MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
h2hahdhehihlhmhohuhy

hyaluronaatinjectie

Artrose: Behandeling

hydatidenmola

Mola hydatidosa
Mola hydatidosa: Behandeling

hydatidosus (echinokokkose)

Parasitaire infecties
ANDERE PARASIETEN  Tabellen

hydro-anencefalie

ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

hydrocefalie

Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij spina bifida
Hersentumoren: Behandeling en prognose
Inzicht in de behandeling van een tumorKader

 • congenitale

 • Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Hydrocefalus

 • hersentumor

 • Hersentumoren: Symptomen

 • normotensieve

 • De ziekte van Alzheimer: Overige vormen van dementie

  hydrocolloïd verband

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik
  Doorligwonden: Behandeling

  hydrocortison

  Geneesmiddelen tegen allergieën

 • bij huidaandoeningen

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

 • bij jeuk

 • Jeuk: Behandeling

 • bij proctitis

 • Proctitis: Behandeling

 • bij schimmelinfectie

 • Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties: Behandeling

  hydrokèle

  Hydrokèle
  Hydrokèle

  hydromorfon

  OPIOÏDE PIJNSTILLERSTabellen
  Behandeling van pijn: Opioïde analgeticaTabellen

  hydronefrose

  Acute nierinsufficiëntie: Symptomen
  Hydronefrose
  HydronefroseIllustraties
  Urinewegstenen: PreventieIllustraties

  hydroquinoncrème

  Vitiligo: Behandeling

  hydrostatisch wegen (onderwaterweging)

  Overzicht van de voedingsleerKader

  5-hydroxy-indolazijnzuur (5-HIAA)

  Carcinoïden: Diagnose

  hydroxyapatiet

  Botten

  hydroxycarbamide

 • bij polycytemie

 • Polycythaemia vera: Prognose en behandeling

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • bij trombocytemie

 • Trombocytemie: Behandeling

  hydroxychloroquine

  Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij porfyrie

 • Porphyria cutanea tarda: Behandeling

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

  hydroxymethylbilaansynthetase-tekort (acute intermitterende porfyrie)

  Acute intermitterende porfyrie

  hydroxyzine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

 • bij fysische urticaria

 • Fysische urticaria: Diagnose en behandeling

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  Hymenolepis nana, infectie met (dwerglintworm)

  ANDERE PARASIETEN  Tabellen

  hyoscyamine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  hyperactiviteit

 • bij kinderen

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
  Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognose
  Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

  hyperaldosteronisme

  Hyperaldosteronisme
  Hyperaldosteronisme: Symptomen en diagnoseKader
  Hyperaldosteronisme: Behandeling

  hyperbilirubinemie

  Hyperbilirubinemie
  Hyperbilirubinemie: Behandeling

  hypercalciëmie

  Calcium: Hypercalciëmie

 • bij botziekte van Paget

 • Botziekte van Paget: Symptomen

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Symptomen en complicaties

 • bij overdosering van vitamine D

 • Vitamine D: Overdosering van vitamine D

 • en obstipatie

 • Obstipatie: Oorzaken

 • sarcoïdose

 • Sarcoïdose: Symptomen

  hypercalciurie

  Urinewegstenen: Preventie

  hypercholesterolemie, familiaire

  Atherosclerose: Risicofactoren

  hyperchylomicronemie

  Hyperlipoproteïnemie: Erfelijke hyperlipoproteïnemie

  hyperemesis gravidarum

  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

  hypereosinofiel syndroom

  Eosinofiele-granulocytenstoornissen

  hyperfosfatemie

  Fosfaat: Hyperfosfatemie

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

  hyperglykemie

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

  hyperhidrose

  Overmatige zweetproductie
  Overmatige zweetproductie: Behandeling

  hyperhomocysteïnemie

  Trombofilie: Oorzaken
  Trombofilie: Diagnose en behandeling

 • en atherosclerose

 • Atherosclerose: Risicofactoren

  hyperhydratie

  Hyperhydratie
  Hyperhydratie: Behandeling

  hyper-IgE-syndroom

  Hyper‑IgE‑syndroom
  Hyper‑IgE‑syndroom

  hyperinsulinemie

  Overgewicht: Oorzaken

  hyperkaliëmie

  Kalium: Hyperkaliëmie

 • bij nierinsufficiëntie

 • Chronische nierinsufficiëntie: Diagnostisch onderzoek
  Chronische nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

 • en periodieke verlamming

 • Periodieke verlamming
  Periodieke verlamming: Preventie en behandeling

  hyperlipoproteïnemie (hyperlipidemie)

  Metabool syndroom: een complex probleemKader

  hypermagnesiëmie

  Magnesium: Hypermagnesiëmie

  hypernatriëmie

  Natrium: Hypernatriëmie

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

  hyperosmie

  Reuk- en smaakstoornissen

  hyperparathyreoïdie

  Calcium: Hypercalciëmie
  Calcium: HypercalciëmieKader
  Typen
  Typen

  hyperproteïnemie, idiopathische (intestinale lymfangiëctasie)

  Intestinale lymfangiëctasie
  Intestinale lymfangiëctasie: Behandeling

  hypersomnie (overmatige slaap)

  Hypersomnie of overmatige slaap
  Hypersomnie of overmatige slaap

  hypersplenie

  Vergrote milt

  hyperthermie, maligne

  Genetische constitutie

  hyperthermie, maligne;schildklier

 • vergroting (struma) ;schildklier

 • pasgeborene

 • ThyreoïditisKader

  hyperthyreoïdie

  Jodium: Overdosering van jodium
  Hyperthyreoïdie
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN HYPERTHYREOÏDIETabellen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandelingTabellen

 • bij ouderen

 • Gevolgen van ziekten

 • bij pasgeborene

 • Aandoeningen van de schildklier

 • en hartfalen

 • Oorzaken

 • en hartritmestoornissen

 • Hartritmestoornissen: Oorzaken

 • gemaskeerde

 • Hyperthyreoïdie: Symptomen
  Hyperthyreoïdie: Symptomen

 • na bevalling

 • Schildklieraandoeningen

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • voorzorgsmaatregelen bij zelfzorgmiddelen

 • GEBRUIK VAN ZELFZORGMIDDELEN BIJ CHRONISCHE AANDOENINGENTabellen

  hypertrofie

 • nagel

 • Hypertrofie van de nagel en onychogrypose

  hypertrofische pylorusstenose

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen
  Voedingsproblemen

  hyperurikemie

  Jicht
  Jicht: Behandeling

  hyperventilatie

 • alkalose

 • Alkalose

 • bij duikers

 • Decompressieziekte: PreventieKader

  hyperventilatiesyncope

  Flauwvallen: Oorzaken

  hyperventilatiesyndroom

  Symptomen: Vormen van dyspneu

  hyperviscositeitsyndroom

  Macroglobulinemie: Symptomen en complicaties

  hyphaema

  Beschadiging door een stomp voorwerp: Symptomen

  hypnose

  Behandeling van psychische aandoeningen: Hypnose en hypnotherapie
  Soorten alternatieve geneeswijzen: Geest-lichaamtechnieken

 • bij conversiestoornis

 • Conversiestoornis: Behandeling

 • bij dissociatieve amnesie

 • Dissociatieve amnesie: Behandeling en prognose

 • bij dissociatieve-identiteitsstoornis

 • Dissociatieve-identiteitsstoornis: Diagnose

 • tegen pijn

 • Behandeling van pijn: Pijnbestrijding zonder pijnstillers

  hypo-alfalipoproteïnemie

  Hypolipoproteïnemie

  hypo-bètalipoproteïnemie

  Hypolipoproteïnemie

  hypocalciëmie

  Calcium: Hypocalciëmie
  Calcium: Hypocalciëmie

 • DiGeorge-syndroom

 • DiGeorge-syndroom

  hypochondrie

  Hypochondrie
  Hypochondrie: Behandeling
  VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

 • bij kinderen

 • Somatoforme stoornissen

  hypofarynx

  Keel
  KeelIllustraties

  hypofosfatemie

  Fosfaat: Hypofosfatemie

 • en rachitis

 • Hypofosfatemische rachitis
  Hypofosfatemische rachitis: Symptomen en behandeling

  hypofyse

  Endocriene functieIllustraties

 • adenoom

 • Aandoeningen van de hypofyse
  Hypopituïtarisme: Behandeling

 • en acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei

 • beeldvorming

 • Aandoeningen van de hypofyse
  Hypopituïtarisme: Diagnose

 • bij groei

 • Klein postuur

 • bij hormoonregulering

 • Regelmechanismen
  Regelmechanismen

 • bij lege-sellasyndroom

 • Lege‑sellasyndroom
  Lege‑sellasyndroom

 • biologie

 • Aandoeningen van de hypofyse
  Aandoeningen van de hypofyseIllustraties

 • sarcoïdose

 • Hersentumoren: SymptomenKader

 • sarcoïdose

 • Sarcoïdose: Symptomen

 • stoornis

 • Aandoeningen van de hypofyse

 • bij diabetes insipidus

 • Centrale diabetes insipidus: Oorzaken

 • bij hyperthyreoïdie

 • Hyperthyreoïdie: Oorzaken

 • tijdens puberteit

 • Puberteit

 • tumoren

 • Hersentumoren: Symptomen
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Hypopituïtarisme: Behandeling

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Typen

 • bij syndroom van Nelson

 • Cushing-syndroom: BehandelingKader

 • en acromegalie

 • Acromegalie en reuzengroei

 • en Cushing-syndroom

 • Cushing-syndroom

 • en galactorroe

 • Galactorroe
  Galactorroe: Behandeling

 • verlies gezichtsvermogen

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • vergroting

 • Vergrote hypofyse
  Vergrote hypofyse

 • verminderd actieve (hypopituïtarisme)

 • Aandoeningen van de hypofyseKader

  hypogammaglobulinemie

 • bij zuigelingen

 • Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen
  Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen

  hypogeusie

  Reuk- en smaakstoornissen

  hypoglykemie

  Diabetes mellitus: Behandeling
  Hypoglykemie
  Hypoglykemie: Behandeling

 • bij alvleesklierontsteking

 • Chronische pancreatitis: Behandeling

 • bij kinderen

 • Diabetes mellitus: Behandeling

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • bij serotiene pasgeborene

 • Serotiniteit: Symptomen

 • bij zuigeling, groot voor zwangerschapsduur

 • Groot voor de zwangerschapsduur

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

  hypokaliëmie

  Kalium: Hypokaliëmie

  hypolipoproteïnemie

  Hypolipoproteïnemie
  Hypolipoproteïnemie

  hypomagnesiëmie

  Magnesium: Hypomagnesiëmie

 • en lage calciumspiegels

 • Calcium: Hypocalciëmie

  hypomanie

  Manie
  Manie: Behandeling

  hypomenorroe

  BETEKENIS VAN MEDISCHE TERMEN VOOR MENSTRUATIESTOORNISSENTabellen

  hyponatriëmie

  Natrium: Hyponatriëmie

 • bij gastro-enteritis

 • Gastro-enteritis: Symptomen

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

  hypopituïtarisme

  Aandoeningen van de hypofyseKader
  Hypopituïtarisme
  Hypopituïtarisme: Behandeling

  hypoplastisch linkerhartsyndroom

  ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

  hyposmie

  Reuk- en smaakstoornissen

  hypospadie

  Afwijkingen van de urinewegen: Afwijkingen van de blaas en plasbuis

  hypostatisch eczeem

  Eczeem: Hypostatisch eczeem

  hypothalamus

  Hersenen
  Endocriene functieIllustraties

 • bij hormoonregulering

 • Regelmechanismen
  Regelmechanismen
  Aandoeningen van de bijnier

 • bij regulatie lichaamstemperatuur

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Koorts

 • bij vrouwelijk voortplantingssysteem

 • Biologie van het voortplantingssysteem bij de vrouw

  hypothalamus-hypofyse-as

  Regelmechanismen
  Regelmechanismen

  hypothyreoïdie

  Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties
  Hypopituïtarisme: Diagnose
  Hypothyreoïdie

 • bij ouderen

 • Gevolgen van ziekten
  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • bij pasgeborenen

 • Aandoeningen van de schildklier

 • bij thyreoïditis

 • Thyreoïditis

 • cholesterolspiegels

 • Hyperlipoproteïnemie

 • en hartfalen

 • Oorzaken

 • en hartritmestoornissen

 • Hartritmestoornissen: Oorzaken

 • en obstipatie

 • Obstipatie: Oorzaken

 • na bevalling

 • Schildklieraandoeningen

 • na verwijdering van schildklier

 • Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling

  hysterectomie

  Menopauze
  Vleesbomen (myomen): Behandeling
  Baarmoederkanker: Prognose en behandelingKader

 • baarmoederhalskanker

 • Baarmoederhalskanker: Prognose en behandeling

 • baarmoederslijmvlieskanker

 • Baarmoederkanker: Prognose en behandeling

 • eileiderkanker

 • Eileiderkanker: Prognose en behandeling

 • vaginakanker

 • Vaginakanker: Prognose en behandeling

  hysterisch flauwvallen

  Flauwvallen: Diagnose

  hysterosalpingografie (HSG)

  Gynaecologisch onderzoek: Hysterosalpingografie (HSG)
  Problemen met de eileiders: Diagnose en behandeling

  hysteroscopie

  Gynaecologisch onderzoek: Hysteroscopie
  Problemen met de eileiders: Diagnose en behandeling

  h2hahdhehihlhmhohuhy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer