MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
h2hahdhehihlhmhohuhy

HMG-CoA-reductaseremmers

LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

  • interacties met voedsel

  • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

    h2hahdhehihlhmhohuhy
    Illustraties
    Tabellen
    Disclaimer