MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
mamcmdmemimompmumy

myasthenia gravis

Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis
Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Behandeling
ENKELE AUTO-IMMUUNZIEKTENTabellen

 • en zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • tijdens zwangerschap

 • VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

  Mycobacterium avium-complex (MAC)

  Tuberculose: Symptomen en complicatiesKader

  Mycobacterium bovis, infectie met

  Tuberculose: Ontwikkeling van infectie

  Mycobacterium fortuitum, infectie met

  Tuberculose: Symptomen en complicatiesKader

  Mycobacterium leprae, infectie met (lepra)

  Lepra
  Lepra: Preventie en behandeling

  mycofenolaatmofetil

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

  Mycoplasma pneumoniae, infectie met

  Thuis opgelopen (community‑acquired) pneumonie

  mycosis fungoides

  Chronische lymfatische leukemie
  Non-hodgkinlymfomenKader

  myectomie

  Hypertrofische cardiomyopathie: Prognose en behandeling
  Multipele sclerose: DiagnoseIllustraties

  myelineschede

  Perifere zenuwenIllustraties
  Multipele sclerose en verwante aandoeningen

 • aandoeningen

 • Multipele sclerose en verwante aandoeningen
  ALGEMEEN VOORKOMENDE SYMPTOMEN VAN MULTIPELE SCLEROSETabellen

  myelitis transversa (acute transversale myelitis)

  Myelitis transversa (acute transversale myelitis)
  Myelitis transversa (acute transversale myelitis): Diagnose en behandeling

  myeloblast(en)

  Neutrofiele leukocytose

  myelodysplastisch syndroom

  Acute myeloïde leukemieKader

  myelofibrose

  DE BELANGRIJKSTE MYELOPROLIFERATIEVE ZIEKTENTabellen
  Myelofibrose
  Myelofibrose: Prognose en behandeling

  myelografie

  Diagnostisch onderzoek: Myelografie

  myeloïde leukemie

 • acute (AML)

 • Acute myeloïde leukemieKader

 • chronische (CML)

 • Chronische myeloïde leukemie
  Chronische myeloïde leukemie: Prognose en behandeling

  myelokèle

  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Neuralebuisdefecten

  myeloom, multipel

  Primaire kwaadaardige bottumoren

 • en hoge calciumspiegels

 • Calcium: Hypercalciëmie

  myelopathie

 • bij infectie met humaan-T-celleukemievirus

 • Chronische meningitis: Tropische spastische paraparese
  Chronische meningitis: Tropische spastische paraparese

 • stralings-

 • Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling

  myeloperoxidasetekort

  ENKELE AANGEBOREN IMMUNODEFICIENTIESTOORNISSENTabellen

  myeloproliferatieve ziekte

  DE BELANGRIJKSTE MYELOPROLIFERATIEVE ZIEKTENTabellen

  myocarditis

  Congestieve cardiomyopathie, gedilateerde cardiomyopathie

 • bij acuut reuma

 • Acuut reuma: Symptomen

 • bij enterovirusinfectie

 • Polio: Prognose en behandelingKader

 • en hartfalen

 • Oorzaken

  myodese

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  myo-elektrische prothese

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  myofasciaal pijnsyndroom

  Fibromyalgie: Symptomen
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Oorzaken
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Symptomen
  Aandoeningen van het kaakgewricht: Behandeling

  myofibroom

  Vleesbomen (myomen)
  Vleesbomen (myomen): Behandeling

  myoklonie

  Myoklonie

  myolyse

  Vleesbomen (myomen): Behandeling

  myomectomie

  Vleesbomen (myomen): Behandeling

  myoom (vleesboom)

  Vleesbomen (myomen)
  Vleesbomen (myomen): Behandeling

  myopathie

 • mitochondriële

 • Andere vormen van spierdystrofie

 • myotone

 • Myotone myopathieën
  Myotone myopathieën

  myoplastiek

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  myositis

  Symptomen: Ontsteking

  myositis ossificans (ziekte van Münchmeyer)

  Opioïden: Symptomen en complicaties

  myotomie

  Abnormale voortstuwing van voedsel: Behandeling

  myotone dystrofie (ziekte van Steinert)

  Myotone myopathieën

  myotone myopathie

  Myotone myopathieën
  Myotone myopathieën

  myotonia congenita (ziekte van Thomsen)

  Myotone myopathieën

  myringitis

  Myringitis
  Myringitis

  myringotomie

  Otitis media met effusie (OME)

  mytylonderwijs

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij aangeboren spasticiteit

  myxoedeem

  Hypothyreoïdie

 • coma

 • Hypothyreoïdie: Symptomen

  myxomateuze degeneratie

 • mitralisklep

 • Mitralisinsufficiëntie

  myxoom

  Harttumoren
  Myxomen
  MyxomenIllustraties

  mamcmdmemimompmumy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer