MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
p4papepfphpiplpnpoprpsptpupy

Prader-Willi-syndroom

Syndroom van TurnerKader

pramipexol

GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

pravastatine

LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

prednison

 • bij aangezichtsverlamming

 • Aangezichtsverlamming: Behandeling en prognose

 • bij aften

 • Aften: Behandeling

 • bij allergische bronchopulmonale aspergillose

 • Allergische bronchopulmonale aspergillose: Behandeling

 • bij auto-immuunhemolytische anemie

 • Auto-immuun hemolytische anemie: Behandeling

 • bij auto-immuunziekten

 • Auto-immuunziekten: Behandeling

 • bij colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

 • bij dermatomyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij eosinofiele pneumonie

 • Eosinofiele pneumonie: Prognose en behandeling

 • bij hersenvliesontsteking

 • Acute bacteriële meningitis: Behandeling en prognose

 • bij idiopathische longfibrose

 • Idiopathische longfibrose: Behandeling en prognose

 • bij jicht

 • Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

 • bij lupus erythematodes disseminatus

 • Lupus erythematodes disseminatus: Prognose en behandeling

 • bij multipele sclerose

 • Multipele sclerose: Behandeling

 • bij onderdrukking van bijnierfunctie

 • Ziekte van Addison: BehandelingKader

 • bij osteopetrose

 • Osteopetrose: Behandeling en prognose

 • bij polyarteriitis nodosa

 • Polyarteriitis nodosa: Diagnose en behandeling

 • bij polymyalgia rheumatica

 • Polymyalgia rheumatica: Behandeling

 • bij polymyositis

 • Polymyositis en dermatomyositis: Behandeling en prognose

 • bij reumatoïde artritis

 • Reumatoïde artritis: Prognose en behandeling

 • bij reuscelarteriitis

 • Arteriitis temporalis: Diagnose en behandeling

 • bij spierdystrofie

 • Duchenne-spierdystrofie en Becker-spierdystrofie: Behandeling

 • bij transplantatie

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • bij ziekte van Behçet

 • Ziekte van Behçet: Diagnose en behandeling

 • bij ziekte van Crohn

 • Geneesmiddelen die darmontsteking tegengaanTabellen
  Ziekte van Crohn: Behandeling en prognose

  preëclampsie

  Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Zwangerschapscomplicaties
  Middelengebruik tijdens de zwangerschap
  Problemen bij de vrouw

  premature zuigeling

  Prematuriteit
  Prematuriteit: Behandeling en prognose

 • aandoeningen

 • ademnoodsyndroom

 • Ademnoodsyndroom
  Ademnoodsyndroom: Preventie en behandeling

 • apneu

 • Apneu bij de prematuur
  Apneu bij de prematuur: Behandeling

 • bloedvergiftiging

 • Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene)
  Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene): Behandeling en prognose

 • darmproblemen (necrotiserende enterocolitis)

 • Necrotiserende enterocolitis
  Necrotiserende enterocolitis: Preventie, behandeling en prognose

 • infectie

 • Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene)
  Neonatale sepsis (bloedvergiftiging bij pasgeborene): Behandeling en prognose

 • longontwikkelingsproblemen (bronchopulmonale dysplasie)

 • Bronchopulmonale dysplasie
  Bronchopulmonale dysplasie: Preventie en behandeling

 • oogproblemen (retinopathie)

 • Prematurenretinopathie
  Prematurenretinopathie: Preventie, behandeling en prognose

 • vitamine-E-gebrek

 • Vitamine E: Vitamine-E-gebrek

  premenstrueel syndroom (PMS)

  BETEKENIS VAN MEDISCHE TERMEN VOOR MENSTRUATIESTOORNISSENTabellen
  BETEKENIS VAN MEDISCHE TERMEN VOOR MENSTRUATIESTOORNISSENTabellen

  premenstruele dysfore stoornis (PMDD)

  Premenstrueel syndroom
  Premenstrueel syndroom: Behandeling

  prenataal onderzoek

  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen
  Prenataal diagnostisch onderzoek
  Aangeboren afwijkingen: Diagnose
  Chromosomale en genetische afwijkingen
  Geestelijke ontwikkelingsachterstand: Preventie en prognose

  preretinale fibrose

  Macula-pucker

  preventie

  BEOORDELING GEZONDHEIDSRISICO'STabellen

 • belang

 • Het belang van preventie

 • bezoek aan arts

 • Wanneer moet een arts worden geraadpleegd?

 • bij kinderen en tieners

 • Componenten van preventie

 • bij ouderen

 • Componenten van preventie

 • bij volwassenen

 • Componenten van preventie
  MOGELIJKE SCREENING (SCHEMA) BIJ VOLWASSENENTabellen

 • componenten

 • Componenten van preventie

 • componenten

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

 • kanker

 • Preventie en behandeling van kanker
  Preventie en behandeling van kankerKader

 • knelpunten

 • Knelpunten bij preventie

 • primaire

 • Componenten van preventie

 • risicobeoordeling

 • Preventie
  BEOORDELING GEZONDHEIDSRISICO'STabellen

 • secundaire

 • Componenten van preventie

 • tertiaire

 • Componenten van preventie

 • zwaarlijvigheid (obesitas)

 • Bevordering van optimale gezondheid en ontwikkeling

  priapisme

  Priapisme
  Priapisme

  prikaccident

  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Overdracht van infectie
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Preventie

  prikkelbaredarmsyndroom

  Prikkelbaredarmsyndroom
  Prikkelbaredarmsyndroom: Behandeling

  prikkelcentrum

 • reserve-

 • Sinusknoopdisfunctie

 • sinusknoop

 • Het hart: Regulering van de hartwerking
  Hartritmestoornissen

 • disfunctie

 • Sinusknoopdisfunctie

  prikwond

  Verwondingen
  Verwondingen: Spoedeisende behandeling

  primaire biliaire cirrose

  Primaire biliaire cirrose
  Primaire biliaire cirrose: Prognose en behandeling

  primaire laattijdig optredende hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency)

  Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)
  Primaire late hypogammaglobulinemie (common variable immunodeficiency: CVID)

  primaire laterale sclerose

  Aandoeningen van de motorische zenuwen: Symptomen

  primaire scleroserende cholangitis

  Primaire scleroserende cholangitis
  Primaire scleroserende cholangitis: Prognose en behandeling

  primaquine

  Malaria: Preventie en behandeling

  prionziekte

  PrionziektenKader

  prismalens

 • bij amblyopie

 • Amblyopie: Prognose en behandeling

 • bij scheelzien (strabisme)

 • Scheelzien

  Pritikin-dieet

  Diëten: Vermageringsdiëten

  privacy

 • discretie tijdens behandeling

 • Geheim en privacy

 • geheimhoudingsplicht van hulpverlener

 • Geheim en privacy

  probenecide

  Jicht: Behandeling
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen

  procidentia

  Rectale prolaps

  proctitis

  Proctitis
  Proctitis: Behandeling

 • ulcerosa

 • Colitis ulcerosa
  Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling
  Colitis ulcerosa: Prognose en behandeling

  prodromale fase

 • bij migraine

 • Migraine: Symptomen en diagnose

  proef van Finkelstein

  De Quervain‑syndroom

  proef van Rinne (stemvorkonderzoek)

  Gehoorverlies en doofheid: Diagnose

  progeriasyndroom

  Ziekten die tot versnelde veroudering leiden

  progestageen

 • bij baarmoeder(slijmvlies)kanker

 • Baarmoederkanker: Prognose en behandeling

 • bij endometriose

 • Endometriose: Behandeling
  Geneesmiddelen die bij de behandeling van endometriose worden gebruiktTabellen

 • bij polycysteusovariumsyndroom

 • Polycysteusovariumsyndroom: Behandeling

 • bij premenstrueel syndroom

 • Premenstrueel syndroom

 • bij vleesbomen

 • Vleesbomen (myomen): Behandeling

 • en borstkanker

 • Borstkanker: Behandeling van uitgezaaide kanker (stadium IV)

 • hormoontherapie

 • Menopauze: Behandeling

 • implantaat

 • Anticonceptie: Geïmplanteerde anticonceptiemiddelen

 • in orale anticonceptiemiddelen

 • Anticonceptie: Orale anticonceptiemiddelen

 • in prikpil

 • Anticonceptie: Prikpil

 • in spiraaltje

 • Anticonceptie: Spiraaltje
  Anticonceptie: SpiraaltjeIllustraties

 • pleister

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringen

 • vaginale ring

 • Anticonceptie: Pleisters en vaginale ringen

  progesteron

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Biologie van het voortplantingssysteem bij de vrouw

 • bij menstruele cyclus

 • Menstruele cyclus
  Menstruele cyclus
  Menstruele cyclusIllustraties

 • receptor

 • Borstkanker: Kenmerken

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  prognathie

  Acromegalie en reuzengroei: Symptomen

  progressieve bulbaire paralyse

  Aandoeningen van de motorische zenuwen: Symptomen

  progressieve massale fibrose

 • bij mijnwerkerslong

 • Mijnwerkerslong

  progressieve multifocale leuko-encefalopathie

  Chronische meningitis: Progressieve multifocale leuko-encefalopathie
  Chronische meningitis: Behandeling
  VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

  progressieve spieratrofie

  Aandoeningen van de motorische zenuwen: Symptomen

  progressieve supranucleaire paralyse

  Progressieve supranucleaire paralyse
  Progressieve supranucleaire paralyse
  Aandoeningen van de hypofyseIllustraties

  projectie (als afweermechanisme)

  VEELGEBRUIKTE COPING- OF AFWEERMECHANISMENTabellen

  prolactine

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Biologie van het voortplantingssysteem bij de vrouw

 • en galactorroe

 • Galactorroe
  Galactorroe: Behandeling

 • tekort

 • Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties

  prolactinoom

  Galactorroe
  Galactorroe: Behandeling

  promethazine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  promyelocytenleukemie

  Acute myeloïde leukemie

  propantheline

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  propionzuur

  Vaginale infecties: Behandeling

  propoxyfeen

  OPIOÏDE PIJNSTILLERSTabellen
  Behandeling van pijn: Opioïde analgeticaTabellen

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  propylthiouracil

  GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN HYPERTHYREOÏDIETabellen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandelingTabellen

 • bij hyperthyreoïdie

 • Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling
  Aandoeningen van de schildklier

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  prostaatspecifiek antigeen (PSA)

  Componenten van preventie
  Diagnose : Screening
  ENKELE TUMORMARKERSTabellen
  Goedaardige prostaathyperplasie: Diagnose
  Goedaardige prostaathyperplasie: Diagnose
  Prostaatkanker: Screening
  Prostaatkanker: Behandeling

  prostaat (voorstanderklier)

  Structuur
  StructuurIllustraties

 • effecten van testosteronsuppletie

 • Effecten van het ouder wordenKader

 • goedaardige hyperplasie

 • Goedaardige prostaathyperplasie
  Goedaardige prostaathyperplasie: Behandeling

 • en problemen met urineren

 • VEEL TOEGEPASTE METHODEN EN STRATEGIEËN VOOR DE BEHANDELING VAN PROSTAATKANKERTabellen

 • goedaardige hyperplasie

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Diagnostisch onderzoek

 • en problemen met urineren

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • voorzorgsmaatregelen bij zelfzorgmiddelen

 • GEBRUIK VAN ZELFZORGMIDDELEN BIJ CHRONISCHE AANDOENINGENTabellen

 • infectie

 • Blaasontsteking (cystitis)
  Prostatitis
  Prostatitis: Diagnose en behandeling

 • kanker

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
  Prostaatkanker
  Prostaatkanker: Behandeling

 • screening

 • Diagnose : Screening
  AANBEVELINGEN VOOR HET SCREENEN OP KANKER Tabellen
  Prostaatkanker: Screening

 • stagering

 • ONDERZOEKEN VOOR DIAGNOSTICEREN EN STAGEREN VAN KANKERTabellen

 • kanker

 • screening

 • Componenten van preventie

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek

 • ontsteking (prostatitis)

 • Prostatitis
  Prostatitis: Diagnose en behandeling

 • transurethrale resectie (TURP)

 • Goedaardige prostaathyperplasie: Behandeling

 • verwijdering (prostatectomie)

 • Prostaatkanker: Behandeling

 • zwelling

 • Prostatitis
  Prostatitis: Diagnose en behandeling

  prostacycline

  Pulmonale hypertensie: Behandeling

  prostaglandine

 • bij aangeboren slagaderafsluiting

 • Hartafwijkingen: Behandeling

  prostaglandineanalogen

 • abortus

 • Abortus

 • tijdens weeën en bevalling

 • Procedures tijdens de bevalling

  prostatitis

  Prostatitis
  Prostatitis: Diagnose en behandeling

  proteaseremmer

  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR HIV-INFECTIETabellen
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): BehandelingTabellen

  proteïne-C-deficiëntie

  Trombofilie: Oorzaken

  proteïne-S-deficiëntie

  Trombofilie: Oorzaken

  proteïnose, alveolaire

  Alveolaire proteïnose
  Alveolaire proteïnose: Behandeling

  proteïnurie

  Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Nefrotisch syndroom
  Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

  Proteus, infectie met

  Infecties met Enterobacteriaceae

  prothese

 • arm

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • been

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • mechanisch bekrachtigde

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • myo-elektrische

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • training

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

 • voor herstel van aneurysma

 • Aneurysma's: Behandeling
  Aneurysma's: Behandeling

 • voorlopige oefen-

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij amputatie

  protonpompremmer

 • bij gastritis

 • Gastritis: Behandeling

 • bij gastro-oesofageale reflux

 • Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandeling
  Gastro-oesofageale reflux: Diagnose en behandeling

 • bij peptische zweren

 • Peptische zweer: Behandeling
  Geneesmiddelen bij de behandeling van maagaandoeningenTabellen
  Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingTabellen

  protoporfyrie

  Erytropoëtische protoporfyrie
  Erytropoëtische protoporfyrie: Preventie en behandeling

  protrombinetijd (PT)

  Diagnostisch onderzoek: Bloedtests

  pruritus ani

  Aambeien: Symptomen en diagnose
  Anale jeuk
  Anale jeuk: Behandeling
  Eczeem: Symptomen en diagnose

  pruritus vulvae

  Eczeem: Symptomen en diagnose

  p4papepfphpiplpnpoprpsptpupy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer