MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
tatctethtitltotrtstutwty

thalamus

Hersenen

 • bij tremor

 • Tremor: Diagnose en behandeling

  thalassemie

  ENKELE GENETISCHE AANDOENINGEN DIE VOOR DE GEBOORTE KUNNEN WORDEN OPGESPOORDTabellen

 • en zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

  thalidomide

  Middelengebruik tijdens de zwangerschap
  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van de ledematen en gewrichten

  theatrale-persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen: Cluster B Theatraal of grillig gedrag

  T-helpercel(len)

  Biologie van het afweersysteemKader

  theofylline

 • bij astma

 • Astma: Geneesmiddelen ter preventie of behandeling van aanvallen
  GENEESMIDDELEN BIJ DE BEHANDELING VAN ASTMATabellen

 • bij COPD

 • Chronische obstructieve longziekte: Behandeling

 • geneesmiddelinteracties

 • Interacties van geneesmiddelen

  therapeutische exceptie

  Recht op informatie
  Dossier

  therapie

 • elektromagnetische

 • Soorten alternatieve geneeswijzen: Energetische therapieën

 • energetische

 • Soorten alternatieve geneeswijzen: Energetische therapieën

  therapieresistente rugpijn

  Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij langdurige rugklachten en chronische pijn

  therapietrouw

 • bij behandeling met geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen bij ouderen
  Geneesmiddelen bij ouderen

 • geheugensteuntjes

 • Verbetering van therapietrouw

  thiamazol

  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN HYPERTHYREOÏDIETabellen
  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandelingTabellen

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  thiazidediuretica

 • tijdens zwangerschap

 • Middelengebruik tijdens de zwangerschap
  ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  thiazolidinedionen

  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)
  Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen
  Diabetes mellitus: Orale bloedglucoseverlagende middelen (hypoglycaemica)Tabellen

  Thiersche plastiek

  Rectale prolaps: Behandeling

  thioridazine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  Thomsen, ziekte van (myotonia congenita)

  Myotone myopathieën

  thoracocentese

  Diagnose: Thoracocentese
  Diagnose: Thoracocentese
  Pleura-effusie: Symptomen en diagnose

  thoracoscopie

  Diagnose: Thoracoscopie
  Diagnose: Thoracoscopie
  ChirurgieKader

  thoracotomie

  Diagnose: Thoracotomie
  Diagnose: Thoracotomie

  thoraxapertuursyndroom

  Perifere vaatafsluitingen
  Thoraxapertuursyndromen
  Thoraxapertuursyndromen: Behandeling

  thoraxdrain

  Pleura-effusie: Behandeling

  thrombangiitis obliterans (ziekte van Buerger)

  Perifere vaatafsluitingen: Ziekte van Buerger

  thuiszorg

 • antibioticatoediening

 • Behandeling met antibiotica thuis
  Behandeling met antibiotica thuis

 • zuurstoftoediening

 • Zuurstoftoediening

  thymoom

  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis
  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Behandeling

  thymus (zwezerik)

  Biologie van het afweersysteem
  Specifieke immuniteit: LymfocytenIllustraties

 • bij myasthenia gravis

 • Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis

 • ontbreken (DiGeorge-syndroom)

 • DiGeorge-syndroom
  DiGeorge-syndroom
  Transplantatie van andere organen

 • transplantatie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling
  Transplantatie van andere organen

 • tumor

 • Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis
  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Behandeling
  SchildklieraandoeningenIllustraties

  thyreoïdectomie

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen

  thyreoïditis

  Hyperthyreoïdie: Oorzaken
  Hypothyreoïdie: Oorzaken
  Thyreoïditis
  Thyreoïditis
  ENKELE AUTO-IMMUUNZIEKTENTabellen

 • Hashimoto-

 • Hyperthyreoïdie: Oorzaken
  Hypothyreoïdie: Oorzaken
  Thyreoïditis

  thyreotoxicose

 • bij thyreoïditis

 • Thyreoïditis

  thyroïdectomie

  Hyperthyreoïdie: Prognose en behandeling

  thyrotropine (TSH)

  DE BELANGRIJKSTE HORMONEN Tabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Schildklieraandoeningen

 • meting

 • Schildklieraandoeningen: Diagnostische onderzoeken
  Hyperthyreoïdie: Diagnose
  Hypothyreoïdie: Diagnose
  Schildklierkanker

 • tekort

 • Hypopituïtarisme: Symptomen en complicaties
  Hypopituïtarisme: Diagnose

  thyrotropin-releasing hormone (TRH)

  Schildklieraandoeningen

  thyroxinebindend globuline (TBG)

  Schildklieraandoeningen: Diagnostische onderzoeken

  tatctethtitltotrtstutwty
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer