MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
oaobocodoeofolomonoooporosotouovox

opbouw

 • hormoonstelsel

 • Endocriene klieren

  open comedo

  Acne
  Acne: SymptomenIllustraties

  open ductus Botalli

  Hartafwijkingen: Open ductus Botalli
  Hartafwijkingen: Open ductus BotalliIllustraties

  open rug (spina bifida)

  Prenataal diagnostisch onderzoekKader
  Aangeboren afwijkingen: Oorzaken en risico's
  Afwijkingen van de hersenen en het ruggenmerg: Neuralebuisdefecten

 • prenataal onderzoek

 • Prenataal diagnostisch onderzoek

 • revalidatie

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij spina bifida
  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij spina bifida

 • spina-bifida-team

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij spina bifida

  operatie

  ChirurgieKader

 • bij atelectase

 • Atelectase: Oorzaken

 • bij hemofiliepatiënt

 • Hemofilie: Diagnose en behandeling

 • bij kanker

 • Operatie
  Operatie
  Combinatietherapie

 • en antibiotica

 • Infectieuze endocarditis: Preventie
  BIJ WELKE BEHANDELINGEN MOETEN PREVENTIEF ANTIBIOTICA WORDEN GEBRUIKT?Tabellen

 • en antistollingsmiddelen

 • Diepveneuze trombose: Preventie

 • en endocarditis

 • Infectieuze endocarditis: Oorzaken

 • Mohs-chirurgie

 • Plaveiselcelcarcinoom: Diagnose, behandeling en preventieKader

 • opioïden

 • Behandeling van pijn: Opioïde analgetica

 • preventie van bloedstolselvorming

 • Longembolie: Preventie

  opgeblazen gevoel

  Symptomen: Flatulentie
  Flatulentie: Symptomen
  Zuur-basenevenwichtKader

  ophoping van gangliosiden (ziekte van Tay-Sachs)

  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen

  ophthalmia aegyptica

  Trachoom
  Trachoom: Diagnose en behandeling

  opioïden

  Behandeling van pijn: Opioïde analgetica
  OPIOÏDE PIJNSTILLERSTabellen
  Behandeling van pijn: Opioïde analgeticaTabellen

 • afhankelijkheid

 • Behandeling van pijn: Opioïde analgetica

 • bij coronaire hartziekte

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

 • bij hartfalen

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE BIJ DE BEHANDELING VAn HARTFALEN WORDEN GEBRUIKT* Tabellen

 • bijwerkingen

 • Behandeling van pijn: Opioïde analgetica

 • en urine-incontinentie

 • (GENEES)MIDDELEN DIE URINE-INCONTINENTIE VEROORZAKEN OF DEZE VERERGERENTabellen

 • in middelen tegen hoest

 • Middelen tegen verkoudheid: Middelen tegen hoest
  Symptomen: Behandeling

 • misbruik

 • Opioïden
  Opioïden: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Drugs

 • onthouding

 • Opioïden: Symptomen en complicaties

 • onthouding

 • PapiloedeemIllustraties

 • voor stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Pijn

  oplosmiddel

 • inhalatie

 • Vluchtige stoffenKader

 • reinigen

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

 • reinigen

 • Vluchtige stoffen: BehandelingKader

  opperhuid (epidermis)

  Structuur en functie
  Structuur en functieIllustraties

  oppervlakkige keratitis punctata

  Oppervlakkige keratitis punctata

  oppositioneel-opstandige stoornis

  Oppositioneel-opstandige stoornis
  Oppositioneel-opstandige stoornis

  op recept verkrijgbare geneesmiddelen

 • misbruik

 • Angstremmers en slaapmiddelen
  Angstremmers en slaapmiddelen: Behandeling

 • misbruik

 • Angstremmers en slaapmiddelen: BehandelingKader

  oprispen (regurgitatie)

  Symptomen: Oprisping
  Gastro-oesofageale reflux
  Gastro-oesofageale reflux: Diagnose en behandeling

 • voedsel

 • Symptomen: Oprisping
  Voeden
  Voeden
  Voedingsproblemen

 • zuur

 • Slokdarmaandoeningen
  Gastro-oesofageale reflux
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandeling

 • bij zuigelingen en kinderen

 • Voedingsproblemen
  Gastro-oesofageale reflux
  Gastro-oesofageale reflux: Diagnose en behandeling

  oprisping

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  opticusatrofie van Leber (erfelijke)

  Andere primaire demyeliniserende ziekten

  opticusneuropathie

  Opticusneuropathie
  Opticusneuropathie

  optische neuritis

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Symptomen

  optotypen van Snellen

  Diagnose: Refractie

  opvlieger

  Menopauze: Symptomen

 • voorkomen

 • Menopauze: Behandeling

  opvoeding

 • autoritaire

 • Gedragsproblemen

 • autoritatieve

 • Gedragsproblemen

  opwarmen

 • bij bevriezing

 • Bevriezing: Diagnose en behandeling

 • bij letsel door pijlstaartrog

 • Steken en beten van zeedieren

 • bij onderkoeling

 • Onderkoeling: Diagnose en behandeling

  oaobocodoeofolomonoooporosotouovox
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer