MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
oaobocodoeofolomonoooporosotouovox

ovale venster

Oren: Middenoor
Oren: LabyrintIllustraties

ovarieel hyperstimulatiesyndroom

DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
Ovulatieproblemen: Behandeling

overbelasting

 • lumbale

 • Lage rugpijn: Oorzaken

 • spoedeisende hulp

 • Verwondingen van weke delen: Spoedeisende behandeling

  overdosis

 • geneesmiddelen

 • Toxiciteit door overdosis
  Speciale voorzorgsmaatregelen: Verdubbeling van geneesmiddelen

  overgangscelcarcinoom

 • nierbekken

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders

  overgevoeligheid

 • gluten (coeliakie)

 • Coeliakie
  Coeliakie: Behandeling en prognose

  overgewicht

  Overgewicht
  Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • bij kinderen

 • Overgewicht: Oorzaken

 • bij polycysteusovariumsyndroom

 • Polycysteusovariumsyndroom: Symptomen en diagnose

 • diëten

 • Overgewicht: Diagnose en behandeling

 • en apneu

 • Slaapapneu

 • en diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Typen

 • en hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Oorzaken
  Hoge bloeddruk: Behandeling

 • en warmteletsel

 • Warmteletsel

 • en zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Lichamelijke kenmerken

 • ernstig (obesitas)

 • en atherosclerose

 • Atherosclerose: Risicofactoren

 • en hartfalen

 • Preventie en behandeling

  overlijden

 • foetus

 • Miskraam: Symptomen

  overlijden en stervensproces

 • ademhaling

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Kortademigheid

 • angst

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Depressie en angst

 • behandelopties

 • Het maken van keuzes

 • bewusteloosheid

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Verwardheid en bewusteloosheid

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Prognose en problemen rond het levenseinde

 • bij hartfalen

 • Preventie en behandeling

 • bij leukemie

 • Leukemie

 • bij longkanker

 • Longkanker: Prognose

 • bij multipel myeloom

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Behandeling en prognose

 • bij overgewicht

 • Overgewicht: Symptomen

 • depressie

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Depressie en angst

 • doorligwonden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Doorligwonden (drukzweren of decubitus)

 • euthanasie

 • Juridische en ethische aspecten

 • financiële aspecten

 • Financiële aspecten

 • incontinentie

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Incontinentie

 • invaliditeit

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Invaliditeit

 • keuzes maken

 • Het maken van keuzes

 • pijn

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Pijn

 • spijsverteringsstoornissen

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Spijsverteringsproblemen

 • verloop van terminale fase

 • Stervensproces (verloop van de terminale fase)

 • vermoeidheid

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Vermoeidheid

 • verwardheid

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Verwardheid en bewusteloosheid

 • voorbereiding

 • Aanvaarding

 • voortekenen

 • Vlak voor het overlijden

 • wilsverklaring

 • Juridische en ethische aspecten
  Juridische positie van de patiëntKader

 • zuigeling

 • Ziekte en overlijden van zuigelingen
  Ziekte en overlijden van zuigelingen

 • wiegendood

 • Apneu bij de prematuur: Behandeling
  Wiegendood

 • wiegendood

 • Slaap

  overlijdensverklaring

  Na het overlijden

  overloopincontinentie

  Urine-incontinentie: Vormen en oorzaken
  Urine-incontinentie: Vormen en oorzakenKader
  Urine-incontinentie: Behandeling

  overvoeding

 • van kinderen

 • Voedingsproblemen

  ovulatie

  Menstruele cyclus
  Menstruele cyclusIllustraties

 • baarmoederhalsslijm

 • Inwendige geslachtsorganen

 • bepaling

 • Anticonceptie: Natuurlijke methoden van geboorteregeling

 • na bevalling

 • Wat kan er thuis worden verwacht?

 • problemen

 • Ovulatieproblemen

  oaobocodoeofolomonoooporosotouovox
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer