MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
gageghgiglgogrgugy

glasachtig lichaam

Bouw en functie

glatirameracetaat

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Behandeling
  GlaucoomIllustraties

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  glaucoom

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Glaucoom
  Glaucoom: Behandeling

 • congenitaal

 • ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

 • hoofdpijn

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen

 • pijn

 • Symptomen: Veranderingen in de gevoelswaarneming van de ogen
  Glaucoom: Symptomen

 • verlies gezichtsvermogen

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • voorzorgsmaatregelen bij zelfzorgmiddelen

 • GEBRUIK VAN ZELFZORGMIDDELEN BIJ CHRONISCHE AANDOENINGENTabellen

  glazuur (gebit)

  Biologie van de mond
  Aandoeningen van het gebit: Symptomen van gebitsaandoeningen

  Gleason-score

  Prostaatkanker: Diagnose

  glimepiride

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  glioblastoom, multiform

  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

  glioom

  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

  glipizide

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  globuline(n)

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  globusgevoel (brok in keel)

  Symptomen: Globusgevoel
  PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

  glomerulonefritis

  Nefritis
  Nefritisch syndroom
  Nefrotisch syndroom: OorzakenKader

 • acute (acuut nefritisch syndroom)

 • Nefritisch syndroom
  Nefritisch syndroom: Behandeling

 • membraan-

 • PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

 • membranoproliferatieve

 • PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

 • mesangiale proliferatieve

 • PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

 • na streptokokkeninfectie

 • Nefritisch syndroom
  Nefritisch syndroom: Behandeling

 • postinfectieuze (acuut nefritisch syndroom)

 • Nefritisch syndroom

 • snel-progressieve

 • Nefritisch syndroom
  Nefritisch syndroom: Behandeling
  Bloedvataandoeningen van de nierenIllustraties

  glomerulosclerose

  PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

  glomerulus

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Gevolgen van het ouder worden

  glossitis

  Aandoeningen van de tong

  glucagon

  Alvleesklier
  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen

 • bij hypoglykemie

 • Diabetes mellitus: Behandeling
  Hypoglykemie: Behandeling

  glucagonachtig peptide

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen

  glucagonoom

  Andere tumoren van de alvleesklier: Glucagonoom

  glucosamine

  Sportblessures: Behandeling

  glucose

  Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Glycogeenstapelingsziekten

 • bij coma

 • Stupor en coma: Behandeling

 • bij hoge kaliumspiegels (hyperkaliëmie)

 • Kalium: Hyperkaliëmie

 • bij porfyrie

 • Acute intermitterende porfyrie: Preventie en behandeling

 • bloed

 • Diabetes mellitus
  Diabetes mellitus: Symptomen
  Diabetes mellitus: Symptomen

 • bij glycogeenstapelingsziekte

 • Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Glycogeenstapelingsziekten

 • bij kinderen

 • Diabetes mellitus: Diagnose

 • bij premature zuigelingen

 • Prematuriteit: Symptomen

 • bij serotiene pasgeborenen

 • Serotiniteit: Symptomen

 • bij zuigelingen, groot voor zwangerschapsduur

 • Groot voor de zwangerschapsduur

 • controle

 • Diabetes mellitus: Controle van de behandeling
  Diabetes mellitus: Behandeling

 • lage spiegels (hypoglykemie)

 • Diabetes mellitus: Behandeling
  Diabetes mellitus: Behandeling
  Hypoglykemie
  Hypoglykemie: Behandeling

 • meting

 • Diabetes mellitus: Diagnose
  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling
  Hypoglykemie: Diagnose

 • tijdens reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Diabetes mellitus (suikerziekte)

 • in bloed

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • in urine

 • tijdens zwangerschap

 • Medische zorg tijdens de zwangerschap

 • stofwisseling

 • erfelijke stoornissen

 • Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling
  Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Erfelijke fructose-intolerantie

 • urine

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Renale glucosurie
  Renale glucosurie
  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling

  glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD)

 • tekort

 • Genetische constitutie

 • tekort

 • (ANDERE) OORZAKEN VAN BLOEDARMOEDETabellen

  glucosetolerantietest (GTT)

  Acromegalie en reuzengroei: Diagnose
  Diabetes mellitus: Diagnose

  glucosidaseremmer

  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)
  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  glutenovergevoeligheid (coeliakie)

  Coeliakie
  Coeliakie: Behandeling en prognose

  glutethimide

  Angstremmers en slaapmiddelen

  glyburide

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  glycogeen

  Koolhydraten, eiwitten en vetten

 • stapelingsziekten (glycogenosen)

 • Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Glycogeenstapelingsziekten
  TYPEN EN KENMERKEN VAN GLYCOGEENSTAPELINGSZIEKTENTabellen

  glycoproteïne- IIb/IIIa-receptorantagonist

  GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

  glykemische index

  Diëten: Vermageringsdiëten

  gageghgiglgogrgugy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer