MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
sascsesfshsisjskslsmsnsospstsusy

St.-Louis-encefalitis

Chronische meningitis: Hersenontsteking door het arbovirus

staar, grijze (cataract)

AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen
Cataract (grijze staar)
Cataract (grijze staar): Behandeling

 • bij elektriciteitsletsel

 • Elektriciteitsletsel: Symptomen

 • bij galactosemie

 • Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Galactosemie

 • congenitale

 • ANDERE AANGEBOREN AFWIJKINGENTabellen

  staduvine (d4T)

  GENEESMIDDELEN VOOR HIV-INFECTIETabellen
  Infectie met het humaan-immunodeficiëntievirus (HIV): BehandelingTabellen

  stafylokokkeninfectie

  Stafylokokkeninfecties
  Stafylokokkeninfecties: Diagnose en behandeling

 • antibioticaresistentie

 • Stafylokokkeninfecties: Diagnose en behandeling

 • bot

 • Osteomyelitis: Oorzaken

 • en impetigo

 • Impetigo

 • en voedselvergiftiging

 • MICRO-ORGANISMEN DIE GASTRO-ENTERITIS VEROORZAKEN  Tabellen
  Voedselvergiftiging door Stafylokokken
  Voedselvergiftiging door Stafylokokken: Preventie en behandeling

 • huid

 • Bacteriële huidinfecties
  Folliculitis, furunkels en karbonkels

 • pneumonie

 • Nosocomiale pneumonie

 • strontje

 • Strontje
  Strontje

  stagering

 • kanker

 • Diagnose : Diagnostisch onderzoek en stagering
  ONDERZOEKEN VOOR DIAGNOSTICEREN EN STAGEREN VAN KANKERTabellen

 • borst(en)

 • Borstkanker: Stagering
  STADIA VAN BORSTKANKERTabellen

 • gynaecologische

 • Kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen : Diagnose
  STAGERING VAN VORMEN VAN KANKER IN HET VROUWELIJKE VOORTPLANTINGSSYSTEEM* Tabellen

 • prostaat

 • Prostaatkanker: Diagnose

  stamcel(len)

  Vorming van bloedcellen
  StamceltransplantatieKader

 • bij neutropenie

 • Neutropenie: Symptomen en diagnostisch onderzoek

 • transfusie

 • Speciale transfusieprocedures: Stamcelferese

 • transplantatie

 • Stamceltransplantatie
  Stamceltransplantatie

 • bij leukemie

 • Acute lymfatische leukemie: Prognose en behandeling
  Chronische myeloïde leukemie: Prognose en behandeling

 • bij myelofibrose

 • Myelofibrose: Prognose en behandeling

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • bij syndroom van Wiskott-Aldrich

 • Syndroom van Wiskott-Aldrich

 • bij ziekte van Hodgkin

 • Ziekte van Hodgkin: Behandeling en prognose

 • transplantatie

 • bij chronische granulomateuze ziekte

 • Chronische granulomateuze ziekte

 • bij immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

  stapedius

  Oren: Middenoor

  stapes (stijgbeugel)

  Oren: Middenoor
  Oren: LabyrintIllustraties

  staphylococcal scalded skin-syndroom

  Staphylococcal scalded skin‑syndroom

  statine

  LIPIDENVERLAGENDE GENEESMIDDELEN Tabellen
  Hyperlipoproteïnemie: BehandelingTabellen

  status asthmaticus

  Hoe de meest voorkomende oorzaken van astma-aanvallen te vermijdenKader
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenKader

  status epilepticus

  Epileptische aandoeningen: Symptomen
  Epileptische aandoeningen: Behandeling

  steen

 • blaas

 • Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

 • galweg (choledocholithiasis)

 • Galstenen
  Galstenen: Behandeling

 • nier

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Pijn
  Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling
  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie
  Urinewegstenen: PreventieIllustraties

 • bij aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de urinewegen

 • bij jicht

 • Jicht: Symptomen
  Jicht: Behandeling

 • speekselklier

 • Zwelling van de speekselklieren

 • urinewegen

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Pijn
  Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling
  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie
  Urinewegstenen: PreventieIllustraties

  steenpuist (furunkel)

  Stafylokokkeninfecties: Symptomen
  Stafylokokkeninfecties: Symptomen
  Folliculitis, furunkels en karbonkels

 • in neus

 • Vestibulitis nasalis

 • in oor

 • Otitis externa
  Otitis externa: Preventie en behandeling

  Steinert, ziekte van (myotone dystrofie)

  Myotone myopathieën

  stem

 • aandoeningen

 • Stembandknobbeltjes en -poliepen
  Stembandknobbeltjes en -poliepen

 • veranderingen

 • Stembandknobbeltjes en -poliepen
  Stembandknobbeltjes en -poliepen

  stemband(en)

  Keel
  De gevolgen van ouder worden

 • aandoeningen

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties

 • heesheid

 • De gevolgen van ouder worden

 • bij ziekte van Hodgkin

 • SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE VAN HODGKINTabellen

 • biologie

 • Keel

 • contactzweertjes

 • Contactzweertjes van de stembanden
  Contactzweertjes van de stembanden

 • contactzweertjes

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties

 • kanker

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties

 • knobbel

 • Stembandknobbeltjes en -poliepen
  Stembandknobbeltjes en -poliepen

 • onderzoek

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties

 • poliepen

 • Stembandknobbeltjes en -poliepen
  Stembandknobbeltjes en -poliepen

 • spasme

 • Dystonie: Vormen en symptomen van dystonie

 • spreken zonder

 • Kanker van de neus-keelholteKader
  Kanker van de neus-keelholteKader

 • verlamming

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties
  Stembandverlamming
  Stembandverlamming: Behandeling

  stemmingsstabilisatoren

  Behandeling van psychische aandoeningen: Behandeling met geneesmiddelen

  stemmingsstoornis

  Depressie en manie

  stemvorkonderzoek (proef van Rinne)

  Gehoorverlies en doofheid: Diagnose

  stenose

 • aortaklep-

 • Aortaklepstenose
  Hartafwijkingen: Aortaklepstenose

 • dacryo-

 • Verstopping van de traanbuis

 • hypertrofische pylorus-

 • Voedingsproblemen

 • mitralisklep-

 • Mitralisstenose
  Acuut reuma: Symptomen

 • nierslagader

 • Afsluiting van de nierslagaders: BehandelingKader

 • pulmonalis-

 • Pulmonalisstenose
  Hartafwijkingen: Pulmonalisstenose

 • spinale

 • Lage rugpijn: Oorzaken
  Lage rugpijn: Symptomen en soorten lage rugpijn
  Lage rugpijn: Behandeling

 • tricuspidalis-

 • Tricuspidalisstenose

  stent

 • bij buikaneurysma

 • Aneurysma's: Behandeling

 • bij coronaire hartziekte

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Hartziekten

 • bij coronaire hartziekte

 • Angina pectoris: Coronairangioplastiek

 • urineleider

 • Hydronefrose: Behandeling en prognose

  stereotactische operatietechniek

 • bij hersentumor

 • Inzicht in de behandeling van een tumorKader

  sterilisatie

  Sterilisatie
  Sterilisatie
  SterilisatieIllustraties

  steroïden

 • anabole

 • Middelengebruik en ‑misbruikKader

 • en coronaire hartziekte

 • Coronaire hartziekte: Risicofactoren

 • gebruik door adolescenten

 • Middelengebruik en ‑misbruik

  stervensreutel (doodsreutel)

  Vlak voor het overlijden

  stervormig angioom

  Vaatgezwellen (angioom): Stervormig angioom

  stervormig angioom

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  stethoscoop

  Diagnose: Anamnese en lichamelijk onderzoek
  Hoge bloeddruk: Illustraties

  steunkous

 • bij hypostatisch eczeem

 • Eczeem: Behandeling

 • bij spataders

 • Orthostatische hypotensie: Behandeling

 • elastische

 • Diepveneuze trombose: Preventie
  Diepveneuze trombose: Behandeling
  Spataders: Behandeling

  steunzool

  Sportblessures: Preventie

  Stevens-Johnson, syndroom van

  Syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse: Behandeling

  Stevens-Johnson, syndroom van

  Syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse

  stijfheid

  Symptomen: Gewrichtsstijfheid

 • bij artrose

 • Artrose: Symptomen

 • bij polymyalgia rheumatica

 • Polymyalgia rheumatica
  Polymyalgia rheumatica: Behandeling

 • spier

 • Ziekte van Parkinson
  Ziekte van Parkinson: Behandeling

  stijgbeugel (stapes)

  Oren: Middenoor
  Oren: LabyrintIllustraties

  stikstof

 • bij decompressieziekte

 • Decompressieziekte
  Decompressieziekte: Preventie

  stikstofdioxide

 • inhalatie

 • Byssinose: Blootstelling aan gassen en chemicaliën

  stikstofmonoxide

  Aanhoudende pulmonale hypertensie: Behandeling

  stikstofnarcose

  Decompressieziekte: PreventieKader

  stikstofoxide

  Vluchtige stoffen: BehandelingKader

  Still, ziekte van

  Juveniele chronische artritis: Symptomen en complicaties

  stille ischemie

  Symptomen: Pijn
  Angina pectoris

  stoelgang

  Endeldarm en anus
  Geneesmiddelen bij de behandeling van diarreeTabellen
  Diarree: BehandelingTabellen

 • aandoeningen

 • Geneesmiddelen voor preventie of behandeling van obstipatieTabellen
  Obstipatie: Preventie en behandelingTabellen

 • bij colorectale kanker

 • Tumoren van dikke darm en endeldarm: Symptomen

 • incontinentie

 • Fecale incontinentie
  Fecale incontinentie

 • incontinentie

 • bij stervenden

 • Symptomen tijdens een dodelijke ziekte: Incontinentie

  stof

 • asbest

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Asbestose
  Asbestose: Preventie en behandeling

 • beryllium

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Berylliose
  Berylliose: Prognose, preventie en behandeling

 • bij astma

 • Astma: Oorzaken
  Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallenKader

 • huis-

 • Niet-seizoensgebonden allergieën
  Niet-seizoensgebonden allergieën: Preventie en behandeling

 • organische

 • Allergische alveolitis
  Allergische alveolitis: Preventie en behandeling

 • silica (kwarts)

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Silicose
  Silicose: Behandeling

 • steenkool

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Mijnwerkerslong
  Mijnwerkerslong: Preventie en behandeling

 • vezel

 • Wie lopen het risico een beroepsziekte van de longen te krijgen?Kader
  Vezelbewerkerslong
  Vezelbewerkerslong
  Byssinose
  Byssinose: Preventie en behandeling

  stofwisseling

  Erfelijke stofwisselingsziekten

 • aandoeningen

 • bij kinderen

 • TYPEN EN KENMERKEN VAN GLYCOGEENSTAPELINGSZIEKTENTabellen
  Stoornissen van de vetstofwisseling: Stoornissen van de vetzuuroxidatieKader

 • stuipen

 • OORZAKEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN Tabellen

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • VOORBEELDEN VAN VERANDERINGEN IN HET LICHAAM ALS GEVOLG VAN HET OUDER WORDENTabellen

  stok, wandel-

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: NeglectIllustraties

  stolling

  Bloedings- en stollingsstoornissen
  Bloedings- en stollingsstoornissenIllustraties

 • bij allergische purpura

 • Allergische purpura
  Allergische purpura: Behandeling

 • bij diffuse intravasale bloedstolling

 • Diffuse intravasale bloedstolling
  Diffuse intravasale bloedstolling: Behandeling

 • bij hemofilie

 • Hemofilie
  Hemofilie: Diagnose en behandeling

 • bij hemolytisch-uremisch syndroom

 • Trombocytopenie: Oorzaken

 • bij homocystinurie

 • Stoornissen van de aminozuurstofwisseling: Homocystinurie

 • bij trombocytopenie

 • Trombocytopenie
  Trombocytopenie: Behandeling

 • bij trombofilie

 • Trombofilie
  Trombofilie: Diagnose en behandeling

 • bij ziekte van Rendu-Osler-Weber

 • Hereditaire hemorragische teleangiëctasie
  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

 • bij ziekte van von Willebrand

 • De ziekte van von Willebrand
  De ziekte van von Willebrand: Behandeling

 • bloedingstijdtest

 • Diagnostisch onderzoek: Bloedtests

 • effecten van geneesmiddelen en drugs

 • Bloedings- en stollingsstoornissenKader

 • stoornissen

 • Symptomen
  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie
  Hereditaire hemorragische teleangiëctasie

  stollingsfactor(en)

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek: Bloedtests

 • tekort

 • Symptomen

 • tekort

 • Hemofilie
  Hemofilie: Diagnose en behandeling

 • transfusie

 • Soorten transfusies

 • transfusie

 • Hemofilie: Diagnose en behandeling

  stomatodynie (mondbranden)

  MondbrandenKader

  stomatopyrose (mondbranden)

  MondbrandenKader

  stop-en-start-techniek

 • bij voortijdige ejaculatie

 • Voortijdige ejaculatieKader

  STP (2,5-dimethoxy-4-methyl-amfetamine)

  Hallucinogenen
  Hallucinogenen: Behandeling

  straallichaam (corpus ciliare)

  Uveïtis
  UveïtisIllustraties
  Glaucoom

  straf

 • bij kinderen

 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderenKader

  strafrecht

  Geheim en privacy
  Aansprakelijkheid

  straling

 • blootstelling per jaar

 • Stralingsletsel: Oorzaken

 • blootstelling per jaar

 • JAARLIJKSE BLOOTSTELLING AAN STRALING IN DE VERENIGDE STATEN Tabellen
  Stralingsletsel: OorzakenTabellen

 • en kanker

 • Hoe kanker ontstaat en zich verspreidt
  Risicofactoren

 • letsel

 • Stralingsletsel
  Stralingsletsel: Prognose en behandeling

  stralingsongeval

  Stralingsletsel
  Stralingsletsel: Prognose en behandeling

 • schildklierkanker

 • Jodium: Jodiumgebrek

  strangulatie

 • darm

 • Obstructie van de darm
  Obstructie van de darm: Symptomen en diagnoseIllustraties

  Streptobacillus moniliformis (rattenbeetziekte)

  ANDERE BACTERIËLE INFECTIES Tabellen

  streptokokkeninfectie

  Streptokokkeninfecties
  Streptokokkeninfecties: Behandeling

 • en acuut reuma

 • Acuut reuma
  Acuut reuma: Preventie en behandeling

 • en flegmone

 • Flegmone

 • en impetigo

 • Impetigo

 • en keelontsteking (faryngitis)

 • Faryngitis

 • en keelontsteking (faryngitis)

 • Streptokokkeninfecties: Symptomen

 • en nefritisch syndroom

 • Nefritisch syndroom
  Nefritisch syndroom: Behandeling

 • hersenvliezen (meninges)

 • Acute bacteriële meningitis: Oorzaken

  streptomycine

  ANTIBIOTICA Tabellen

 • bij tuberculose

 • Tuberculose: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  stress

 • acute

 • Acute stressstoornis
  Acute stressstoornis: Behandeling

 • bij ziekte van Addison

 • Ziekte van Addison

 • effecten op bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Oorzaken
  Gedragsstoornis: BehandelingKader

 • en angina pectoris

 • Angina pectoris: Symptomen

 • en gastritis

 • Gastritis: Oorzaken
  Gastritis: Symptomen en complicaties
  Gastritis: Behandeling

 • en haaruitval

 • Haaruitval

 • en overgewicht

 • Overgewicht: Oorzaken

 • en peptische zweren

 • Peptische zweer

 • en prikkelbaredarmsyndroom

 • Prikkelbaredarmsyndroom

 • en psychosomatische aandoeningen

 • Somatisatiestoornis: Prognose en behandelingKader

 • en suïcidaal gedrag

 • Suïcidaal gedrag: Risicofactoren

 • en ziekte

 • Wisselwerking tussen lichaam en geest

 • in gezin

 • bij ziek kind

 • Kanker bij kinderen
  Chronisch zieke kinderen
  Chronisch zieke kinderen

 • posttraumatische

 • Posttraumatische stressstoornis
  Posttraumatische stressstoornis: Behandeling
  Gedragsstoornis: BehandelingKader

 • posttraumatische

 • Gedragsstoornis: BehandelingKader

 • preventie

 • STRATEGIEËN TER VOORKOMING VAN BELANGRIJKE GEZONDHEIDSPROBLEMENTabellen

 • reactie van kinderen

 • bij te veel geplande activiteiten

 • Bevordering van optimale gezondheid en ontwikkeling

 • reactie van kinderen

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: Behandeling en prognoseKader

  stressfractuur

 • voet

 • Stressfracturen van de voet
  Stressfracturen van de voet
  Stressfracturen van de voetIllustraties

  stressincontinentie

  Urine-incontinentie: Vormen en oorzaken
  Urine-incontinentie: Behandeling

 • na menopauze

 • Menopauze: Symptomen

  striae (zwangerschapsstriemen)

  Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

  stridor

  Symptomen: Stridor
  Symptomen: Stridor

 • bij epiglottitis

 • Epiglottitis: Symptomen

 • bij luchtweginfecties

 • Infecties van de luchtwegen: Symptomen en complicaties

 • bij pseudo-kroep

 • Pseudo-kroep: Symptomen en diagnose

  Strongyloides, infectie met (draadworm)

  ANDERE PARASIETEN  Tabellen
  ANDERE PARASIETEN  Tabellen

  strontje

  Strontje
  Strontje

  strotklepje

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelselIllustraties
  Keel en slokdarm
  Keel

  strottenhoofd (larynx)

  Het ademhalingsstelsel
  Het ademhalingsstelselIllustraties
  Keel

 • kanker

 • Kanker van het strottenhoofd
  Kanker van het strottenhoofd: Behandeling
  Kanker van de neus-keelholteKader

 • papilloom

 • Laryngeale papillomen

 • uitstulpingen (laryngokèles)

 • Laryngokèles

  structurele integratie (rolfing)

  Soorten alternatieve geneeswijzen: Lichaamstherapie

  struma (krop)

  Jodium: Jodiumgebrek
  Jodium: Overdosering van jodium

 • foetus

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • toxisch diffuus (ziekte van Graves-Basedow)

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • toxische diffuse (ziekte van Graves-Basedow)

 • Hyperthyreoïdie: Oorzaken
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling

 • bij pasgeborene

 • Aandoeningen van de schildklier

 • toxische multinodulaire (ziekte van Plummer)

 • Hyperthyreoïdie: Oorzaken

  Strümpell-Lorrain, ziekte van

  Hereditaire spastische paraparese
  Hereditaire spastische paraparese: Behandeling

  struvietsteen

  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

  stuifmeel

  Seizoensgebonden allergieën
  Seizoensgebonden allergieën: Behandeling

  stuipen

 • met koorts

 • Infantiele spasmen en koortsstuipen

  stuitligging

  Weeën
  Problemen bij de foetus of pasgeborene
  Problemen bij de foetus of pasgeboreneIllustraties
  Lichamelijk onderzoek

  stupor

  Delirium: Symptomen
  Stupor en coma
  ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen
  Stupor en coma: Prognose

  sascsesfshsisjskslsmsnsospstsusy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer