MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
ibidijiliminioipirisitiv

incentieve spirometrie

Ademhalingsoefeningen

incidentaloom

 • bijnier

 • Cushing-syndroom

  incontinentie

 • feces

 • Fecale incontinentie
  Fecale incontinentie

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Incontinentie

 • urine

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren
  Urine-incontinentie
  Urine-incontinentie: Behandeling

 • bij CVA

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Neglect

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Incontinentie

 • na menopauze

 • Menopauze: Symptomen

 • oorzaken

 • Urine-incontinentie: Vormen en oorzaken
  (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

  incus (aambeeld)

  Oren: Middenoor
  Oren: LabyrintIllustraties

  indigestie

  Symptomen

 • middelen

 • Antacida en middelen tegen indigestie

  indikking

 • ontlasting

 • Symptomen: Obstipatie
  Obstipatie: Symptomen en complicaties
  Fecale incontinentie

  indinavir

  GENEESMIDDELEN VOOR HIV-INFECTIETabellen
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): BehandelingTabellen

  indometacine

 • bij open ductus Botalli

 • Hartafwijkingen: Open ductus Botalli

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

 • tijdens zwangerschap

 • Aanhoudende pulmonale hypertensie

  infantiele encefalopathie

  Infantiele encefalopathie
  Infantiele encefalopathie: Prognose en behandeling

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij aangeboren spasticiteit

  infantiele esotropie

  Scheelzien

  infantiel spasme (salaamkramp)

  Infantiele spasmen en koortsstuipen

  infarct

 • hersenen

 • Herseninfarct
  Herseninfarct: Prognose

 • long

 • Longembolie
  Longembolie: Symptomen

 • nier

 • Afsluiting van de nierslagaders
  Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling

  infectie

 • <Italic>Ehrlichia

 • Ehrlichioses
  Ehrlichioses: Symptomen, diagnose en behandeling

 • afweer

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Koorts

 • afweer

 • Diabetes mellitus: ComplicatiesKader
  Biologie van het afweersysteem

 • alvleesklier

 • Acute pancreatitis: Complicaties

 • amandel

 • Tonsillaire cellulitis (flegmone) en peritonsillair abces
  Tonsillaire cellulitis (flegmone) en peritonsillair abces: Diagnose en behandeling

 • anus en rectum

 • Anorectaal abces
  Anorectaal abces: Behandeling

 • bacteriële

 • ANDERE BACTERIËLE INFECTIES Tabellen

 • bij kinderen

 • Ontwikkeling van infectieKader

 • bij atherosclerose

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: KoortsKader

 • bij beenmergtransplantatie

 • Chronische meningitis: Preventie en behandelingKader
  Stamceltransplantatie

 • bij biologische oorlogsvoering

 • Ontwikkeling van infectieKader

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Complicaties
  LATE COMPLICATIES VAN DIABETES MELLITUSTabellen

 • bij doorligwonden

 • Doorligwonden: Symptomen
  Doorligwonden: Behandeling

 • bijholte

 • Sinusitis
  Sinusitis: Behandeling
  Sinusitis: BehandelingKader

 • bij immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Symptomen
  Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • bij miltaandoeningen

 • Miltruptuur: Diagnose en behandeling
  Immunodeficiëntie door miltaandoeningen
  Immunodeficiëntie door miltaandoeningen

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Behandeling en prognose

 • bij neutropenie

 • Neutropenie
  Neutropenie: Behandeling

 • bij non-hodgkinlymfoom

 • SYMPTOMEN VAN NON‑HODGKINLYMFOOMTabellen

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Symptomen en complicaties

 • bij ziekte van Hodgkin

 • SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE VAN HODGKINTabellen

 • biologie

 • Ontwikkeling van infectieKader

 • blaas (cystitis)

 • Blaasontsteking (cystitis)
  Blaasontsteking (cystitis): Behandeling

 • bloedbaan

 • bij kinderen

 • Verborgen (occulte) bacteriëmie
  Verborgen (occulte) bacteriëmie

 • bij pasgeborene

 • Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene)
  Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene): Behandeling en prognose
  ENKELE INFECTIEZIEKTEN BIJ PASGEBORENEN (vervolg)Tabellen

 • bot (osteomyelitis)

 • Osteomyelitis
  Infectieuze artritis: Prognose en behandeling

 • bronchiën (bronchitis)

 • Bronchitis: OorzakenIllustraties

 • buik

 • Buikabcessen
  Buikabcessen: Diagnose en behandeling
  Peritonitis

 • divertikels

 • Diverticulitis
  Diverticulitis: Behandeling

 • door medische instrumenten

 • Infecties bij mensen met een verminderde afweer
  ZiekenhuisinfectiesKader

 • door transfusie

 • Afstaan van bloedKader

 • door voedingssonde

 • Ondervoeding: Diagnose en behandeling

 • door ziekenhuisopname

 • Ziekenhuisinfecties

 • en atherosclerose

 • Atherosclerose

 • en coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • en gastro-enteritis

 • MICRO-ORGANISMEN DIE GASTRO-ENTERITIS VEROORZAKEN  Tabellen

 • bij kinderen

 • Gastro-enteritis
  Gastro-enteritis: Preventie en behandeling

 • bij zuigelingen

 • Voedingsproblemen

 • en koorts

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Koorts

 • en koorts

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: KoortsKader

 • en reactieve artritis (syndroom van Reiter)

 • Syndroom van Reiter
  Syndroom van Reiter: Diagnose en behandeling

 • gebit

 • Periapicaal abces
  Periapicaal abces

 • gewricht

 • Infectieuze artritis
  Infectieuze artritis: Prognose en behandeling

 • kaak

 • Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Diagnose
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Behandeling

 • hand

 • Infecties
  Infecties: Infectie van de peesschede

 • hart (endocarditis)

 • Infectieuze endocarditis: Behandeling en prognoseIllustraties

 • hersenen

 • Chronische meningitis: BehandelingKader

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • en desintegratiestoornis van kinderleeftijd

 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
  Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

 • stuipen

 • OORZAKEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN Tabellen

 • in bloedsomloop

 • Bacteriëmie en sepsis
  Bacteriëmie en sepsis: Behandeling en prognose

 • keel

 • Streptokokkeninfecties: Symptomen
  Epiglottitis
  Epiglottitis
  Faryngitis
  Faryngitis: Diagnose en behandeling

 • keelamandel (tonsil)

 • Faryngitis

 • klieren van Bartholin

 • Vaginale infectiesKader

 • koorts

 • Koorts: Oorzaken en symptomen

 • luchtwegen

 • Verkoudheid
  Verkoudheid: Behandeling

 • lymfeklier (lymfadenitis)

 • Lymfadenitis

 • maag

 • Gastritis: Oorzaken
  Gastritis: BehandelingKader

 • mastoïde

 • Mastoïditis
  Mastoïditis

 • mond

 • Andere mondzweren
  Periapicaal abces
  Periapicaal abces

 • na bevalling

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Infecties na de bevalling

 • baarmoeder

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Infecties van de baarmoeder
  Wat kan er thuis worden verwacht?: Borstontsteking

 • blaas (cystitis)

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Blaas- en nierinfecties

 • borst(en)

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Borstontsteking

 • nier (pyelonefritis)

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Blaas- en nierinfecties

 • nagelriem (paronychia)

 • Infecties: Paronychia

 • na verkrachting

 • Verkrachting: Symptomen
  Verkrachting: Medisch onderzoek

 • neus

 • Vestibulitis nasalis
  Vestibulitis nasalis

 • nierbekken (pyelonefritis)

 • Nierbekkenontsteking (pyelonefritis)
  Nierbekkenontsteking (pyelonefritis): Behandeling

 • ontwikkeling

 • Ontwikkeling van infectie
  Ontwikkeling van infectie

 • ontwikkeling

 • ZiekenhuisinfectiesKader

 • oog

 • Blefaritis
  Blefaritis
  Oppervlakkige keratitis punctata
  Oppervlakkige keratitis punctata
  Herpes-simplex-keratitis
  Endoftalmitis
  Endoftalmitis
  Infecties
  Infecties: Diagnose en behandeling

 • oor

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken
  Otitis externa
  Otitis externa: Preventie en behandeling
  Myringitis
  Myringitis
  Chronische otitis media: BehandelingKader

 • bij kinderen

 • Middenoorontsteking
  MiddenoorontstekingIllustraties
  Middenoorontsteking: Chronische middenoorontsteking

 • opportunistische

 • bij HIV-infectie

 • VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

 • bij verstoorde afweer

 • Infecties bij mensen met een verminderde afweer

 • pasgeborene

 • ENKELE INFECTIEZIEKTEN BIJ PASGEBORENEN (vervolg)Tabellen

 • plasbuis (urethritis)

 • Ontsteking van de plasbuis (urethritis)
  Ontsteking van de plasbuis (urethritis): Diagnose, preventie en behandeling

 • premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • preventie

 • Preventie van infectie
  Preventie van infectie

 • prostaat

 • Blaasontsteking (cystitis)
  Prostatitis
  Prostatitis: Diagnose en behandeling

 • rectum

 • Proctitis

 • ruggenmerg

 • Chronische meningitis: BehandelingKader

 • strotklepje

 • Epiglottitis
  Epiglottitis

 • tandvlees

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van infecties

 • teennagel (onychia)

 • Onychia
  Onychia

 • tijdens behandeling van kanker

 • Bijwerkingen van de behandeling

 • tijdens reizen

 • Problemen die onderweg optreden: Verspreiding van infectie

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan
  Drugs
  Aangeboren afwijkingen: Oorzaken en risico's

 • traanzak

 • Dacryocystitis

 • urineleider (ureteritis)

 • Ontsteking van de urineleider (ureteritis)
  Ontsteking van de urineleider (ureteritis)

 • urinewegen

 • Factoren die bijdragen tot bacteriële urineweginfectiesKader

 • vagina

 • Symptomen: Vaginale jeuk
  Gynaecologisch onderzoek: Gynaecologisch onderzoek
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen

 • vinger

 • Infecties
  Infecties: Infectie van de peesschede

 • vulva

 • Vaginale infectiesKader

 • wimper

 • Symptomen: Veranderingen in het uiterlijk van het oog

 • wond

 • Verwondingen
  Verwondingen: Spoedeisende behandeling

  infectieuze artritis

 • kaakgewricht

 • Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Diagnose
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Behandeling

  infectieuze endocarditis

  Infectieuze endocarditis

  inflammatoire pseudotumor orbitae

  Ontsteking

  infliximab

 • bij auto-immuunziekten

 • Auto-immuunziekten: Behandeling

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • bij ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

  informatie

 • recht

 • Juridische positie van de patiënt
  Recht op informatie

  informed consent

  Toestemming
  Voorbereidingen op de dag van de operatie

  ingegroeide teennagel

  Ingegroeide teennagel
  Ingegroeide teennagel

  ingegroeid haar

  Ingegroeide baardharen
  Folliculitis, furunkels en karbonkels

  ingreep weigeren

  Toestemming

  inhalatie

 • corticosteroïden

 • Astma: Prognose, preventie en behandeling

 • gas of chemicaliën

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Byssinose: Blootstelling aan gassen en chemicaliën
  Byssinose: Prognose, preventie en behandeling
  Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

 • stikstofdioxide

 • Byssinose: Blootstelling aan gassen en chemicaliën

 • stof

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader

 • stoom

 • Symptomen: Behandeling

 • toediening van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen

  inhalator

 • bij allergie

 • Allergische reacties: Behandeling

 • bij astma

 • Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenIllustraties
  Astma: Prognose, preventie en behandeling

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

  inhaleerbare stof

  Vluchtige stoffenKader

  injectie

 • van anticonceptiemiddel

 • HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Prikpil

 • van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen
  Toediening van geneesmiddelenIllustraties

 • van insuline

 • Diabetes mellitus: Insulinetherapie
  Diabetes mellitus: InsulinetherapieIllustraties

  injectiespuit

 • tijdens reizen

 • Voorbereiding voorafgaand aan een reis : Reizen met een medische aandoening

  injectietherapie

 • voor spataders

 • Spataders: Behandeling

  inklemming

 • gebitselement

 • Ingeklemde gebitselementen
  Ingeklemde gebitselementen
  Gingivitis: Gingivitis als gevolg van een ingeklemd gebitselement

 • hersenen

 • Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Symptomen en diagnose
  Hoofdletsels: Symptomen
  Hersentumoren: Symptomen

  inktvis

 • beet

 • Steken en beten van zeedieren

  innesteling

 • zwangerschap

 • Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van de blastocyste
  Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van het embryoIllustraties

  inotropisch geneesmiddel

  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAn HARTFALEN WORDEN GEBRUIKT* Tabellen

  insect

 • beet

 • Insectenbeten

 • in oor

 • Verstoppingen
  Voorwerpen in de oren en neus

  insecticide

 • vergiftiging

 • Vergiftiging door insecticiden
  Vergiftiging door insecticiden: Diagnose en behandeling

  inseminatie

 • intra-uteriene

 • Problemen met slijm in de baarmoederhals: Diagnose en behandeling

 • kunstmatige

 • Problemen met het sperma: Behandeling

  inslikken

 • lucht (aërofagie)

 • Voeden
  Rusteloosheid, overmatig huilen en kolieken

  insluitselconjunctivitis

  Infectieuze conjunctivitis

  insomnie, fatale familiaire

  Fatale familiaire insomnie

  inspanning

 • bij ademhaling

 • Ademhalingsoefeningen
  Ademhalingsoefeningen

 • bij astma

 • Astma: Diagnose

 • bij COPD

 • Inspanningsoefeningen
  Inspanningsoefeningen

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Behandeling

 • bij longrevalidatie

 • Inspanningsoefeningen
  Inspanningsoefeningen

 • en allergie

 • Allergische reacties op inspanning
  Allergische reacties op inspanning: Behandeling

 • en astma

 • Allergische reacties op inspanning

 • en flauwvallen

 • Flauwvallen: Oorzaken

 • en warmteletsel

 • Warmteletsel: Preventie

 • kortademigheid

 • Symptomen: Vormen van dyspneu

  inspanningsonderzoek

  Diagnose: Inspanningsonderzoek
  Diagnose: Scintigrafie
  Angina pectoris: Diagnose
  Angina pectoris: Diagnose

  instabiele angina pectoris

  Angina pectoris
  Angina pectoris: Behandeling

  insufficiëntie

 • ademhalings-

 • Septische shock: Symptomen en diagnose

 • aortaklep-

 • Aortaklepinsufficiëntie

 • beenmerg

 • IJzergebreksanemie: BehandelingKader

 • bij foetus

 • Bloedarmoede

 • chronische diepveneuze

 • Diepveneuze trombose: Symptomen

 • mitralisklep-

 • Mitralisinsufficiëntie

 • tricuspidalisklep-

 • Tricuspidalisinsufficiëntie

  insuline

  Alvleesklier
  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Diabetes mellitus

 • bij alvleesklierontsteking

 • Chronische pancreatitis: Behandeling

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Insulinetherapie
  Diabetes mellitus: InsulinetherapieIllustraties
  Diabetes mellitus: Behandeling

 • bij hoge kaliumspiegels (hyperkaliëmie)

 • Kalium: Hyperkaliëmie

 • bij polycysteusovariumsyndroom

 • Polycysteusovariumsyndroom: Symptomen en diagnose

 • en lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie)

 • Hypoglykemie: Oorzaken

 • en maaltijdfrequentie

 • Diëten: Vermageringsdiëten

 • gevoeligheid

 • Diabetes mellitus: Insulinetherapie

 • hoge bloedspiegels (hyperinsulinemie)

 • en overgewicht

 • Overgewicht: Oorzaken

 • receptorbinding

 • Cellen

 • resistentie

 • Diabetes mellitus: Insulinetherapie

 • resistentie

 • Metabool syndroom: een complex probleemKader

 • tijdens reizen

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Diabetes mellitus (suikerziekte)

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  insulineachtige groeifactor I (IGF-I)

  Hypopituïtarisme: Diagnose
  Acromegalie en reuzengroei: Diagnose

  insulinoom

  Andere tumoren van de alvleesklier: Insulinoom
  Hypoglykemie: Symptomen
  Hypoglykemie: Behandeling

  intelligentiequotiënt (IQ)

 • beoordeling

 • Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Diagnose

 • bij autisme

 • Autisme: Symptomen

 • bij geestelijke ontwikkelingsachterstand

 • Geestelijke ontwikkelingsachterstand
  GRADATIE VAN GEESTELIJKE ONTWIKKELINGSACHTERSTANDTabellen

 • bij syndroom van Down

 • Syndroom van Down: Symptomen

  intensivecarepsychose

  Delirium: Oorzaken

  intentietremor (cerebellaire tremor)

  Tremor
  Tremor: Diagnose en behandeling

  interferon-alfa

  Immunotherapie
  ANTIVIRALE GENEESMIDDELENTabellen

 • bij hepatitis

 • Chronische hepatitis: Behandeling

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

 • bij polycytemie

 • Polycythaemia vera: Prognose en behandeling

 • bij verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocytemie)

 • Trombocytemie: Behandeling

  interferon-bèta

  Multipele sclerose: Behandeling

  interferon-gamma

  Chronische granulomateuze ziekte

  interleukine

  Biologie van het afweersysteemKader

 • bij nierkanker

 • Nierkanker: Behandeling

  intermitterende exotropie

  Scheelzien

  intermitterende pneumatische compressie

  Diepveneuze trombose: Preventie

  intermitterende porfyrie

  Acute intermitterende porfyrie
  Acute intermitterende porfyrie: Preventie en behandeling

 • en hormoonsuppletietherapie

 • Menopauze: Behandeling

  intermitterende zelfkatheterisatie

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij traumatisch ruggenmergletsel

  International Classification of Disease, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)

  Classificatie en diagnose van psychische aandoeningen

  Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF)

  Vaststelling van het functioneringsniveau

  internet

 • voor eigen onderzoek

 • Eigen onderzoek naar een ziekte

  internucleaire oftalmoplegie

  Multipele sclerose: Symptomen
  Internucleaire oftalmoplegie
  Internucleaire oftalmoplegie

  interpersoonlijke therapie

  Behandeling van psychische aandoeningen: Psychotherapeutische behandelingen

  interseksualiteit

  Afwijkingen van de geslachtsorganen
  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de vrouwelijke geslachtsorganen

  interstitiële cystitis

  Blaasontsteking (cystitis)
  Blaasontsteking (cystitis): BehandelingKader

  interstitiële longaandoening

 • door geneesmiddelen

 • ZELDZAME INTERSTITIËLE LONGAANDOENINGENTabellen

 • en bronchitis

 • ZELDZAME INTERSTITIËLE LONGAANDOENINGENTabellen

  interstitiële pneumonie

 • desquamatieve

 • Desquamatieve interstitiële pneumonie
  Desquamatieve interstitiële pneumonie

 • lymfoïde

 • Lymfoïde interstitiële pneumonie
  Lymfoïde interstitiële pneumonie

  interstitiële pneumonitis

 • bij HIV-infectie

 • Infectie met humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Symptomen

  intestinale lipodystrofie (ziekte van Whipple)

  Ziekte van Whipple
  Ziekte van Whipple: Diagnose en behandeling

  intestinale lymfangiëctasie

  Intestinale lymfangiëctasie
  Intestinale lymfangiëctasie: Behandeling

  intracerebrale bloeding

  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)Illustraties
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Intracerebrale bloeding
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Behandeling en prognose
  Intracraniële hematomen

  intracraniële bloeding

  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding)Illustraties
  Hemorragisch (bloedig) CVA (hersenbloeding): Behandeling en prognose
  Intracraniële hematomen
  Intracraniële hematomen

  intracraniële hypertensie

  Hersentumoren: Behandeling en prognoseKader

  intramusculaire toediening

 • van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen
  Toediening van geneesmiddelenIllustraties

  intraoculaire druk

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

  intraoculaire lens

 • implantatie

 • Brekingsafwijkingen: Chirurgische ingrepen bij brekingsafwijkingen
  Cataract (grijze staar): Behandeling

  intrathecale toediening

 • van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen

  intra-uteriene inseminatie

  Problemen met slijm in de baarmoederhals: Diagnose en behandeling

  intraveneuze pyelografie

  Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek

  intraveneuze toediening

 • van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen
  Toediening van geneesmiddelenIllustraties
  Behandeling met antibiotica thuis

 • van voedingsstoffen

 • Ondervoeding: Diagnose en behandeling

  intraveneuze urografie

  Hydronefrose: Diagnostisch onderzoek
  Urinewegstenen: Diagnostisch onderzoek

  intrinsic factor

  Gastritis: Symptomen en complicaties

  introïtus

  Uitwendige geslachtsorganen
  Uitwendige geslachtsorganenIllustraties

  intubatie

 • endotracheaal

 • Epiglottitis

  intussusceptie

  Obstructie van de darm
  Obstructie van de darm: Symptomen en diagnoseIllustraties

  invaginatie (instulping)

 • bij kinderen

 • Invaginatie
  Invaginatie: Diagnose en behandeling

  in-vitrofertilisatie (IVF)

  Problemen met het sperma: Behandeling
  Bevruchtingstechnieken

  inwendig onderzoek

  Gynaecologisch onderzoek: Gynaecologisch onderzoek
  Gynaecologisch onderzoek: Gynaecologisch onderzoekIllustraties

 • bij kanker

 • screening

 • AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen

 • bij vaginale infectie

 • Vaginale infecties: Symptomen en diagnose

  inzage

 • in medische gegevens

 • Toestemming
  Dossier

  ibidijiliminioipirisitiv
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer