MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
p4papepfphpiplpnpoprpsptpupy

plaatselijk (topisch) geneesmiddel

Toediening van geneesmiddelen
Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Behandeling
Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Soorten geneesmiddelen voor lokaal gebruik

placebo

Placebo's

placenta

Ontwikkelingsstadia: Ontwikkeling van de foetusIllustraties

 • en serotiene foetus

 • Serotiniteit

 • geboorte

 • BevallingIllustraties

 • geboorte

 • Bevalling

 • geneesmiddelpassage

 • Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingIllustraties

 • loslatende (abruptio placentae)

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : ZwangerschapscomplicatiesIllustraties
  Bloedarmoede

 • voorliggende (placenta praevia)

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : ZwangerschapscomplicatiesIllustraties

  plakproef

  Diagnose en behandeling van huidaandoeningen: Diagnose
  Eczeem: Symptomen en diagnose

  plantaire fasciitis

  Plantaire fasciitis
  Plantaire fasciitis: Behandeling

  planten

 • vergiftiging

 • Chemische voedselvergiftiging

  plaque

 • huid

 • Diagnose en behandeling van huidaandoeningenKader

  plasbuis (urethra)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  Plasbuis
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Fysieke barrières

 • aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de urinewegen: Afwijkingen van de blaas en plasbuis

 • afsluiting

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • atrofie

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • beschadiging

 • Letsel van de plasbuis
  Letsel van de plasbuis: Behandeling

 • biologie

 • Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  Gevolgen van het ouder worden

 • kanker

 • Kanker van de plasbuis

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Gevolgen van het ouder worden

 • man

 • Structuur
  Structuur
  StructuurIllustraties

 • vernauwing

 • Strictuur van de plasbuis
  Strictuur van de plasbuis

 • pasgeborene

 • Lichamelijk onderzoek

 • vrouw

 • Uitwendige geslachtsorganen
  Uitwendige geslachtsorganenIllustraties

 • verzakking

 • Bekkenbodemaandoeningen: Typen en symptomen

  plasma

  Samenstelling van het bloed: Plasma

 • lage spiegels

 • bij relatieve polycytemie

 • Polycythaemia vera: Symptomen en complicatiesKader

 • transfusie

 • Soorten transfusies

 • uitwisseling (plasmaferese)

 • Speciale transfusieprocedures: StamcelfereseKader

  plasmacel

  Macroglobulinemie: Behandeling en prognoseKader
  Specifieke immuniteit: Lymfocyten

 • aandoeningen

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

  plasmaferese

  Speciale transfusieprocedures: StamcelfereseKader

 • bij auto-immuunhemolytische anemie

 • Auto-immuun hemolytische anemie: Behandeling

 • bij auto-immuunziekten

 • Auto-immuunziekten: Behandeling

 • bij macroglobulinemie

 • Macroglobulinemie: Behandeling en prognose

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Behandeling

 • bij syndroom van Goodpasture

 • Syndroom van Goodpasture: Behandeling

 • bij trombocytemie

 • Trombocytemie: Behandeling

 • bij trombotische trombocytopenische purpura

 • Trombocytopenie: Behandeling

  Plasmodium, infectie met

  Malaria
  Malaria: Preventie en behandeling

 • en nierbeschadiging

 • Urineweginfecties: Oorzaken

  platinaderivaten

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  platje (schaamluis)

  Luizen
  LuizenIllustraties

  platte wrat(ten)

  Wratten: Indeling

  platvoet

  BotaandoeningenKader

  platworminfectie (schistosomiasis)

  Schistosomiasis
  Schistosomiasis: Preventie en behandeling

  Plaut-Vincent-stomatitis (gingivitis van Plaut-Vincent)

  Acute necrotiserende (ulcererende) gingivitis

  plaveiselcelcarcinoom

 • anus

 • Kanker van de anus
  Kanker van de anus: Behandeling

 • baarmoederhals (cervix)

 • Baarmoederhalskanker

 • ooglid

 • Ooglidtumoren

 • oor

 • Tumoren

 • penis

 • Penistumoren

 • slokdarm

 • Kanker van de slokdarm
  Kanker van de slokdarm: Prognose en behandeling

 • vagina

 • Vaginakanker

 • vulva

 • Vulvakanker

  pleegzorg

  Pleegzorg
  Pleegzorg

  pleinvrees (agorafobie)

  Fobische stoornissen: Agorafobie

  pleister

 • anticonceptiemiddel

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringen

 • toediening van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen

  pleura

  Het ademhalingsstelsel

 • biologie

 • Aandoeningen van de longvliezen
  Pleura-effusie: Symptomen en diagnoseIllustraties

 • biopsie

 • Diagnose: Naaldbiopsie van de pleura of de long
  Asbestose: Diagnose
  Pleura-effusie: Symptomen en diagnose

 • mesothelioom

 • Asbestose
  Asbestose: Preventie en behandeling

 • ontsteking (pleuritis)

 • Symptomen: Pijn
  Symptomen: Pijn op de borst
  Pleuritis

 • pijn

 • Symptomen: Pijn op de borst

  pleura-effusie

  Symptomen: Pijn op de borst
  Pleura-effusie

 • aspiratie

 • Diagnose: Thoracocentese

 • bij kanker

 • Longkanker: Symptomen en complicaties
  enkele complicaties van kanker Tabellen

 • bij non-hodgkinlymfoom

 • SYMPTOMEN VAN NON‑HODGKINLYMFOOMTabellen

 • bij tuberculose

 • Tuberculose: Symptomen en complicaties

  pleura-empyeem

  Pleura-effusie
  Pleura-effusie: Behandeling

  pleurawrijven

  Pleuritis: Symptomen en diagnose

  pleuritis

  Symptomen: Pijn
  Symptomen: Pijn op de borst
  Pleuritis
  Pleuritis: Behandeling

  pleurodese

  Pleura-effusie: Behandeling

  pleurodynie, epidemische

  Polio: Prognose en behandelingKader

  plexus

  Perifere zenuwen
  Plexusaandoeningen
  PlexusaandoeningenIllustraties

 • aandoeningen

 • Plexusaandoeningen
  Plexusaandoeningen: Behandeling

 • brachialis

 • Plexusaandoeningen
  PlexusaandoeningenIllustraties

 • cervicalis

 • Plexusaandoeningen
  PlexusaandoeningenIllustraties

 • lumbalis

 • Plexusaandoeningen
  PlexusaandoeningenIllustraties

 • sacralis

 • Plexusaandoeningen
  PlexusaandoeningenIllustraties

  Plummer, ziekte van

  Hyperthyreoïdie: Oorzaken

  Plummer-Vinson, syndroom van

  Verstopping van de slokdarm: Slokdarmwebben

  Plummer-Vinson, syndroom van

  Verstopping van de slokdarm: Slokdarmwebben

  p4papepfphpiplpnpoprpsptpupy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer