MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
h2hahdhehihlhmhohuhy

Heberden-nodulus

Artrose: Symptomen
Vervormingen: Erosieve artrose

heesheid

 • bij aandoeningen van stembanden

 • Stembandknobbeltjes en -poliepen
  Stembandknobbeltjes en -poliepen

 • bij laryngitis

 • Laryngitis

  Heimlich-manoeuvre

  Verstikking: Spoedeisende behandeling

  Helicobacter pylori, infectie met

 • en gastritis

 • Gastritis: Oorzaken
  Gastritis: BehandelingKader

 • en indigestie

 • Symptomen: Dyspepsie

 • en kamille-effect

 • Kamille

 • en peptische zweren

 • Gastritis: BehandelingKader
  Peptische zweer: Oorzaken
  Peptische zweer: Behandeling

  HELLP-syndroom

  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Prematuriteit: Behandeling en prognoseKader

  hemaferese

  Speciale transfusieprocedures: StamcelfereseKader

  hemangioblastoom

  Hersentumoren
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

  hemangioom

  Hemangioom in de lever
  Hemangioom in de lever
  Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen
  Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen
  Vaatgezwellen (angioom): Stervormig angioomKader

 • caverneus

 • Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen

 • diep

 • Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen

 • oppervlakkig

 • Vaatgezwellen (angioom): Hemangiomen

  hematocriet

 • bij polycythaemia vera

 • Polycythaemia vera: Diagnostisch onderzoek

 • meting

 • VOLLEDIG BLOEDBEELDTabellen

  hematoom

 • cefaal

 • Geboorteletsel

 • hersenen

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen
  Intracraniële hematomen
  Intracraniële hematomen

 • intramuraal

 • Aortadissectie

  hematopoëtisch syndroom

  Stralingsletsel: Symptomen
  Stralingsletsel: Prognose en behandeling

  hematurie

  Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren
  Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Nierkanker: )Symptomen en diagnostisch onderzoek
  Blaaskanker: Symptomen en diagnostisch onderzoek

 • en asymptomatische glomerulaire proteïnurie

 • Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

  hemianopsie

  OpticusneuropathieKader

  hemiballisme

  Chorea en athetose

  hemifaciale spasme

  Hemifaciale spasmen
  Hemifaciale spasmen

  hemiparese

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accident

  hemochromatose

  IJzerKader
  IJzer: Overdosering van ijzer

  hemodialyse

  Acute nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling
  Dialyse
  DialyseKader
  Dialyse: Bijzondere overwegingen

 • bij hypercalciëmie

 • Calcium: Hypercalciëmie

 • bij vergiftiging

 • Vergiftiging: Diagnose en behandeling

  hemofilie

  Hemofilie
  Hemofilie: Diagnose en behandeling

 • HIV-infectie

 • door transfusie

 • Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Overdracht van infectie

 • prenataal onderzoek

 • ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen

  hemoglobine

  IJzer
  Samenstelling van het bloed: Rode bloedcellen

 • afwijkingen

 • Sikkelcelziekte
  Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • bij polycytemie

 • Polycythaemia vera: Diagnostisch onderzoek

 • geglyceerde

 • Diabetes mellitus: Diagnose
  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling

 • in urine

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • meting

 • VOLLEDIG BLOEDBEELDTabellen

  hemoglobine-A<Subscript>1c

  Diabetes mellitus: Diagnose
  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling

  hemoglobine-A<Subscript>1c (HbA<Subscript>1c)

  Diabetes mellitus: Behandeling

  hemoglobine-C-ziekte

  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte
  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte

  hemoglobine-E-ziekte

  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte
  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte

  hemoglobine-SC-ziekte

  (ANDERE) OORZAKEN VAN BLOEDARMOEDETabellen
  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte
  Hemoglobine-C-ziekte, hemoglobine-SC-ziekte en hemoglobine-E-ziekte

  hemoglobinurie, paroxismale nachtelijke

  (ANDERE) OORZAKEN VAN BLOEDARMOEDETabellen

  hemolytische anemie

  Bloedarmoede: Oorzaken
  DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN BLOEDARMOEDETabellen

 • auto-immuun-

 • Auto-immuun hemolytische anemie
  Auto-immuun hemolytische anemie: Behandeling
  ENKELE AUTO-IMMUUNZIEKTENTabellen

 • door koude-autoantilichamen

 • Auto-immuun hemolytische anemie

 • door warmte-autoantilichamen

 • Auto-immuun hemolytische anemie

 • van pasgeborene

 • Hyperbilirubinemie: BehandelingKader
  Bloedarmoede

  hemolytische reactie

 • bij bloedtransfusie

 • Voorzorgen en reacties

  hemolytisch-uremisch syndroom

  Hemorragische colitis: Symptomen
  Trombocytopenie: Oorzaken

  hemoperfusie

 • bij vergiftiging

 • Vergiftiging: Diagnose en behandeling

  Hemophilus, infectie met

 • vaccinatie

 • VaccinatiesIllustraties

  hemoptoë

  Symptomen: Hemoptoë
  Symptomen: Behandeling

  hemorragische colitis

  Hemorragische colitis
  Hemorragische colitis: Diagnose en behandeling

  hemorragische conjunctivitis

  Polio: Prognose en behandelingKader

  hemorragische koorts

  Hemorragische koorts
  Hemorragische koorts

  hemorragische teleangiëctasie, hereditaire (ziekte van Rendu-Osler-Weber)

  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie
  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

  hemostase

  Bloedings- en stollingsstoornissen
  Bloedings- en stollingsstoornissenIllustraties

 • gevolgen geneesmiddelen en drugs

 • Bloedings- en stollingsstoornissenKader

  hemothorax

  Pleura-effusie
  Pleura-effusie: Behandeling

  Henle, lis van

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties

  Henle, lis van

  De nieren

  Henoch-Schönlein-purpura

  AANDOENINGEN DIE WORDEN GEKENMERKT DOOR VAATONTSTEKINGENTabellen
  Allergische purpura
  Allergische purpura: Behandeling

  heparine

  Bloedings- en stollingsstoornissenKader

 • bij hemodialyse

 • Dialyse: Vormen van dialyse

 • bij herseninfarct

 • Herseninfarct: Behandeling

 • bij longembolie

 • Longembolie: Behandeling

 • na operatieve ingreep

 • Longembolie: Preventie

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan
  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  hepatitis

 • acute

 • Acute virushepatitis
  Acute virushepatitis: Behandeling en prognose

 • auto-immuun-

 • Chronische hepatitis: Oorzaken
  Chronische hepatitis: Behandeling
  VACCINS VOOR INTERNATIONAAL REIZEN*, †, ‡Tabellen

 • bij pasgeborene

 • ENKELE INFECTIEZIEKTEN BIJ PASGEBORENEN (vervolg)Tabellen

 • bij reizigers

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Seksueel overdraagbare aandoeningen

 • chronische

 • Chronische hepatitis
  Chronische hepatitis: Behandeling

 • door seksueel contact

 • Andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)

 • door transfusie

 • Afstaan van bloedKader

 • en kanker

 • VIRUSSEN EN KANKER: EEN VERBANDTabellen

 • en leverkanker

 • Hepatoom

 • ischemische

 • Afwijkingen van de leverslagader

 • preventie

 • Prioriteiten tijdens spoedeisende hulp

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap
  Specifieke medische aandoeningen en reizen: Zwangerschap

 • vaccinatie

 • Componenten van preventie
  BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen
  Veel toegepaste vaccinaties: Hepatitis A
  VaccinatiesIllustraties

  hepatoblastoom

  Overige primaire levertumoren

  hepatocellulair carcinoom (hepatoom)

  Cirrose: Symptomen en complicaties
  Hepatoom
  Hepatoom: Prognose en behandeling

  hepatomegalie

  Leververgroting
  Leververgroting

  hepatorenaal syndroom

  Leverinsufficiëntie: Prognose en behandeling

  hepatosplenomegalie

  Primaire scleroserende cholangitis: Symptomen en complicaties

  HER-2/neu

  Borstkanker: Kenmerken
  Borstkanker: Behandeling

  hereditaire (familiaire) spastische paraparese

  Hereditaire spastische paraparese
  Hereditaire spastische paraparese: Behandeling

  hereditaire hemorragische teleangiëctasie (ziekte van Rendu-Osler-Weber)

  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie
  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

  hernia

 • hiatus-

 • Hiatushernia
  HiatusherniaIllustraties
  Hiatushernia: Diagnose en behandeling

 • inklemming (herniatie)

 • bij syndroom van Ehlers-Danlos

 • Syndroom van Ehlers-Danlos

 • darm

 • Obstructie van de darm
  Obstructie van de darm: Symptomen en diagnoseIllustraties

 • hersenen

 • Intracraniële hematomenIllustraties

 • lies

 • Liesbreuk
  Liesbreuk

 • tussenwervelschijf

 • Lage rugpijn: Symptomen en soorten lage rugpijn
  Lage rugpijn: Symptomen en soorten lage rugpijnIllustraties
  Lage rugpijn: Behandeling

 • uitpuiling

 • tussenwervelschijf

 • Lage rugpijn: Oorzaken

  hernia inguinalis (liesbreuk)

  Liesbreuk
  Liesbreuk
  LiesbreukIllustraties

  heroïne

  Opioïden
  Opioïden: Behandeling

 • gebruik door adolescenten

 • Middelengebruik en ‑misbruik

 • tijdens zwangerschap

 • Drugs

  herpangina

  Polio: Prognose en behandelingKader

  herpes genitalis

  Infectie met het herpes-simplex-virus
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

  herpes gestationis

  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouwKader

  herpes-simplex-infectie

  Infectie met het herpes-simplex-virus
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling

 • bij atopisch eczeem (eczema herpeticum)

 • Eczeem: Symptomen

 • bij pasgeborene

 • ENKELE INFECTIEZIEKTEN BIJ PASGEBORENEN (vervolg)Tabellen

 • en erythema multiforme

 • Erythema multiforme
  Erythema multiforme: Behandeling

 • genitale

 • Infectie met het herpes-simplex-virus
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling

 • hersenen (hersenontsteking)

 • Chronische meningitis: Diagnose
  Chronische meningitis: Behandeling en prognose
  Infecties van het centrale zenuwstelsel

 • hoornvlies (keratitis)

 • Herpes-simplex-keratitis
  Herpes-simplex-keratitis

 • mond

 • Herpes-simplex-infectie in de mond
  Herpes-simplex-infectie in de mond: Behandeling
  Gingivitis: Gingivitis als gevolg van infecties

 • vingertop

 • Infecties: Herpes van de vingertop

  herpesvirus

  Virusinfecties

  herpesvirus-6-infectie

  GordelroosKader
  Roseola infantum
  Roseola infantum

  herpesvirus-8-infectie

 • en kanker

 • VIRUSSEN EN KANKER: EEN VERBANDTabellen

 • en Kaposi-sarcoom

 • Kaposi-sarcoom

  herpetische gingivostomatitis

  Infectie met het herpes-simplex-virus: Symptomen en complicaties

  Hers, ziekte van

  TYPEN EN KENMERKEN VAN GLYCOGEENSTAPELINGSZIEKTENTabellen

  hersendood

  Stupor en coma: Prognose

  hersenen

 • aangeboren afwijkingen

 • Prenataal diagnostisch onderzoek
  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg
  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Hydrocefalus

 • aangeboren afwijkingen

 • Prenataal diagnostisch onderzoekKader

 • aantasting door malaria

 • Malaria: Symptomen en complicaties

 • abces

 • bij hersenvliesontsteking (meningitis)

 • Bacteriële hersenvliesontsteking (meningitis): Symptomen en diagnose

 • bij oorontsteking

 • Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking

 • abces

 • Hersenabces

 • hoofdpijn

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen

 • anencefalie

 • Prenataal diagnostisch onderzoek
  Prenataal diagnostisch onderzoekKader

 • aneurysma

 • Inzicht in de behandeling van een tumorKader

 • aneurysma

 • Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Subarachnoïdale bloeding
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose

 • beeldvorming

 • Diagnostisch onderzoek: Computertomografie (CT)

 • bij beweging

 • Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Preventie en behandelingIllustraties

 • bij dementie

 • Dementie
  De ziekte van Alzheimer: Overige vormen van dementie

 • bij ziekte van Alzheimer

 • De ziekte van Alzheimer
  De ziekte van Alzheimer: Behandeling

 • biologie

 • Hersenen
  Hersenen
  HersenenIllustraties

 • biopsie

 • ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

 • biopsie

 • Hersentumoren: Diagnose
  Hersenabces: Symptomen en diagnose

 • bloeding

 • Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)Illustraties
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Behandeling en prognose
  Intracraniële hematomen
  Intracraniële hematomen

 • bloeding

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • cerebellum (kleine hersenen)

 • Hersenen
  HersenenIllustraties

 • aandoeningen

 • coördinatieproblemen

 • Coördinatiestoornissen

 • inklemming

 • Hoofdletsels: Symptomen

 • uitpuilen

 • Intracraniële hematomenIllustraties

 • cerebrum (grote hersenen)

 • biologie

 • Hersenen

 • circulatie

 • testen

 • Lichamelijk onderzoek

 • circulatie

 • Hersenen
  Effecten van het ouder worden
  Cerebrovasculair accidentIllustraties

 • cyste

 • Parasitaire infecties

 • demyelinisatie

 • Multipele sclerose en verwante aandoeningen

 • diagnostiek

 • Diagnostisch onderzoek
  Diagnostisch onderzoek: LumbaalpunctieIllustraties

 • diagnostiek

 • Diagnostisch onderzoek: Zenuwgeleidingsonderzoek

 • dood

 • Stupor en coma: Prognose

 • effecten van bliksem

 • Bliksemletsel: Symptomen

 • effecten van syfilis

 • Hersentumoren: SymptomenKader
  Syfilis: Symptomen

 • elektriciteitsletsel

 • Elektriciteitsletsel: Symptomen

 • elektriciteitsletsel

 • Intracraniële hematomenIllustraties

 • en retinoblastoom

 • uitzaaiing (metastase)

 • Retinoblastoom

 • en spijsverteringsstelsel

 • Biologie van het spijsverteringsstelsel

 • functiestoornis

 • Functiestoornissen per locatie
  Functiestoornissen per locatie
  Functiestoornissen per locatieIllustraties

 • functiestoornis

 • bij hyperbilirubinemie

 • Hyperbilirubinemie

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • infectie

 • en desintegratiestoornis van kinderleeftijd

 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

 • en desintegratiestoornis van kinderleeftijd

 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

 • schimmel

 • Mucormycose
  Mucormycose: Prognose en behandeling

 • infectie

 • Chronische meningitis: BehandelingKader

 • schimmel

 • Intracraniële hematomenIllustraties

 • stuipen

 • OORZAKEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN Tabellen

 • inklemming

 • Hersentumoren: Symptomen

 • inklemming

 • Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose
  Hoofdletsels: Symptomen

 • kanker

 • Hersentumoren
  Hersentumoren: Behandeling en prognose
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen
  Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling
  Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling

 • hoofdpijn

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen
  Hersentumoren: Symptomen

 • kneuzing

 • Hersencontusie en ‑laceratie
  Hersencontusie en ‑laceratie

 • kneuzing

 • Hersentumoren: SymptomenKader

 • laceratie (scheuring)

 • Hersencontusie en ‑laceratie
  Hersencontusie en ‑laceratie

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen
  Effecten van het ouder worden
  Effecten van het ouder worden

 • letsel

 • bij HIV-infectie

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Symptomen

 • bij kinderen

 • Hoofdletsels: Diagnose en behandeling
  Hoofdletsels: Diagnose en behandelingKader

 • door bestraling

 • Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na traumatisch hersenletsel

 • stuipen

 • OORZAKEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN Tabellen

 • ontwikkeling

 • Lichamelijke ontwikkeling

 • pasgeborene

 • Prematuriteit: Symptomen

 • prionziekte

 • PrionziektenKader

 • smaakwaarneming

 • Reuk- en smaakstoornissenIllustraties

 • stoornis

 • bij hypercalciëmie

 • Calcium: Hypercalciëmie

 • bij hyperhydratie

 • Hyperhydratie

 • bij hypernatriëmie

 • Natrium: Hypernatriëmie

 • bij hypocalciëmie

 • Calcium: Hypocalciëmie

 • bij hypoglykemie

 • Hypoglykemie: Symptomen

 • bij hyponatriëmie

 • Natrium: Hyponatriëmie

 • bij kanker

 • Symptomen: Neurologische symptomen en spiersymptomen
  Symptomen: Neurologische symptomen en spiersymptomen
  enkele complicaties van kanker Tabellen

 • bij uitdroging

 • Uitdroging

 • bij vitamine-B1-gebrek

 • Vitamine B1: Symptomen

 • stralingseffecten

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • uitpuilen

 • Intracraniële hematomenIllustraties

 • zwelling

 • bij CVA

 • Herseninfarct: Symptomen

 • bij herseninfarct

 • Inzicht in de behandeling van een tumorKader

 • bij hoofdletsel

 • Hoofdletsels: Symptomen
  Intracraniële hematomenIllustraties

 • bij syndroom van Reye

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Behandeling en prognoseKader

 • op grote hoogten

 • Hoogteziekte: Symptomen en diagnose

 • stuipen

 • OORZAKEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN Tabellen

  hersen- en ruggenmergvloeistof (liquor cerebrospinalis)

 • biologie

 • Hersenen

 • monsterafname

 • Diagnostisch onderzoek: LumbaalpunctieIllustraties

 • monsterafname

 • Diagnostisch onderzoek: Lumbaalpunctie

 • ophoping (hydrocefalie)

 • Hersentumoren: Symptomen
  Hersentumoren: Behandeling en prognose

 • congenitaal

 • Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Hydrocefalus

  hersenhelft(en)

  Hersenen
  Functiestoornissen per locatie

  herseninfarct

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • en boezemfibrilleren

 • Boezemfibrilleren en boezemfladderen: Behandeling

 • en cholesterolspiegel

 • Hyperlipoproteïnemie: Symptomen

 • en oestrogeen

 • Menopauze: Behandeling

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

  hersenontsteking (encefalitis)

  Chronische meningitis: Virusinfecties
  Chronische meningitis: Behandeling en prognose

 • bij hondsdolheid (rabiës)

 • Chronische meningitis: Hondsdolheid (rabiës)
  Chronische meningitis: Preventie en behandeling

 • bij kattenkrabziekte

 • Kattenkrabziekte: Symptomen

 • bij kinderen

 • Infecties van het centrale zenuwstelsel
  Infecties van het centrale zenuwstelsel: Prognose en behandeling

 • bij mazelen

 • Mazelen: Symptomen en diagnose
  Subacute scleroserende panencefalitis
  Subacute scleroserende panencefalitis: Prognose en behandeling

 • bij rodehond

 • Rodehond (rubella): Symptomen en diagnose

 • door enterovirus

 • Polio: Prognose en behandelingKader

 • door herpes

 • Infecties van het centrale zenuwstelsel

 • door varicellazostervirus

 • Waterpokken: Symptomen en diagnose

 • bij toxoplasmose

 • Toxoplasmose: Symptomen en diagnose

 • California-

 • Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus

 • door arbovirus

 • Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus
  Chronische meningitis: Preventie en behandeling

 • equine

 • Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus

 • herpes-simplex-

 • Chronische meningitis: Diagnose
  Chronische meningitis: Behandeling en prognose
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Symptomen en complicaties

 • Japanse

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • para-infectieuze (postinfectieuze)

 • Chronische meningitis: Virusinfecties

 • vaccinatie

 • VACCINS VOOR INTERNATIONAAL REIZEN*, †, ‡Tabellen

 • West-Nijl-

 • Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus

  hersenschudding

  Hoofdletsels: Symptomen
  Hersenschudding

  hersenslagader(s)

  Cerebrovasculair accidentIllustraties

 • aneurysma

 • bij polycysteuzenierziekte

 • Polycysteuze nieren: Symptomen en complicaties

 • aneurysma

 • Aneurysma's: Aneurysma's in andere slagaders
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Subarachnoïdale bloeding
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose

  hersenstam

  Hersenen
  HersenenIllustraties

 • syrinx

 • Syrinx
  Syrinx: Diagnose en behandeling

 • zenuwdegeneratie

 • Spinale spieratrofieën
  Spinale spieratrofieën: Diagnose en behandeling

  hersenstamaudiometrie

  Gehoorverlies en doofheid: Diagnose

  hersenvliesontsteking (meningitis)

  VACCINS VOOR INTERNATIONAAL REIZEN*, †, ‡Tabellen

 • aseptische

 • Chronische meningitis: BehandelingKader

 • bacteriële

 • Acute bacteriële meningitis
  Acute bacteriële meningitis: Preventie

 • bij kinderen

 • Infecties van het centrale zenuwstelsel
  Infecties van het centrale zenuwstelsel: Prognose en behandeling

 • aseptische

 • Polio: Prognose en behandelingKader

 • bacteriële

 • Chronische meningitis: BehandelingKader
  Bacteriële hersenvliesontsteking (meningitis)
  Bacteriële hersenvliesontsteking (meningitis): Preventie, prognose en behandeling

 • bij oorontsteking

 • Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking

 • bij pasgeborene

 • Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene): Symptomen en diagnose

 • bij syfilis

 • Syfilis: Symptomen

 • chronische

 • Chronische meningitis
  Chronische meningitis: Behandeling
  Chronische meningitis: BehandelingKader

 • door arenavirus

 • Chronische meningitis: Lymfocytaire choriomeningitis
  Chronische meningitis: Diagnose en behandeling

 • door Cryptococcus neoformans

 • Cryptokokkose
  Cryptokokkose: Prognose en behandeling

 • bij HIV-infectie

 • VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

 • hoofdpijn

 • Hoofdpijn: Diagnose

 • hoofdpijn

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen

 • meningokokken-

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • niet-infectieuze

 • Chronische meningitis: BehandelingKader

 • tuberculeuze

 • Tuberculose: Symptomen en complicaties

 • virale

 • Chronische meningitis: Virusinfecties
  Chronische meningitis: Behandeling en prognose

  hersenvliezen (meninges)

  Hersenen
  HersenenIllustraties

  hersenzenuw(en)

  Perifere zenuwen
  Hemifaciale spasmenIllustraties

 • aandoeningen

 • AangezichtsverlammingKader

 • en sarcoïdose

 • Sarcoïdose: Symptomen

 • onderzoek

 • ONDERZOEK VAN DE HERSENZENUWENTabellen
  ONDERZOEK VAN DE HERSENZENUWENTabellen

 • onderzoek

 • Lichamelijk onderzoek

  heteroforie

  Scheelzien

  heup

 • aangeboren ontwrichting (heupluxatie)

 • Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van de ledematen en gewrichten

 • avasculaire necrose

 • Avasculaire botnecrose: Symptomen

 • bij ziekte van Legg-Calvé-Perthes

 • Ziekte van Legg-Calvé-Perthes
  Ziekte van Legg-Calvé-Perthes

 • degeneratie

 • Heupfracturen: BehandelingIllustraties
  Avasculaire botnecrose: Symptomen

 • fractuur

 • Heupfracturen
  Heupfracturen: Behandeling

 • fractuur

 • Fracturen: Symptomen en complicaties

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek

 • pijn

 • bij afglijding dijbeenkop bij groeischijf

 • Afglijding van dijbeenkop bij groeischijf

 • vervanging

 • Heupfracturen: Behandeling
  Heupfracturen: BehandelingIllustraties
  Avasculaire botnecrose: Behandeling
  Artrose: Behandeling

  h2hahdhehihlhmhohuhy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer