MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
naneninonuny

naaldbiopsie

 • borst(en)

 • Borstkanker: Diagnose

  N-acetyltransferase

  Genetische constitutie

  nachtblindheid

  Vitaminen: Symptomen, diagnose en behandeling
  Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

  nachtelijke angst

  Parasomnieën

  nachtelijke ischemie

  Angina pectoris

  nachtelijke kortademigheid

  Symptomen: Kortademigheid

  nachtmerrie

  Parasomnieën
  Slaapproblemen

  naevus flammeus

  Vaatgezwellen (angioom): Wijnvlekken

  nafazoline

  MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

  nafcilline

  ANTIBIOTICA Tabellen

  nagel-patellasyndroom

  Nagel-patellasyndroom
  Nagel-patellasyndroom

  nagelriem

 • ontsteking (paronychia)

 • Infecties: Paronychia

  nagel(s)

 • candidiasis

 • Candidiasis: Symptomen

 • hypertrofie

 • Hypertrofie van de nagel en onychogrypose

 • infectie (onychomycose)

 • Onychomycose
  Onychomycose
  Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties
  Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties: Behandeling

 • ingegroeide

 • Ingegroeide teennagel

 • lepeltjes-

 • IJzer: Symptomen

 • nagelbijten

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

 • onychogrypose

 • Hypertrofie van de nagel en onychogrypose

  naltrexon

  Alcohol: Behandeling
  Opioïden: Behandeling

  naproxen

  PIJNSTILLERS: VRIJ TEGENOVER OP RECEPT VERKRIJGBAAR*Tabellen
  Pijnstillers en ontstekingsremmende geneesmiddelen: Ibuprofen, diclofenac en naproxen
  Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

  narcistische-persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster B Theatraal of grillig gedrag

  narcoanalyse

  Conversiestoornis: Behandeling

  narcolepsie

  Narcolepsie
  Narcolepsie: Diagnose en behandeling

  narcose

 • stikstof-

 • Decompressieziekte: PreventieKader

  nasofarynx

  Keel
  KeelIllustraties

 • kanker

 • Kanker van de neus-keelholte
  Kanker van de neus-keelholte

  nateglinide

  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  natrium

  MINERALEN  Tabellen
  Natrium
  Natrium: Hypernatriëmie

 • hoge bloedspiegels (hypernatriëmie)

 • Natrium: Hyponatriëmie

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • lage bloedspiegels (hyponatriëmie)

 • Natrium: Hyponatriëmie

 • bij gastro-enteritis

 • Gastro-enteritis: Symptomen

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

  natriumantagonistenkanaalblokker

  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAN HARTRITMESTOORNISSEN WORDEN GEBRUIKT Tabellen

  natriumbicarbonaat

  Alvleesklier

 • bij acetylsalicylzuurvergiftiging

 • Acetylsalicylzuurvergiftiging (aspirinevergiftiging): Diagnose en behandeling

 • bij brandwond

 • Brandwonden: Behandeling

 • bij cystinurie

 • Cystinurie: Behandeling

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling

 • bij peptische zweren

 • Peptische zweer: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

 • bij renale tubulaire acidose

 • Renale tubulaire acidose: Behandeling
  Renale tubulaire acidose: Behandeling

 • in antacida

 • Antacida en middelen tegen indigestie: Natriumbicarbonaat (zuiveringszout)

  natriumcalciumedetaat

  Loodvergiftiging: Behandeling en prognose

  natriumcitraat

 • bij cystinurie

 • Cystinurie: Behandeling

  natriumdocusaat

  Obstipatie: Preventie en behandeling
  Geneesmiddelen voor preventie of behandeling van obstipatieTabellen
  Obstipatie: Preventie en behandelingTabellen

  natriumfosfaat

  Geneesmiddelen voor preventie of behandeling van obstipatieTabellen
  Obstipatie: Preventie en behandelingTabellen

  natriumpolystyreensulfonaat

  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen
  Acute nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

  natural-killer-cel(len)

  Samenstelling van het bloed: Witte bloedcellen
  Biologie van het afweersysteemKader
  Niet-specifieke immuniteit: Natural-killer-cellen

 • kleine aantallen

 • Lymfopenie
  Lymfopenie: Behandeling

  natuurgeneeswijzen

  Soorten alternatieve geneeswijzen: Alternatieve medische systemen

  natuurlijke geboorte

  BevallingKader

  natuurlijke methoden van geboorteregeling

  HOE BETROUWBAAR IS ANTICONCEPTIE?Tabellen
  Anticonceptie: Andere vormen van geboorteregeling
  Anticonceptie: Coitus interruptus

  navelbreuk (omfalokèle)

  ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

  navelstreng

  Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van de foetusIllustraties

 • klemmen en doorknippen

 • Verzorging direct na de geboorteIllustraties

 • klemmen en doorknippen

 • Verzorging direct na de geboorte

 • om nek van foetus

 • Problemen bij de foetus of pasgeborene

 • punctie

 • Prenataal diagnostisch onderzoek: Navelstrengpunctie

 • stompje

 • De eerste paar dagen

 • uitzakking

 • Problemen bij de foetus of pasgeborene

  naneninonuny
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer