MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
laldlelhliloluly

libido (geslachtsdrift)

 • man

 • Seksuele disfunctie: Normaal seksueel functioneren
  Verminderd libido
  Verminderd libido

 • bij erectiele disfunctie

 • Erectiele disfunctie: Symptomen

 • vrouw

 • Verminderd libido

  lichaam en geest

 • wisselwerking

 • Wisselwerking tussen lichaam en geest

  lichaampje van Barr

  Geslachtschromosomen

  lichaamsbeleving

 • stoornis

 • bij kinderen

 • Somatoforme stoornissen

  lichaamsbeleving, verstoorde

  Stoornis in de lichaamsbeleving
  Stoornis in de lichaamsbeleving: Diagnose en behandeling

  lichaamsbeweging

 • bewegingsbereik

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie na een cerebrovasculair accidentIllustraties
  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: NeglectIllustraties

 • bij artrose

 • Artrose: Behandeling

 • bij fractuur

 • Fracturen: Revalidatie en prognose

 • bij hartfalen

 • Preventie en behandeling

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Behandeling

 • bij perifere vaatziekten

 • Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

 • bij pijnpreventie

 • Lage rugpijn: DiagnoseIllustraties
  Lage rugpijn: Preventie

 • bij preventie van coronaire hartziekte

 • Atherosclerose: Risicofactoren
  Coronaire hartziekte: Preventie

 • bij preventie van osteoporose

 • Osteoporose: Preventie

 • bij spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)

 • Spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew): Prognose en behandeling

 • en atherosclerose

 • Atherosclerose: Risicofactoren

 • en calorieverbruik

 • CALORIEVERBRUIK TIJDENS LICHAAMSBEWEGINGTabellen

 • en cholesterolverlaging

 • Hyperlipoproteïnemie: Behandeling

 • en overgewicht

 • Overgewicht: Oorzaken

 • in combinatie met dieet

 • Diëten: Vermageringsdiëten
  Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • Kegel-oefening

 • Seksueleopwindingsstoornis: Diagnose en behandelingKader

 • na menopauze

 • Menopauze: Behandeling

  lichaamsmateriaal

 • gebruik

 • Wetenschappelijk onderzoek
  Wetenschappelijk onderzoek

  lichaamsvreemd voorwerp

 • in anus en rectum

 • Lichaamsvreemde voorwerpen
  Lichaamsvreemde voorwerpen: Behandeling

 • in oor

 • Verstoppingen

 • in spijsverteringskanaal

 • Bezoars en lichaamsvreemde voorwerpen
  Bezoars en lichaamsvreemde voorwerpen: Behandeling
  Obstipatie: Oorzaken

  lichaamsweefsel

  Weefsels en organen

 • distributie van geneesmiddelen

 • Distributie van geneesmiddelen
  Selectiviteit van de plaats

  lichamelijke activiteit

 • bij hartziekte

 • Symptomen: Beperking van lichamelijke activiteit

  lichamelijke bestraffing

 • bij kinderen

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderenKader

  lichamelijke inspanning

 • bij ouderen

 • Voordelen van lichaamsbeweging

  lichamelijke verandering(en)

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  lichamelijk onderzoek

 • bij aandoeningen van bewegingsapparaat

 • Diagnose: Lichamelijk onderzoek
  ONDERZOEK VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSTOESTANDTabellen
  Lichamelijk onderzoekTabellen

 • bij gynaecologische aandoeningen

 • Gynaecologisch onderzoek: Gynaecologisch onderzoek
  Gynaecologisch onderzoek: Mammografie

 • bij hart- en vaatziekten

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • bij neurologische aandoeningen

 • Lichamelijk onderzoek
  Lichamelijk onderzoek
  Wat is een neurologisch symptoom?Kader
  Lichamelijk onderzoekKader

 • bij nierziekte

 • Lichamelijk onderzoekIllustraties
  Diagnostisch onderzoek

 • bij spijsverteringsstoornissen

 • Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek
  Lichamelijk onderzoek
  Lichamelijk onderzoekKader

 • preventief

 • bij kind

 • Preventieve gezondheidszorg

 • tijdens zwangerschap

 • Medische zorg tijdens de zwangerschap

  lichenificatie

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningenKader

  lichen planus

  Lichen planus
  Lichen planus: Prognose en behandeling

 • mond

 • Andere mondzweren

  lichen sclerosus

  Symptomen: Vaginale jeuk

  lichen simplex chronicus (lokale neurodermatitis)

  Eczeem: Lichen simplex chronicus

  licht

 • depressie (seizoensgebonden stemmingsstoornis)

 • Depressie: Prognose en behandelingKader

 • gevoeligheid (fotofobie)

 • Symptomen: Veranderingen in de gevoelswaarneming van de ogen

  lichteruptie, polymorfe

  Overgevoeligheid voor zonlicht

  lichtflits (knipperlicht)

  Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

  lichtgevoeligheid

 • bij pellagra

 • Nicotinezuur: Symptomen, diagnose en behandeling

 • bij porfyrie

 • Porfyrie
  Erytropoëtische protoporfyrie

 • door geneesmiddelen

 • Verbranding door de zon: BehandelingKader

  licht gevoel in hoofd

  Duizeligheid en vertigo

  lichtkringen

  Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

  lichttherapie

 • bij constitutioneel eczeem

 • Eczeem: Diagnose en behandeling

 • bij granuloma annulare

 • Granuloma annulare

 • bij lichen planus

 • Lichen planus: Prognose en behandeling

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling
  Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling

 • bij psoriasis

 • Psoriasis: Behandeling

 • bij seizoensgebonden stemmingsstoornis

 • Depressie: Prognose en behandelingKader

 • bij slapeloosheid

 • Slapeloosheid: Behandeling

 • bij vitiligo

 • Vitiligo: Behandeling

  Liddle, syndroom van

  Syndroom van Liddle
  Syndroom van Liddle
  Kalium: Hypokaliëmie

  lidocaïne

 • bij aften

 • Aften: Behandeling

 • bij chronische alvleesklierontsteking

 • Chronische pancreatitis: Behandeling

 • plaatselijk (topisch)

 • Behandeling van pijn: Adjuvante analgetica
  Aften: Behandeling

  liesbreuk (hernia inguinalis)

  Liesbreuk
  Liesbreuk

  lijkschouwing

  Na het overlijden

  lijmvergiftiging

  Koolwaterstofvergiftiging
  Koolwaterstofvergiftiging: Diagnose en behandeling

  likdoorn

  Likdoorns en eeltknobbels
  Likdoorns en eeltknobbels

  limb-girdle-spierdystrofie

  Andere vormen van spierdystrofie

  limbisch systeem

  Hersenen

  lindaan

  Luizen: Behandeling

  linezolid

  ANTIBIOTICA Tabellen

  lintworm

  Parasitaire infecties
  Lintworminfectie
  LintworminfectieIllustraties
  Lintworminfectie: Preventie en behandeling

 • dwerg-

 • ANDERE PARASIETEN  Tabellen

 • varkens-

 • Lintworminfectie
  Lintworminfectie: Preventie en behandeling

 • vis-

 • Lintworminfectie
  Lintworminfectie: Preventie en behandeling

  lip

  Biologie van de mond

 • beschadiging door zonlicht

 • Aandoeningen van de lippen

 • gespleten

 • Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezicht
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezichtIllustraties

 • kanker

 • Kwaadaardige gezwellen: Symptomen

 • keratoacanthoom

 • Goedaardige gezwellen

 • kleurveranderingen

 • Aandoeningen van de lippen

 • ontsteking (cheilitis)

 • Aandoeningen van de lippen

 • zwelling

 • Aandoeningen van de lippen

 • zweren

 • Aandoeningen van de lippen

  lipase

  Alvleesklier
  Acute pancreatitis: Diagnose

  lipidenverlagend middel

  Hyperlipoproteïnemie: Behandeling
  LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

 • na menopauze

 • Menopauze: Behandeling

  lipidose

  Stoornissen van de vetstofwisseling
  Stoornissen van de vetstofwisseling: Stoornissen van de vetzuuroxidatie
  Stoornissen van de vetstofwisseling: Stoornissen van de vetzuuroxidatieKader

  liplezen

  Gehoorverlies en doofheid: Preventie en behandeling

  lipodystrofie, intestinale (ziekte van Whipple)

  Ziekte van Whipple
  Ziekte van Whipple: Diagnose en behandeling

  lipoom

  Lipomen

 • dunne darm

 • Goedaardige tumoren van de dunne darm

  lipoproteïnen

  Vetstofwisselingsstoornissen
  LIPOPROTEÏNEN: LIPIDENDRAGERS Tabellen

 • bij atherosclerose

 • Atherosclerose: Risicofactoren

 • bij coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • bloedspiegel

 • verlagen

 • Hyperlipoproteïnemie: Behandeling

 • verlagen

 • BEPERKEN VAN VET EN CHOLESTEROL IN DE VOEDING Tabellen

 • wenselijke

 • WENSELIJKE LIPIDENSPIEGELS BIJ VOLWASSENEN Tabellen

 • en gebruik van orale anticonceptiemiddelen

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • en oestrogeen

 • Menopauze: Behandeling

 • en progestageen

 • Menopauze: Behandeling

 • HDL

 • Atherosclerose: Risicofactoren
  Coronaire hartziekte: Preventie
  Vetstofwisselingsstoornissen
  LIPOPROTEÏNEN: LIPIDENDRAGERS Tabellen

 • LDL

 • Atherosclerose: Risicofactoren
  Coronaire hartziekte: Preventie
  Vetstofwisselingsstoornissen
  LIPOPROTEÏNEN: LIPIDENDRAGERS Tabellen

 • na menopauze

 • Menopauze: Symptomen

 • remmers

 • LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

 • verlagen

 • ter voorkoming van coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Preventie

 • VLDL

 • Vetstofwisselingsstoornissen
  LIPOPROTEÏNEN: LIPIDENDRAGERS Tabellen

  liposuctie

  ChirurgieKader

 • bij gynaecomastie

 • FunctieKader

  lisbiopsie (large-loop excision of the transformation zone)

  Baarmoederhalskanker: Symptomen en diagnose

  Listeria monocytogenes, infectie met (listeriose)

  Listeriosis
  Listeriosis: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan

  Listeria monocytogenes, infectie met (listeriose)

 • hersenvliezen (meninges)

 • Acute bacteriële meningitis: Oorzaken

  lis van Henle

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

  lithium

 • bij manie

 • Manie: Behandeling

 • bij manisch-depressieve stoornis

 • Manisch-depressieve stoornis: Prognose en behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  lithotripsie

  Urinewegstenen: Behandeling
  Urinewegstenen: PreventieIllustraties

  litteken

 • bij sclerodermie

 • Sclerodermie: Symptomen

  littekenvorming

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningenKader

 • bij acne

 • Acne: Symptomen
  Acne: Behandeling

 • bij brandwond

 • Brandwonden: Complicaties

 • bij diepveneuze trombose

 • Diepveneuze trombose: Symptomen

 • bij haaruitval

 • Haaruitval

 • bij keloïd

 • Keloïd

 • hartspier

 • Complicaties van een hartinfarctKader

 • lymfevaten

 • Lymfo-oedeem

  laldlelhliloluly
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer