MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
mamcmdmemimompmumy

micronutriënten

Overzicht van de voedingsleer
Vitaminen en mineralen
Vitaminen en mineralen
VITAMINENTabellen

micro-organisme

Biologie van infectieziekten
Ontwikkeling van infectieKader

 • binnendringen van lichaam

 • Ontwikkeling van infectie
  Ontwikkeling van infectie

 • identificatie

 • Ontwikkeling van infectieKader

  micropenis

  Afwijkingen van de geslachtsorganen: Afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen

  Microsporum (ringworm), infectie met

  Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties

  mictie

 • frequente

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

  mictiecystografie

  Blaasontsteking (cystitis): Diagnostisch onderzoek
  Urineweginfectie: Symptomen en diagnose

  mictiecysto-urethrografie

  Urineweginfectie: Symptomen en diagnose

  mictiesyncope

  Flauwvallen: Oorzaken
  Tumoren van de gehoorzenuwIllustraties

  midazolam

  ANTI-EPILEPTICATabellen
  Epileptische aandoeningen: BehandelingTabellen

  middelengebruik

 • delirium

 • Delirium: Oorzaken

  Middellandse-Zeekoorts, familiaire

  Familiaire Middellandse-Zeekoorts
  Familiaire Middellandse-Zeekoorts: Prognose, preventie en behandeling

  middel tegen diarree

  Diarree: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van diarreeTabellen
  Diarree: BehandelingTabellen

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij collagene colitis

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • bij lymfocytaire colitis

 • Collagene colitis en lymfocytaire colitis: Behandeling

 • bij ziekte van Crohn

 • Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

  middenhandsbeentje(s)

 • fractuur

 • Handfracturen

  middenkwabsyndroom

  Atelectase: Oorzaken
  Atelectase: Symptomen

  middenoor

  Oren: Middenoor
  Oren: LabyrintIllustraties

 • aandoeningen

 • Chronische otitis media: BehandelingKader

  middenoorontsteking (otitis media)

 • acute

 • Acute otitis media
  Acute otitis media
  Chronische otitis media: BehandelingKader
  Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking

 • bij luchtweginfecties

 • Infecties van de luchtwegen: Symptomen en complicaties

 • bij mazelen

 • Mazelen: Symptomen en diagnose

 • bij rodehond (rubella)

 • Rodehond (rubella): Symptomen en diagnose

 • chronische

 • Chronische otitis media
  Chronische otitis media: Behandeling
  MiddenoorontstekingIllustraties
  Middenoorontsteking: Chronische middenoorontsteking

 • gehoorverlies

 • Gehoorverlies en doofheid: Oorzaken

 • met effusie (OME)

 • Otitis media met effusie (OME)

 • seromucosa

 • Otitis media seromucosa
  Otitis media seromucosa: Behandeling

  middenpijn

  Menstruele cyclus

  middenrif (ademhalingsspier)

  Regulatie van de ademhaling
  Regulatie van de ademhalingIllustraties

 • breuk

 • Afwijkingen van het spijsverteringskanaal: Middenrifbreuk

 • hernia

 • Hiatushernia
  HiatusherniaIllustraties
  Hiatushernia: Diagnose en behandeling

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van het ouder worden

 • spasme (hik)

 • Tremor: Diagnose en behandelingKader

 • verlamming

 • bij pasgeborene

 • Geboorteletsel

  middenvoetsbeentje(s)

 • fractuur

 • Voetfracturen
  VoetfracturenIllustraties

  midodrine

  Orthostatische hypotensie: Behandeling

  mier

 • steek

 • Steken van bijen, wespen, horzels en mieren
  Steken van bijen, wespen, horzels en mieren: Behandeling

  mifepriston

  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN MIGRAINETabellen
  Migraine: Preventie en behandelingTabellen
  Abortus

  miglitol

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  migraine

  VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen
  Migraine

 • verlies gezichtsvermogen

 • Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

  mijnwerkerslong

  Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Mijnwerkerslong
  Mijnwerkerslong: Preventie en behandeling

  mijnworminfectie

  Mijnworminfectie
  Mijnworminfectie: Behandeling

  mijt

  Schurft
  Schurft: Behandeling

 • beet

 • Beten van teken en mijten
  Beten van teken en mijten: Behandeling

 • overbrengen rickettsia-infectie

 • ENKELE ANDERE RICKETTSIA-INFECTIESTabellen

  milia

  Prematuriteit: Behandeling en prognoseKader
  Huiduitslag

  miliaria rubra

  Miliaria rubra
  Miliaria rubra
  Miliaria rubraIllustraties

  miljoenpoot

 • beet

 • Beten van duizendpoten en miljoenpoten
  Beten van duizendpoten en miljoenpoten

  Miller-Fisher, syndroom van

  Erfelijke neuropathieën
  Erfelijke neuropathieën

  milt

 • abces

 • Buikabcessen: Oorzaken en symptomen

 • biologie

 • Miltafwijkingen
  MiltafwijkingenIllustraties

 • ontbreken

 • Immunodeficiëntie door miltaandoeningen

 • ruptuur

 • Miltruptuur
  Miltruptuur: Diagnose en behandeling

 • stralingseffecten

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • vergroting

 • Vergrote milt
  Vergrote miltKader

 • bij Epstein-Barr-virusinfectie

 • Infectie met het Epstein-Barr-virus: Symptomen en complicaties

 • bloedarmoede (anemie)

 • (ANDERE) OORZAKEN VAN BLOEDARMOEDETabellen

 • portale hypertensie

 • Portale hypertensie: Symptomen en diagnose

 • vergroting

 • Vergrote milt: Behandeling

 • bij myelofibrose

 • Myelofibrose: Symptomen, complicaties en diagnostisch onderzoek

 • bij polycytemie

 • Polycythaemia vera: Symptomen en complicaties

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Symptomen en complicaties

 • verwijderen

 • Miltafwijkingen
  Vergrote milt: Behandeling

 • bij auto-immuunhemolytische anemie

 • Auto-immuun hemolytische anemie: Behandeling

 • bij auto-immuuntrombocytopenische purpura

 • Trombocytopenie: Behandeling

  miltslagader

  Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

  miltvuur (anthrax)

  Ontwikkeling van infectieKader
  Miltvuur (anthrax)
  Miltvuur (anthrax): Preventie en behandeling

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen
  Miltvuur (anthrax): Preventie en behandeling

  minderjarige patiënt

  Toestemming
  Schriftelijke wilsverklaring
  Euthanasie en euthanasieverklaring

  mineralen

  Vitaminen en mineralen
  Vitaminen en mineralen
  MINERALEN  Tabellen

  minimal change-ziekte

  PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

  minocycline

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij acne

 • Acne: Behandeling

 • en verkleuring gebit

 • Effecten van het ouder wordenKader

  minoxidil

  Haaruitval: Diagnose en behandeling

  misbruik

 • kind

 • PersoonlijkheidsstoornissenTabellen
  Gonorroe: Symptomen

 • tijdens pleegzorg

 • Pleegzorg
  Pleegzorg

 • seksueel

 • Terugkerende buikpijn: Oorzaken
  Mishandeling en verwaarlozing van kinderen: Vormen
  Mishandeling en verwaarlozing van kinderen: Symptomen
  Mishandeling en verwaarlozing van kinderen: Diagnose

 • thuis

 • Huiselijk geweld: AanpakKader

  mishandeling

 • psychische

 • Huiselijk geweld

 • seksuele

 • Huiselijk geweld
  Verkrachting
  Verkrachting: Behandeling

 • thuis

 • Huiselijk geweld
  Huiselijk geweld: Aanpak

  miskraam

  Miskraam
  Miskraam: Diagnose en behandeling

 • door alcoholgebruik

 • Genotmiddelen

 • door bekkenafwijkingen

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Lichamelijke kenmerken

 • door chromosoomafwijkingen

 • Prenataal diagnostisch onderzoek

 • door gebruik van spiraaltje

 • Anticonceptie: Spiraaltje

  misoprostol

 • abortus

 • Abortus

 • bij peptische zweren

 • Peptische zweer: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

  misselijkheid

  Symptomen: Misselijkheid

 • bij gastritis

 • Gastritis: Symptomen en complicaties

 • bij kanker

 • Bijwerkingen van de behandeling

 • bij nierziekten

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Vermoeidheid, misselijkheid, kortademigheid en jeuk

 • bij reisziekte

 • Reisziekte
  Reisziekte: Preventie en behandeling
  Problemen die onderweg optreden: Zee, reis- of bewegingsziekte

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Spijsverteringsproblemen

 • bij stralingsziekte

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • bij voedselvergiftiging

 • MICRO-ORGANISMEN DIE GASTRO-ENTERITIS VEROORZAKEN  Tabellen

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

  mitella

  Fracturen: Behandeling

  mitochondrieel antilichaam

  Primaire biliaire cirrose: Symptomen en diagnose

  mitochondriële myopathie

  Andere vormen van spierdystrofie

  mitochondrion

  Cellen
  CellenIllustraties

 • genen

 • Genafwijkingen: Afwijkende mitochondriële genen

  mitotische remmer

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  mitoxantron

  Multipele sclerose: Behandeling

  mitralisklep

  Het hart
  Het hartIllustraties

 • bij cardiomyopathie

 • Hypertrofische cardiomyopathie: Symptomen en diagnose

 • bij syndroom van Marfan

 • Syndroom van Marfan

 • insufficiëntie

 • Mitralisinsufficiëntie
  Acuut reuma: Symptomen

 • bij kinderen

 • Acuut reuma: Symptomen

 • prolaps

 • Mitralisklepprolaps

 • prolaps

 • Symptomen: Pijn

 • stenose

 • Mitralisstenose

 • bij kinderen

 • Acuut reuma: Symptomen

  mamcmdmemimompmumy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer