MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
mamcmdmemimompmumy

modedieet

Diëten: Vermageringsdiëten

moederkruid

EEN AANTAL MOGELIJKE INTERACTIES TUSSEN GENEESKRACHTIGE KRUIDEN EN GENEESMIDDELEN Tabellen
Moederkruid

moedermelk

Voeden: Borstvoeding

 • productie

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • abnormale (galactorroe)

 • Galactorroe
  Galactorroe: Behandeling

 • geen

 • Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties

  moedervlek

 • huid

 • Moedervlekken
  Moedervlekken
  Melanoom: Diagnose, behandeling en preventie

  Mohs-chirurgie

  Kwaadaardige gezwellen: Prognose en behandeling
  Basocellulair carcinoom: Diagnose, behandeling en preventie
  Plaveiselcelcarcinoom: Diagnose, behandeling en preventieKader

  mola hydatidosa

  Mola hydatidosa
  Mola hydatidosa: Behandeling

  molazwangerschap

  Mola hydatidosa

  molecuul

  Biologie van het afweersysteemKader

  molluscum

  Huiduitslag

  molluscum contagiosum

  Molluscum contagiosum
  Penistumoren

 • bij kinderen

 • Huiduitslag

  mond

 • abces

 • Periapicaal abces
  Periapicaal abces

 • bacteriële infectie

 • Andere mondzweren
  Periapicaal abces

 • biologie

 • Biologie van de mond
  Biologie van de mondIllustraties
  Effecten van het ouder worden

 • bloeding

 • na kaakchirurgie

 • Problemen na een tandheelkundige behandeling

 • branden

 • MondbrandenKader

 • candidiasis

 • Aandoeningen van de tong
  Candidiasis
  Candidiasis: Prognose en behandeling
  Candidiasis: Symptomen

 • candidiasis

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van infecties

 • chemische brandwonden

 • Vergiftiging door bijtende stoffen
  Vergiftiging door bijtende stoffen: Diagnose en behandeling

 • dermatitis

 • Eczeem: Dermatitis perioralis

 • droge

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Spijsverteringsproblemen
  Disfunctie van de speekselklieren

 • bij Sjögren-syndroom

 • Sjögren‑syndroom
  Sjögren‑syndroom: Prognose en behandeling

 • door bestraling

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • herpes-simplex-infectie

 • Herpes-simplex-infectie in de mond
  Herpes-simplex-infectie in de mond: Behandeling
  Infectie met het herpes-simplex-virus
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Behandeling

 • kanker

 • Kwaadaardige gezwellen
  Kwaadaardige gezwellen: Prognose en behandeling

 • kleurveranderingen

 • Effecten van het ouder wordenKader
  Premaligne afwijkingen
  Kwaadaardige gezwellen: Symptomen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van het ouder worden

 • lichen planus

 • Lichen planus: Symptomen

 • loopgraaf-

 • Acute necrotiserende (ulcererende) gingivitis
  Acute necrotiserende (ulcererende) gingivitis

 • premaligne afwijkingen

 • Premaligne afwijkingen

 • rozegekleurde vlekjes

 • Rodehond (rubella): Symptomen en diagnose

 • stralingsletsel

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • temperatuur opnemen

 • Koorts: Diagnose en behandelingKader

 • toediening van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen

 • zweren

 • Diagnose : Screening

 • bij herpes-simplex-infectie

 • Herpes-simplex-infectie in de mond
  Infectie met het herpes-simplex-virus: Symptomen en complicaties

 • bij pemphigus

 • Pemphigus: Symptomen

 • zweren

 • Mondzweren

  mondbrand

  MondbrandenKader

  mondhygiëne

  MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen
  Gaatjes: Diagnose en preventie

 • na behandeling voor mondkanker

 • Kwaadaardige gezwellen: Prognose en behandeling

  mondspoeling

 • bij aften

 • Aften: Behandeling

 • bij koortsuitslag

 • GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen
  Herpes-simplex-infectie in de mond: Behandeling

 • ter voorkoming van gaatjes

 • Ziekte van Huntington: BehandelingKader
  Gaatjes: Diagnose en preventie

  mondspruw

  Candidiasis: Symptomen en diagnose

  mondzweer

  Mondzweren
  Aften: Behandeling

  Monge's disease (chronische hoogteziekte)

  Hoogteziekte: PreventieKader

  mongolenvlek

  Prematuriteit: Behandeling en prognoseKader

  monoamineoxidaseremmer

  Depressie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DEPRESSIETabellen
  Depressie: Prognose en behandelingTabellen

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

 • interacties met voedsel

 • EEN AANTAL INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSMIDDELENTabellen

  monocyt(en)

  Samenstelling van het bloed: Witte bloedcellen

 • bij chronische granulomateuze ziekte

 • Chronische granulomateuze ziekte
  Chronische granulomateuze ziekte

 • bij immuunreactie

 • Niet-specifieke immuniteit: Macrofagen

 • bij infectie

 • Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Het bloed

 • stoornissen

 • Monocytenstoornissen

 • stoornissen

 • Monocytenstoornissen

  monoklonaal antilichaam

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen
  Immunotherapie

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  monoklonale gammopathie (plasmacelaandoeningen)

  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

  mononeuritis multiplex

  Mononeuritis multiplex
  Mononeuritis multiplex

  mononeuropathie

  Mononeuropathie
  MononeuropathieKader
  Mononeuropathie

  mononucleosis infectiosa (ziekte van Pfeiffer)

  Virusinfecties
  Infectie met het Epstein-Barr-virus
  Infectie met het Epstein-Barr-virus: Behandeling

  montelukast

  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen
  Astma: Prognose, preventie en behandeling

  morfine

  Behandeling van pijn: Opioïde analgetica
  OPIOÏDE PIJNSTILLERSTabellen
  Behandeling van pijn: Opioïde analgeticaTabellen

 • bij coronaire hartziekte

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij hartinfarct

 • Hartinfarct: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Drugs

  morning-after-pil

  Anticonceptie: Morning-after-anticonceptie

  Morton-neuroom (metatarsalgie van Morton)

  Pijn in de voet: Pijn in de bal van de voet

  motorische zenuw(en)

  Perifere zenuwen

 • aandoeningen spierprikkeling

 • Aandoeningen van de motorische zenuwen
  Aandoeningen van de motorische zenuwen: Behandeling

 • erfelijke neuropathieën

 • Erfelijke neuropathieën
  Erfelijke neuropathieën: Erfelijke neuropathie met vatbaarheid voor drukparalyse

 • onderzoek

 • Lichamelijk onderzoek

  moxifloxacin

  ANTIBIOTICA Tabellen

  mamcmdmemimompmumy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer