MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
ibidijiliminioipirisitiv

imatinib

Kanker van de maag: Prognose en behandelingKader
Chronische myeloïde leukemie: Prognose en behandeling

imipenem/cilastatine

ANTIBIOTICA Tabellen

imiquimod

BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
VaccinatieTabellen
Wratten: Behandeling

immobilisatie

 • bij behandeling van fractuur

 • Fracturen: Behandeling
  Fracturen: Revalidatie en prognose

 • hoge calciumspiegels (hypercalciëmie)

 • Calcium: Hypercalciëmie

  immunisatie

  BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • adenovirus

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • bij immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling
  BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • bij met HIV besmette kinderen

 • Griep (influenza): PreventieKader

 • bij non-hodgkinlymfoom

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • bij ouderen

 • Componenten van preventie

 • bij preventie van bronchiëctasieën

 • Bronchiëctasieën: Preventie

 • bij verwijdering milt

 • WIE HEEFT EEN TETANUSBOOSTER NODIG?Tabellen

 • bij volwassenen

 • Componenten van preventie

 • bijwerkingen

 • Severe acute respiratory syndrome (SARS): Preventie en behandelingKader

 • bof

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • buiktyfus

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • cholera

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • difterie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • gele koorts

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • griep (influenza)

 • Thuis opgelopen (community‑acquired) pneumonie

 • zwangere vrouwen

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • hondsdolheid (rabiës)

 • Chronische meningitis: Preventie en behandelingKader

 • Japanse encefalitis

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • kinkhoest (pertussis)

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • koorts

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • mazelen

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • meningokokkenmeningitis (hersenvliesontsteking)

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • miltvuur (anthrax)

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • pest

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • pneumokokken

 • Pneumonie: Preventie en behandeling

 • pokken

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • polio

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • rodehond

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen
  Medische zorg tijdens de zwangerschap

 • rotavirus

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • tegen hepatitis

 • Acute virushepatitis: Preventie

 • tetanus

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • tuberculose

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

 • van reizigers

 • VACCINS VOOR INTERNATIONAAL REIZEN*, †, ‡Tabellen

 • varicellazostervirus

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

  immuniteit

  Bacteriële infectiesKader

 • niet-specifieke (aangeboren)

 • Biologie van het afweersysteem
  Niet-specifieke immuniteit
  Niet-specifieke immuniteit: Cytokinen

 • specifieke (verworven)

 • Biologie van het afweersysteem
  Specifieke immuniteit
  Specifieke immuniteit: Antilichamen
  Bacteriële infectiesKader

  immunodeficiëntie

 • aangeboren

 • Immunodeficiënties

 • ataxia teleangiectasia

 • Ataxia teleangiectasia
  Ataxia teleangiectasia

 • behandeling

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • bij cytomegalovirusinfectie

 • Cytomegalovirusinfectie
  Cytomegalovirusinfectie: Diagnose en behandeling

 • bij herpes-simplex-infectie

 • Infectie met het herpes-simplex-virus: Symptomen en complicaties

 • bij miltaandoeningen

 • Immunodeficiëntie door miltaandoeningen
  Immunodeficiëntie door miltaandoeningen

 • chronische granulomateuze ziekte

 • Chronische granulomateuze ziekte
  Chronische granulomateuze ziekte

 • congenitale

 • ENKELE AANGEBOREN IMMUNODEFICIENTIESTOORNISSENTabellen

 • diagnose

 • Immunodeficiënties: Diagnose

 • DiGeorge-syndroom

 • DiGeorge-syndroom
  DiGeorge-syndroom
  Transplantatie van andere organen

 • ernstige gecombineerde

 • Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie
  Ernstige gecombineerde immunodeficiëntie

 • hyper-IgE-syndroom

 • Hyper‑IgE‑syndroom
  Hyper‑IgE‑syndroom

 • mucocutane candidiasis

 • Chronische mucocutane candidiasis
  Chronische mucocutane candidiasis

 • oorzaken

 • Immunodeficiënties: Oorzaken
  ENKELE AANGEBOREN IMMUNODEFICIENTIESTOORNISSENTabellen

 • Pneumocystis carinii-pneumonie

 • Pneumocystispneumonie
  Pneumocystispneumonie

 • pneumonie

 • Pneumonie

 • preventie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • primaire late

 • Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)
  Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)

 • selectief tekort antilichamen

 • Selectief tekort aan antilichamen
  Selectief tekort aan antilichamen

 • symptomen

 • Immunodeficiënties: Symptomen

 • syndroom van Wiskott-Aldrich

 • Syndroom van Wiskott-Aldrich

 • toxoplasmose

 • Toxoplasmose

 • verworven

 • Immunodeficiënties: Oorzaken

 • voorbijgaande hypogammaglobulinemie

 • bij zuigelingen

 • Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen
  Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen

 • X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

 • X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)
  X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

  immuno-elektroforese

  Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Diagnostisch onderzoek
  Specifieke immuniteit: AntilichamenIllustraties

  immunoglobuline A (IgA)

  Specifieke immuniteit: Antilichamen

 • selectief tekort

 • Selectief tekort aan antilichamen
  Selectief tekort aan antilichamen

  immunoglobuline D (IgD)

  Specifieke immuniteit: Antilichamen

  immunoglobuline E (IgE)

  Specifieke immuniteit: Antilichamen

 • allergische reacties

 • Allergische reacties

 • hoge concentratie

 • Hyper‑IgE‑syndroom
  Hyper‑IgE‑syndroom

  immunoglobuline G (IgG)

  Specifieke immuniteit: Antilichamen

  immunoglobuline M (IgM)

  Specifieke immuniteit: Antilichamen

  immunoglobuline(n)

  Biologie van het afweersysteemKader
  Specifieke immuniteit: Antilichamen

 • antiresus-D-immunoglobuline

 • Prenataal diagnostisch onderzoek: Vlokkentest
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

 • bij ataxia teleangiectasia

 • Ataxia teleangiectasia

 • bij pemphigus

 • Pemphigus: Diagnose en behandeling

 • bij voorbijgaande hypogammaglobulinemie

 • bij zuigelingen

 • Specifieke immuniteit: AntilichamenKader
  Voorbijgaande hypogammaglobulinemie bij zuigelingen

 • bij X-gebonden agammaglobulinemie

 • X-gebonden agammaglobulinemie (ziekte van Bruton)

 • bij X-gebonden hypogammaglobulinemie

 • Biologie van het afweersysteemKader

 • immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling
  Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)

 • transfusie

 • Soorten transfusies

 • varicellazoster-

 • Specifieke immuniteit: AntilichamenIllustraties
  Waterpokken: Preventie

  immunosuppressivum (immunomodulator)

 • bij auto-immuunziekten

 • Auto-immuunziekten: Behandeling

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij dermatomyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij granulomatose van Wegener

 • Granulomatose van Wegener: Behandeling

 • bij lupus erythematodes disseminatus

 • Lupus erythematodes disseminatus: Prognose en behandeling

 • bij polymyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij sclerodermie

 • Sclerodermie: Prognose en behandeling

 • bij transplantatie

 • Principes van orgaantransplantatie: Onderdrukking van het afweersysteem
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • bij ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

 • en immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Oorzaken

  immunotherapie

 • bij allergie

 • Allergische reacties: Preventie
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

 • bij kanker

 • Immunotherapie
  Immunotherapie

  immuunsysteem

 • en kanker

 • Kanker en het immuunsysteem
  Kanker en het immuunsysteem

  impedantieanalyse, bio-elektrische

  Overzicht van de voedingsleerKader

  impetigo

  Stafylokokkeninfecties: Symptomen
  Impetigo

  implantaat

 • anticonceptiemiddel

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Geïmplanteerde anticonceptiemiddelen

 • cochleair (oor)

 • Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling
  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandelingIllustraties
  VerstoppingenIllustraties
  Gehoorstoornissen: Behandeling

 • defibrillator

 • Flauwvallen: Behandeling
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling

 • foetaal weefsel

 • Transplantatie van andere organen

 • foetaal weefsel

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling

 • gebit

 • Gaatjes: BehandelingIllustraties

 • gewricht

 • Fracturen: Behandeling

 • hart

 • Flauwvallen: Behandeling
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling

 • heup

 • Heupfracturen: Behandeling

 • knie

 • Artrose: BehandelingIllustraties

 • pacemaker

 • Flauwvallen: Behandeling
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandeling
  Hartritmestoornissen: Prognose en behandelingIllustraties
  AV‑blok: Behandeling

 • penis

 • Erectiele disfunctie: Behandeling

  ibidijiliminioipirisitiv
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer