MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
naneninonuny

nicotinamidetekort

Ziekte van Hartnup

nicotine

Nicotine
Nicotine: Behandeling

nicotinezuur (niacine)

VITAMINENTabellen
Nicotinezuur
Nicotinezuur: Overdosering van nicotinezuur

 • bij hyperlipoproteïnemie

 • LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

 • overdosering

 • Nicotinezuur: Overdosering van nicotinezuur

 • tekort

 • SYMPTOMEN VAN TEKORTEN AAN BEPAALDE VOEDINGSSTOFFENTabellen
  Nicotinezuur: Nicotinezuurgebrek

 • en gingivitis

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van vitaminegebrek

 • en rode tong

 • Aandoeningen van de tong

  Niemann-Pick, ziekte van

  Stoornissen van de vetstofwisseling: Ziekte van Niemann-Pick

  Niemann-Pick, ziekte van

  Stoornissen van de vetstofwisseling: Ziekte van Niemann-Pick

  nier(en)

 • biologie

 • Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties

 • uitzetten

 • HydronefroseIllustraties

 • urinestuwing (hydronefrose)

 • HydronefroseIllustraties

  nierader(s)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • afsluiting

 • door trombose

 • Nieradertrombose
  Nieradertrombose: Prognose en behandeling

 • uitzaaiingen

 • Nierkanker: Behandeling

  nierbekken

 • infectie (pyelonefritis)

 • Nierbekkenontsteking (pyelonefritis)
  Nierbekkenontsteking (pyelonefritis): Behandeling

 • kanker

 • overgangscelcarcinoom

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders
  Kanker van het nierbekken en de urineleiders: Behandeling en prognose

  nierbekkenontsteking (pyelonefritis)

  Nierbekkenontsteking (pyelonefritis)
  Nierbekkenontsteking (pyelonefritis): Behandeling

 • bij kinderen

 • Urineweginfectie
  Urineweginfectie: Preventie en behandeling

  nierbuisje (tubulus)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • aandoeningen

 • SOORTEN RENALE TUBULAIRE ACIDOSETabellen

  niercelcarcinoom

  Nierkanker
  Nierkanker: Prognose

  nier(en)

 • aandoeningen

 • Nierkanker
  Nierkanker: Prognose

 • asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

 • Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

 • athero-embolische ziekte

 • Athero-embolische nierziekte
  Athero-embolische nierziekte: Prognose en behandeling

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Diagnose

 • bij lage bloeddruk

 • Lage bloeddruk: Oorzaken

 • bij overdosering van vitamine D

 • Vitamine D: Overdosering van vitamine D

 • bij premature zuigeling

 • Prematuriteit: Symptomen

 • cysten

 • Polycysteuze nieren
  Polycysteuze nieren: Symptomen en complicatiesIllustraties
  Polycysteuze nieren: Diagnose, prognose en behandeling

 • diabetes insipidus

 • Nefrogene diabetes insipidus
  Nefrogene diabetes insipidus: Prognose en behandeling

 • diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Complicaties

 • en hartfalen

 • Oorzaken

 • kanker

 • Nierkanker
  Nierkanker: Prognose

 • bij kinderen

 • Wilms-tumor
  Wilms-tumor: Prognose en behandeling

 • multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Symptomen en complicaties

 • necrose

 • Nierschorsnecrose
  Nierschorsnecrose: Behandeling

 • nefritisch syndroom

 • Nefritisch syndroom
  Nefritisch syndroom: Behandeling
  PROGNOSE VAN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN DE GLOMERULI DIE HET NEFROTISCH SYNDROOM KUNNEN VEROORZAKENTabellen

 • nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek
  Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonsters

 • toxiciteit radio-opake kleurstof

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonstersKader

 • polycysteuze

 • Polycysteuze nieren
  Polycysteuze nieren: Symptomen en complicatiesIllustraties
  Polycysteuze nieren: Diagnose, prognose en behandeling
  Afwijkingen van de urinewegen: Aandoeningen van de nieren en urineleiders

 • renale tubulaire acidose

 • Renale tubulaire acidose
  Renale tubulaire acidose: Behandeling

 • stenen

 • Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling
  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

 • bij jicht

 • Jicht: Symptomen
  Jicht: Behandeling

 • stenen

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Pijn

 • bij aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de urinewegen

 • symptomen

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Symptomen
  Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • tubulo-interstitiële nefritis

 • Tubulo-interstitiële nefritis
  Tubulo-interstitiële nefritis: Prognose en behandeling

 • voorzorgsmaatregelen bij zelfzorgmiddelen

 • GEBRUIK VAN ZELFZORGMIDDELEN BIJ CHRONISCHE AANDOENINGENTabellen

 • aandoeningen

 • diabetes mellitus

 • LATE COMPLICATIES VAN DIABETES MELLITUSTabellen

 • aangeboren afwijkingen

 • Urineweginfectie

 • aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de urinewegen: Aandoeningen van de nieren en urineleiders

 • beschadiging

 • Nierletsel
  Nierletsel: Behandeling

 • door geneesmiddelen

 • ENKELE ERNSTIGE BIJWERKINGEN Tabellen

 • bij bloeddrukregulatie

 • Hoge bloeddruk: Regulatie van de bloeddruk
  De nieren: Functies van de nieren

 • bij regelen van zuur-basenevenwicht

 • Zuur-basenevenwicht

 • biologie

 • De nieren
  De nieren: Functies van de nieren

 • biopsie

 • Athero-embolische nierziekte: Symptomen en diagnose

 • biopsie

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonsters
  Chronische nierinsufficiëntie: Diagnostisch onderzoek
  Nefritisch syndroom: Diagnostisch onderzoek

 • bloedvaten

 • afsluiting

 • Afsluiting van de nierslagaders
  Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling

 • bloedvaten

 • De nieren
  Bloedvataandoeningen van de nierenIllustraties

 • afsluiting

 • Afsluiting van de nierslagaders: BehandelingKader

 • afsluiting

 • Perifere vaatafsluitingen: Symptomen
  Perifere vaatafsluitingen: Behandeling

 • buisjes (tubuli)

 • Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • aandoeningen

 • SOORTEN RENALE TUBULAIRE ACIDOSETabellen

 • eliminatie van geneesmiddel

 • Eliminatie van geneesmiddelen

 • functies

 • Tubulaire en cysteuze nieraandoeningen

 • functies

 • De nieren: Functies van de nieren

 • infectie (pyelonefritis)

 • na bevalling

 • Wat kan er thuis worden verwacht?: Blaas- en nierinfecties

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen
  Gevolgen van het ouder worden

 • ontbreken

 • Afwijkingen van de urinewegen: Aandoeningen van de nieren en urineleiders

 • stralingseffecten

 • Stralingsletsel: Symptomen

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw
  Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • transplantatie

 • Niertransplantatie
  Niertransplantatie

 • en zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • uitzetten

 • Hydronefrose
  Hydronefrose: Behandeling en prognose

 • urinestuwing (hydronefrose)

 • Acute nierinsufficiëntie: Symptomen
  Hydronefrose
  Hydronefrose: Behandeling en prognose

  nierfalen

 • cholesterolspiegels

 • Hyperlipoproteïnemie

  nierinsufficiëntie

 • acute

 • Acute nierinsufficiëntie
  Acute nierinsufficiëntie: SymptomenTabellen
  Acute nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

 • bij athero-embolische nierziekte

 • Athero-embolische nierziekte
  Athero-embolische nierziekte: Prognose en behandeling

 • bij malaria

 • Urineweginfecties: Oorzaken

 • bij maligne hypertensie

 • Maligne nefrosclerose
  Maligne nefrosclerose: Prognose en behandeling

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Symptomen en complicaties

 • bij nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom: Symptomen

 • bij nierschorsnecrose

 • Nierschorsnecrose
  Nierschorsnecrose: Behandeling

 • bij septische shock

 • Septische shock: Symptomen en diagnose

 • bij syndroom van Goodpasture

 • Syndroom van Goodpasture: Behandeling

 • bij ziekte van Fabry

 • Stoornissen van de vetstofwisseling: Ziekte van Fabry

 • chronische

 • Chronische nierinsufficiëntie
  Chronische nierinsufficiëntie: Prognose en behandeling

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • kortademigheid

 • Symptomen: Vormen van dyspneu

  nierkelk (calix)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

  nierschorsnecrose (cortexnecrose)

  Nierschorsnecrose
  Nierschorsnecrose: Behandeling

  nierslagader(s)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  De nieren

 • afsluiting (obstructie)

 • Afsluiting van de nierslagaders
  Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling
  Afsluiting van de nierslagaders: BehandelingKader

  niet-reanimeerverklaring

  Het maken van keuzes
  Schriftelijke wilsverklaring
  Wetenschappelijk onderzoekKader

  niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's)

  Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)
  Werking van niet-steroïde anti-inflammatoire preparatenKader

 • allergische reacties

 • Mastocytose: BehandelingKader

 • bij artrose

 • Artrose: Behandeling

 • bij dysmenorroe

 • Dysmenorroe: Behandeling

 • bij endometriose

 • Endometriose: Behandeling

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

 • bij luchtweginfecties

 • Infecties van de luchtwegen: Preventie en behandeling

 • bij lupus erythematodes disseminatus

 • Lupus erythematodes disseminatus: Prognose en behandeling

 • bij oligohydramnion

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)

 • Spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew): Prognose en behandeling

 • bij verkoudheid

 • MIDDELEN TEGEN VERKOUDHEID (VRIJ VERKRIJGBAAR)Tabellen
  Verkoudheid: BehandelingTabellen

 • bij vleesbomen

 • Vleesbomen (myomen): Behandeling

 • bijwerkingen

 • gastro-intestinale

 • Toediening van geneesmiddelen
  Gastritis: Oorzaken
  Peptische zweer: Oorzaken
  Bloedingen in het maag‑darmkanaal

 • bijwerkingen

 • Behandeling van pijn: Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)

 • tijdens zwangerschap

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

 • zelfzorg

 • Pijnstillers en ontstekingsremmende geneesmiddelen

  niet-tropische spruw (coeliakie)

  Coeliakie
  Coeliakie: Behandeling en prognose

  nifedipine

 • en gingivitis

 • Gingivitis: Gingivitis als gevolg van geneesmiddelen

  nikkel

 • en eczeem

 • Eczeem: ContacteczeemKader

 • en eczeem

 • Eczeem: Contacteczeem

  nilutamide

  Prostaatkanker: Behandeling

  nitraat

 • bij coronaire hartziekte

 • Angina pectoris: Behandeling met geneesmiddelen
  GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

  nitrazepam

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  nitriet

 • in urine

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

  nitrofurantoïne

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • en hepatitis

 • Chronische hepatitis: Oorzaken

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  nitroglycerine

  Angina pectoris: Behandeling met geneesmiddelen
  GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen
  Hartinfarct: Behandeling

  nizatidine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

 • bij peptische zweren

 • Peptische zweer: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

  naneninonuny
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer