MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
oaobocodoeofolomonoooporosotouovox

ouder

 • juridische positie

 • bij minderjarige patiënt

 • Toestemming
  Geheim en privacy

  ouderdomsoesofagus (presbyoesofagus)

  Slokdarmaandoeningen

  ouderen

 • en depressie

 • Depressie: Diagnose

 • en hoge natriumspiegels (hypernatriëmie)

 • Natrium: Hypernatriëmie

 • en ondervoeding

 • Ondervoeding
  Ondervoeding: Oorzaken

 • en uitdroging

 • Uitdroging
  Effecten van het ouder worden

 • en vitamine-D-gebrek

 • Vitamine D: Vitamine-D-gebrek

 • en ziekten

 • Gevolgen van ziekten
  AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • geneesmiddelengebruik

 • De gevolgen van ouder worden

 • hitteberoerte

 • Hitteberoerte (‘zonnesteek')
  Hitteberoerte (‘zonnesteek'): Behandeling

  ouderen

 • leverencefalopathie

 • Leverencefalopathie: Symptomen en diagnose

  ouder worden

  Het ouder wordende lichaam
  VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

 • en ziekte

 • Ziekte of veroudering
  Gevolgen van ziekten

 • geneesmiddelen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

 • antacida

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Ouderen

 • antihistaminica

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Ouderen

 • geneesmiddelen

 • Risicofactoren: Leeftijd

 • leefbaar (gezond)

 • Het ouder wordende lichaam

 • lichamelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

 • therapietrouw

 • Therapietrouw bij ouderen

 • verandering

 • borsten

 • Gevolgen van ouder worden

 • vrouwelijk voortplantingssysteem

 • Gevolgen van ouder worden
  Gevolgen van ouder worden

 • veranderingen

 • beenmerg

 • Gevolgen van het ouder worden

 • bloeddruk

 • Hoge bloeddruk

 • bloeddruk

 • De gevolgen van ouder worden

 • gebit

 • Effecten van het ouder worden

 • hart

 • De gevolgen van ouder worden

 • huid

 • De gevolgen van ouder worden
  De gevolgen van ouder worden

 • immuunsysteem

 • Effecten van het ouder worden

 • keel

 • De gevolgen van ouder worden
  De gevolgen van ouder worden

 • lever

 • De gevolgen van ouder worden
  De gevolgen van ouder worden

 • lichaam

 • Veranderingen in het lichaam
  Geneesmiddelen bij ouderen

 • longen

 • Effecten van het ouder worden
  Effecten van het ouder worden

 • mannelijke geslachtsorganen

 • Effecten van het ouder worden
  Effecten van het ouder worden

 • neus

 • De gevolgen van ouder worden
  De gevolgen van ouder worden

 • oog

 • Effecten van het ouder worden
  Effecten van het ouder worden
  Leeftijdgebonden maculadegeneratie
  Leeftijdgebonden maculadegeneratie: Behandeling

 • oor

 • De gevolgen van ouder worden
  De gevolgen van ouder worden

 • spijsverteringsstelsel

 • Effecten van veroudering
  Obstipatie: Oorzaken

 • urinewegen

 • Gevolgen van het ouder worden
  Urine-incontinentie: Beheersing van de urinelozing

 • versnelde

 • Ziekten die tot versnelde veroudering leiden

 • verstoorde vochtbalans

 • Effecten van het ouder worden

 • zelfzorgmiddelen

 • Speciale voorzorgsmaatregelen: Ouderen

  oaobocodoeofolomonoooporosotouovox
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer