselziekte
  Gemengde bindweefselziekte: Diagnose en behandeling

  gemengde slaapapneu

  Slaapapneu

  gemfibrozil

  LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

  gemiddeld celvolume (mean corpuscular volume, MCV)

  VOLLEDIG BLOEDBEELDTabellen

  gemiddelde levensverwachting

  Levensverwachting

  gemtuzumab ozogamicine

  Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties
  Immunotherapie

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

 • bij leukemie

 • Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties
  Acute myeloïde leukemie: Prognose en behandeling

  gen(en)

  VOORBEELDEN VAN GENETISCHE STOORNISSEN/AANDOENINGENTabellen

 • afwijkingen

 • VOORBEELDEN VAN GENETISCHE STOORNISSEN/AANDOENINGENTabellen

  genderidentiteit

  Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties
  Genderidentiteit
  Genderidentiteit: Genderidentiteitsstoornis en transseksualiteit
  Sociale en emotionele ontwikkeling

 • aandoeningen

 • Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties

 • stoornissen

 • Afwijkingen van de geslachtsorganen

  geneesmiddel(en)

 • interacties

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Interacties tussen geneesmiddelen

  gen(en)

  Erfelijkheidsleer
  Genafwijkingen

 • afwijkingen

 • Genafwijkingen

 • gentherapie

 • Gentherapie

 • expressie

 • Genafwijkingen: Genexpressie

 • kanker

 • Genafwijkingen: Genen die kanker veroorzaken

 • mitochondrieel

 • Genafwijkingen: Afwijkende mitochondriële genen

 • radioactief merken

 • Gentechnologie

 • tumorsuppressor-

 • Genafwijkingen: Genen die kanker veroorzaken

 • X-gebonden

 • Genafwijkingen: Genexpressie
  Genafwijkingen: Genexpressie
  Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties

  genetica

 • aandoeningen

 • VOORBEELDEN VAN GENETISCHE STOORNISSEN/AANDOENINGENTabellen

 • bij geestelijke ontwikkelingsachterstand

 • Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Preventie en prognose

 • diabetes insipidus

 • Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties

 • kanker

 • Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties
  Risicofactoren

 • multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Oorzaken

 • onderzoek

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Diagnose

 • bij immunodeficiënties

 • Immunodeficiënties: Diagnose

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • erfelijkheids-

 • Erfelijkheidsonderzoek
  Erfelijkheidsonderzoek: Drageronderzoek

 • prenataal

 • ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen
  Prenataal diagnostisch onderzoek
  Prenataal diagnostisch onderzoek

 • reactie op geneesmiddelen

 • Genetische constitutie

 • spierdystrofie

 • Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie

 • ziekte van Alzheimer

 • De ziekte van Alzheimer

 • ziekte van Huntington

 • Ziekte van Huntington: BehandelingKader

  genetische factor(en)

 • bij retinoblastoom

 • Retinoblastoom

 • bij Wilms-tumor

 • Wilms-tumor

  genitale wrat(ten)

  Genitale wratten
  Genitale wratten: Behandeling
  Wratten: Indeling
  Penistumoren
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen

  genotype

  Erfelijkheidsleer

  gentamicine

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij ziekte van Ménière

 • Ziekte van Ménière: Diagnose en behandeling

  gentherapie

  Gentherapie

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Behandeling

 • bij ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

 • Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

  geriatrie

  Gevolgen van ziekten
  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

  geringe lengte

  Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties

  germinoom

  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

  Gerstmann-Sträussler-Scheinker, ziekte van

  Ziekte van Gerstmann-Sträussler-Scheinker
  Ziekte van Gerstmann-Sträussler-Scheinker

  geruis

 • bij hartafwijkingen

 • Hartafwijkingen: Symptomen en diagnose
  Hartafwijkingen: Atrium- en ventrikelseptumdefecten

 • hart

 • van sporter

 • SporthartKader

 • tunnel-

 • Arterioveneuze fistel: Symptomen en diagnose

  geslachtschromosoom

  Geslachtschromosomen
  Chromosomale en genetische afwijkingen

 • afwijkingen

 • Fragiele-X-syndroom

  geslachtsgemeenschap

 • en HIV-overdracht

 • Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Overdracht van infectieKader

 • tijdens zwangerschap

 • Zelfzorg tijdens de zwangerschap

  geslachtsorganen

 • aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de geslachtsorganen
  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen

 • ambigue

 • Afwijkingen van de geslachtsorganen
  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen

 • ontwikkeling

 • Lichamelijke ontwikkeling
  Ontwikkeling van de seksualiteitIllustraties
  Vertraagde seksuele rijping: Symptomen en diagnose

 • vrouw

 • onderzoek

 • Gynaecologisch onderzoek

  geslachtsverandering

  Genderidentiteit: Genderidentiteitsstoornis en transseksualiteit

  gespleten lip en gehemelte

  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezicht
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezichtIllustraties

  geur

 • bij fenylketonurie

 • Stoornissen van de aminozuurstofwisseling: Fenylketonurie

 • bij maple syrup urine disease (MSUD)

 • Stoornissen van de aminozuurstofwisseling: Maple syrup urine disease

 • bij overmatige zweetproductie

 • Overmatige zweetproductie

 • slechte adem (halitose)

 • Terugtrekkend tandvleesKader

 • van urine

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • waarneming

 • Reuk- en smaakstoornissenIllustraties
  Biologie van de mond

  gevoel

 • duizeligheid

 • Symptomen: Duizeligheid en flauwvallen

 • tastzin testen

 • Lichamelijk onderzoek

  gevoeligheid

 • onderzoek

 • Besluiten over medische tests

 • voor natriumglutamaat

 • ChineesrestaurantsyndroomKader
  Voedselallergie

  gevoelloosheid

 • bij lepra

 • Lepra: Symptomen

  gevolgengeneeskunde

  Revalidatie

  gewassen middenportie urine

  Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Diagnostisch onderzoek: UrineonderzoekKader

  geweld

 • huiselijk

 • Huiselijk geweld
  Huiselijk geweld: Aanpak
  Huiselijk geweld: AanpakKader

 • onder adolescenten

 • Suïcidaal gedrag: Hulp bij zelfdodingKader
  Gedragsproblemen

 • tegen kinderen

 • Mishandeling en verwaarlozing van kinderen
  Mishandeling en verwaarlozing van kinderen: Behandeling

 • tegen zichzelf (zelfdoding)

 • Suïcidaal gedrag: OorzakenKader

  gewicht

 • adolescent

 • Lichamelijke ontwikkeling
  Obesitas
  Obesitas

 • bij preventieve zorg

 • MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen

 • lichaamssamenstelling

 • Overzicht van de voedingsleerKader

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek
  Lichamelijke ontwikkeling

 • premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • toename

 • Calorieën

 • tijdens zwangerschap

 • Zelfzorg tijdens de zwangerschap

 • toename

 • bij zuigeling

 • Lichamelijke ontwikkeling
  Groeiachterstand
  Groeiachterstand: Behandeling en prognose

 • verlies

 • Calorieën
  Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • bij anorexia nervosa

 • Anorexia nervosa
  Anorexia nervosa: Diagnose en behandeling

 • bij kanker

 • Symptomen: Gewichtsverlies en vermoeidheid
  Symptomen: Gewichtsverlies en vermoeidheid

 • bij ondervoeding

 • Ondervoeding: Symptomen

 • diëten

 • Diëten: Vermageringsdiëten
  Diëten: Vermageringsdiëten
  Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • geneesmiddelen

 • Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • operatie

 • Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • verlies

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling

 • bij polycysteusovariumsyndroom

 • Polycysteusovariumsyndroom: Behandeling

 • operatie

 • Overgewicht: Diagnose en behandelingIllustraties

 • ter voorkoming van coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Preventie

 • versus lengte

 • REFERENTIETABEL VOOR HET VERBAND TUSSEN LENGTE EN GEWICHT BIJ VOLWASSENEN*Tabellen

 • vóór zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Lichamelijke kenmerken

  gewichtheffen

  De juiste trainingsvorm kiezen

  gewichthefferssyncope

  Flauwvallen: Oorzaken

  gewricht(en)

 • biologie

 • Gewrichten
  Gewrichten
  GewrichtenIllustraties

  gewrichtsband(en)

  Gewrichtsbanden

 • biologie

 • Gewrichtsbanden

 • enkel

 • Verstuikte enkel
  Verstuikte enkel: Complicaties

 • scafoïd

 • Infecties: Infectie van de peesschedeIllustraties

  gewrichtsdwangstand zie contractuur

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accident

  gewrichtsgeluid

  Symptomen: Gewrichtsstijfheid

  gewrichtsvervanging (artroplastiek)

  Fracturen: Behandeling

 • bij avasculaire necrose

 • Avasculaire botnecrose: Behandeling

 • en infectie

 • Osteomyelitis: Behandeling

 • heup

 • Heupfracturen: Behandeling
  Artrose: Behandeling

 • knie

 • Artrose: Behandeling
  Artrose: BehandelingIllustraties

  gezicht

 • aangeboren afwijkingen

 • Bot- en spierafwijkingen
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezichtIllustraties
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van de ledematen en gewrichten

 • bruine pigmentatie (chloasma)

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • bruine pigmentatie (melasma)

 • Melasma
  Melasma
  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek
  Geboorteletsel

 • pijn

 • Hemifaciale spasmenIllustraties

 • bij aangezichtsverlamming

 • Aangezichtsverlamming
  Aangezichtsverlamming: Behandeling en prognose

 • bij trigeminusneuralgie

 • Trigeminusneuralgie
  Trigeminusneuralgie: Diagnose en behandeling

 • spasme

 • Hemifaciale spasmen
  Hemifaciale spasmen

 • vollemaans-

 • Cushing-syndroom: Symptomen

  gezichtsspier(en)

 • bij aangezichtsverlamming

 • Aangezichtsverlamming
  Aangezichtsverlamming: Behandeling en prognose

  gezichtsveldonderzoek

  Diagnose: Gezichtsveldonderzoek
  Glaucoom: Screening en diagnose

  gezichtsvermogen

 • astigmatisme

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen
  Symptomen: Veranderingen in de gevoelswaarneming van de ogenIllustraties

 • bij goedaardige intracraniële hypertensie

 • Hersentumoren: Behandeling en prognoseKader

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Symptomen

 • bij opticusatrofie van Leber

 • Andere primaire demyeliniserende ziekten

 • brekingsafwijkingen

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen
  Diagnose: Refractie

 • dubbelzien (diplopie)

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • bij ziekte van Graves-Basedow

 • Hyperthyreoïdie: Symptomen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Veranderingen in het lichaam
  VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen
  Effecten van het ouder worden

 • scherpte

 • Diagnose: Refractie
  Brekingsafwijkingen: Symptomen en diagnose

 • verlies

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • bij aandoeningen van oogzenuw

 • Aandoeningen van de oogzenuw
  Opticusneuropathie

 • bij acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei: Symptomen

 • bij cataract (grijze staar)

 • Cataract (grijze staar)
  Cataract (grijze staar): Behandeling

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Complicaties
  Diabetische retinopathie

 • bij endoftalmitis

 • Endoftalmitis

 • bij glaucoom

 • Glaucoom: Symptomen

 • bij kinderen

 • Amblyopie
  Amblyopie: Prognose en behandeling

 • bij loslaten netvlies

 • Loslaten van het netvlies: Symptomen

 • bij maculadegeneratie

 • Leeftijdgebonden maculadegeneratie
  Leeftijdgebonden maculadegeneratie: Behandeling

 • bij papiloedeem

 • Papiloedeem

 • bij prolactinoom

 • Galactorroe: Symptomen

 • bij retinitis pigmentosa

 • Retinitis pigmentosa
  Retinitis pigmentosa

 • bij trachoom

 • Trachoom
  Trachoom: Diagnose en behandeling

 • bij vergrote hypofyse

 • Vergrote hypofyse
  Galactorroe: Symptomen

 • bij verstopping netvliesader

 • Verstopping van de centrale netvliesslagaders en netvliesaders

 • bij verstopping netvliesslagader

 • Verstopping van de centrale netvliesslagaders en netvliesaders

 • bij vitamine-A-gebrek

 • Vitaminen: Symptomen, diagnose en behandeling

 • verlies

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogenKader

 • bij aandoeningen van oogzenuw

 • OpticusneuropathieKader

 • bij cataract (grijze staar)

 • Cataract (grijze staar): Symptomen en diagnoseIllustraties

 • bij diabetes mellitus

 • LATE COMPLICATIES VAN DIABETES MELLITUSTabellen

 • vervorming van beeld

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

  gezichtszenuwschede

  Hersentumoren: Behandeling en prognoseKader

  gezinsrelatie

  Sociale en emotionele ontwikkeling

 • adoptie

 • Adoptie
  Adoptie

 • bij autisme

 • Autisme: Symptomen

 • bij ziekte en overlijden van zuigelingen

 • Ziekte en overlijden van zuigelingen
  Ziekte en overlijden van zuigelingen
  KinderverzorgingKader

 • echtscheiding

 • Echtscheiding
  EchtscheidingKader
  Echtscheiding

 • ouder-kinddiscussies

 • Sociale kwesties met betrekking tot kinderen en hun familieKader

 • pleegzorg

 • Pleegzorg
  Pleegzorg

 • problemen

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderenKader

 • veranderende gezinsstructuur

 • EchtscheidingKader

 • ziek kind

 • Kanker bij kinderen
  Chronisch zieke kinderen
  Chronisch zieke kinderen

  gezinstherapie

  Psychische aandoeningen en de maatschappij: Deïnstitutionalisering

  gezondheid

 • door patiënt ervaren

 • tijdens revalidatie

 • Vaststelling van het functioneringsniveau

  gezondheidsprobleem

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

  gezondheidsrecht

  Juridische positie van de patiënt

  gezondheidszorg

 • geneesmiddelenbeleid

 • Merkgeneesmiddel of generiek geneesmiddel?

  gezwel

 • mond

 • Gezwellen in de mond
  Kwaadaardige gezwellen: Prognose en behandeling

  gageghgiglgogrgugy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer