MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
jejijoju

juridisch aspect

 • bekwaamheid

 • Juridische positie van de patiëntKader

 • euthanasieverklaring

 • Juridische positie van de patiëntKader

 • niet-reanimerenverklaring

 • Het maken van keuzes

 • positie van patiënt

 • Juridische positie van de patiënt

 • van kindermishandeling en -verwaarlozing

 • Mishandeling en verwaarlozing van kinderen

 • volmacht voor geneeskundige zorg

 • Juridische positie van de patiëntKader

 • wilsverklaring

 • Optimaal gebruik van het consult
  Het maken van keuzes
  Juridische en ethische aspecten
  Juridische positie van de patiëntKader

  jejijoju
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer