MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
tatctethtitltotrtstutwty

traanbuis

DacryocystitisIllustraties

 • verstopping

 • Verstopping van de traanbuis
  Verstopping van de traanbuis

  traanzakinfectie (dacryocystitis)

  Dacryocystitis
  Dacryocystitis

  traanzenuw (nervus lacrimalis)

  Spieren, zenuwen en bloedvaten

  trabeculectomie

  Glaucoom: Behandeling

  tracheostoma

 • bij ziekte van Duchenne

 • Revalidatie bij specifieke aandoeningen: Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

  tracheostomie

 • bij epiglottitis

 • Epiglottitis: Preventie, diagnose en behandeling

  tracheotomie

 • bij stembandverlamming

 • Stembandverlamming: Behandeling

  trachoom

  Trachoom
  Trachoom: Diagnose en behandeling

  tractie

  Fracturen: Behandeling

  tractiedivertikel

  Abnormale voortstuwing van voedsel: Uitstulpingen van de slokdarm

  training

 • aerobics

 • De juiste trainingsvorm kiezen

 • anaërobe

 • De juiste trainingsvorm kiezen

 • cooling-down

 • Blessures voorkomen

 • rekoefeningen

 • Blessures voorkomen

 • transfer

 • Vaststelling van het functioneringsniveau: Fysiotherapie

 • warming-up

 • Blessures voorkomen

  tranen en traansysteem

  Bescherming van het oog
  Bescherming van het oogIllustraties
  DacryocystitisIllustraties

 • aandoeningen

 • Aandoeningen van de oogleden en traanklieren
  Droge keratoconjunctivitis
  Droge keratoconjunctivitis: Diagnose en behandeling

 • bij Sjögren-syndroom

 • Sjögren‑syndroom: Symptomen

 • biologie

 • DacryocystitisIllustraties

 • leeftijdsafhankelijke veranderingen

 • Effecten van het ouder worden

 • ontsteking

 • Ontsteking

  tranenvloed (epiphora)

  Verstopping van de traanbuis

  transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS)

  Behandeling van pijn: Pijnbestrijding zonder pijnstillers
  Lage rugpijn: Behandeling

 • bij aandoeningen kaakgewricht

 • Aandoeningen van het kaakgewricht: BehandelingKader
  Aandoeningen van het kaakgewricht: BehandelingKader

  transdermale toediening

 • van geneesmiddelen

 • Toediening van geneesmiddelen

  transferrine

  IJzer: Diagnose
  IJzergebreksanemie: Symptomen en diagnostisch onderzoek

  transiënte flora

  Commensale flora

  transient global amnesia

  Functiestoornissen per locatie: Amnesie

  transient ischemic attack (TIA)

  Cerebrovasculair accident
  Transient ischemic attack (TIA)
  Transient ischemic attack (TIA): Behandeling

 • vertigo

 • Vertigo: Oorzaken

  transilluminatie

  Pneumothorax: Diagnose en behandeling

  transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS)

  Portale hypertensie: Behandeling

  transoesofageale echocardiografie

  Diagnose: Echocardiografie en andere echografische procedures
  Infectieuze endocarditis: Diagnose

  transplantatie

 • afstoting

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • alvleesklier

 • Diabetes mellitus: Experimentele behandelingen
  Alvleeskliertransplantatie
  Alvleeskliertransplantatie

 • beenmerg

 • Stamceltransplantatie
  Stamceltransplantatie

 • bestraling

 • Principes van orgaantransplantatie: Onderdrukking van het afweersysteem

 • bij osteopetrose

 • Osteopetrose: Behandeling en prognose

 • bij sikkelcelziekte

 • Sikkelcelziekte: Behandeling en preventie

 • bij amyloïdose

 • Amyloïdose: Prognose en behandeling

 • bijnier

 • Transplantatie van andere organen

 • bot

 • Fracturen: Behandeling
  Avasculaire botnecrose: Behandeling
  Transplantatie van andere organen

 • donor

 • Transplantatie

 • dunne darm

 • Transplantatie van andere organen

 • eilandcel

 • Alvleeskliertransplantatie
  Alvleeskliertransplantatie

 • foetaal weefsel

 • Ziekte van Parkinson: Behandeling
  Transplantatie van andere organen

 • gentherapie

 • Gentherapie

 • haar

 • Haaruitval: Diagnose en behandeling

 • hart

 • Preventie en behandeling
  Harttransplantatie
  Harttransplantatie

 • bij aangeboren hartafwijkingen

 • Hartafwijkingen: Behandeling

 • hart-long-

 • Long- en hart-longtransplantatie
  Long- en hart-longtransplantatie

 • hoornvlies

 • Transplantatie van andere organen
  Transplantatie van andere organenKader

 • huid

 • Transplantatie van andere organen
  Transplantatie van andere organen
  Doorligwonden: Behandeling
  Brandwonden: Behandeling

 • immunosuppressiva

 • Principes van orgaantransplantatie: Onderdrukking van het afweersysteem

 • kraakbeen

 • Transplantatie van andere organen

 • lever

 • Levertransplantatie
  Levertransplantatie

 • lichaamsdeel

 • TransplantatieKader

 • long

 • Bronchiëctasieën: Behandeling en prognose
  Cystische fibrose: Behandeling
  Pulmonale hypertensie: Behandeling
  Long- en hart-longtransplantatie
  Long- en hart-longtransplantatie

 • nier

 • Niertransplantatie
  Niertransplantatie

 • en zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • onderdrukking van afweersysteem

 • Principes van orgaantransplantatie: Onderdrukking van het afweersysteem
  GENEESMIDDELEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN AFSTOTING VAN EEN TRANSPLANTAATTabellen
  Transplantatie van andere organenTabellen

 • stamcel

 • Stamceltransplantatie
  Stamceltransplantatie

 • thymus

 • Transplantatie van andere organen

 • immunodeficiëntie

 • Immunodeficiënties: Preventie en behandeling

 • weefselmatching

 • Principes van orgaantransplantatie: Weefselmatching

  transseksualiteit

  Genderidentiteit: Genderidentiteitsstoornis en transseksualiteit

  transurethrale resectie van prostaat (TURP)

  Goedaardige prostaathyperplasie: Behandeling

  transveneuze leverbiopsie

  Leverbiopsie

  transversale myelitis

  Myelitis transversa (acute transversale myelitis)
  Myelitis transversa (acute transversale myelitis): Diagnose en behandeling

  trastuzumab

  CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen
  Immunotherapie

 • uitgezaaide borstkanker

 • Borstkanker: Behandeling
  Borstkanker: Behandeling van uitgezaaide kanker (stadium IV)

  travestie

  Parafilieën: Fetisjistisch travestitisme

  travestitisme, fetisjistisch

  Parafilieën: Fetisjistisch travestitisme

  Treacher Collins, syndroom van

  Bot- en spierafwijkingen: Afwijkingen van het gezicht

  tremor

  Tremor
  Tremor: Diagnose en behandeling

 • bij alcoholmisbruik

 • Alcohol: Symptomen en complicaties

 • bij orthostatische hypotensie

 • Syndroom van Shy-Drager
  Syndroom van Shy-Drager: Behandeling

 • bij ziekte van Parkinson

 • Ziekte van Parkinson: Symptomen

 • essentiële

 • Tremor
  Tremor: Diagnose en behandeling

 • in rust

 • Tremor
  Tremor: Diagnose en behandeling

 • intentie (cerebellaire)

 • Tremor
  Tremor: Diagnose en behandeling

  Treponema, infectie met

  Syfilis
  Syfilis: Behandeling en prognose

  Treponema pallidum, infectie met

  Endemische syfilis (bejel), framboesia en pinta
  Endemische syfilis (bejel), framboesia en pinta: Diagnose en behandeling

  tretinoïne

 • bij acne

 • Acne: Behandeling

 • bij kanker

 • CYTOSTATICATabellen
  ChemotherapieTabellen

  trias van Virchov

  Diepveneuze trombose: Oorzaken

  trichinose

  Trichinose
  Trichinose: Preventie en behandeling

  Trichomonas vaginalis, infectie met

  Trichomoniasis
  Trichomoniasis: Behandeling

  trichomoniasis

  Trichomoniasis
  Trichomoniasis: Behandeling
  Symptomen: Abnormale vaginale afscheiding
  ENKELE VAGINALE INFECTIESTabellen
  Vaginale infecties: Behandeling

 • bij reizigers

 • Specifieke medische aandoeningen en reizen: Seksueel overdraagbare aandoeningen

 • urinewegen

 • Urineweginfecties: Oorzaken

  Trichophyton (ringworm), infectie met

  Ringworm en soortgelijke schimmelinfecties

  trichotillomanie

  Haaruitval

  trichuriasis

  Infectie door zweepwormen

  tricuspidalisklep

  Het hart
  Het hartIllustraties

 • insufficiëntie

 • Tricuspidalisinsufficiëntie

 • stenose

 • Tricuspidalisstenose

  tricyclische antidepressiva

  Depressie: Prognose en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DEPRESSIETabellen
  Depressie: Prognose en behandelingTabellen

  trifluridine

  ANTIVIRALE GENEESMIDDELENTabellen

  trigeminusneuralgie

  Trigeminusneuralgie
  Trigeminusneuralgie: Diagnose en behandeling
  Hemifaciale spasmenIllustraties

  trigger finger

  Vervormingen: Schouder-handsyndroomIllustraties

  triglyceriden

  Vetstofwisselingsstoornissen
  EEN PRAKTISCHE AANPAK VOOR EEN DIEET DAT ARM IS AAN CHOLESTEROL EN VERZADIGDE VETZUREN Tabellen

 • bloedspiegel

 • hoge

 • Vetstofwisselingsstoornissen
  Metabool syndroom: een complex probleemKader

 • wenselijke

 • WENSELIJKE LIPIDENSPIEGELS BIJ VOLWASSENEN Tabellen

  trihexyfenidyl

  Ziekte van Parkinson: Behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSONTabellen

  trilhaartje(s) (cilia)

 • van eileiders

 • Inwendige geslachtsorganen

 • van haarcellen

 • Oren: Labyrint

 • van keelcellen

 • GlaucoomIllustraties

 • van luchtwegen

 • Afweermechanismen
  Afweermechanismen van het lichaam tegen infectie: Fysieke barrières

 • van neus en neusbijholten

 • Neus en neusbijholten

 • van reukreceptoren

 • Neus en neusbijholten

  trimethadion

 • tijdens zwangerschap

 • ENKELE GENEESMIDDELEN DIE IN DE ZWANGERSCHAP PROBLEMEN KUNNEN VEROORZAKEN* Tabellen
  Geneesmiddelen die worden gebruikt tijdens de weeën en de bevallingTabellen

  trimethobenzamide

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  trinatriumcitraat

  Jicht: Behandeling

  tripelennamine

 • bij ouderen

 • GENEESMIDDELEN MET EEN VERHOOGD RISICO VOOR OUDERENTabellen

  triple-X-syndroom

  Geslachtschromosomen
  Triple-X-syndrome

  triprolidine

  ENKELE ANTIHISTAMINICATabellen
  Allergische reacties: BehandelingTabellen

  triptanen (serotonineagonisten)

  Migraine: Preventie en behandeling
  GENEESMIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN MIGRAINETabellen
  Migraine: Preventie en behandelingTabellen

  trombine

  Bloedings- en stollingsstoornissen

  trombocytemie

  Samenstelling van het bloed: Bloedplaatjes
  DE BELANGRIJKSTE MYELOPROLIFERATIEVE ZIEKTENTabellen
  Trombocytemie
  Trombocytemie: Behandeling

  trombocytenaggregatieremmer

 • bij coronaire hartziekte

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen

  trombocytopenie

  Samenstelling van het bloed: Bloedplaatjes
  Symptomen
  Trombocytopenie
  Trombocytopenie: Behandeling

 • bij syndroom van Wiskott-Aldrich

 • Syndroom van Wiskott-Aldrich

  trombocytopenische purpura

 • auto-immuun-

 • Trombocytopenie: Oorzaken
  Trombocytopenie: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren aanwezig vóór de zwangerschap: Aandoeningen aanwezig vóór de zwangerschap

 • trombotische

 • Trombocytopenie: Oorzaken
  Trombocytopenie: Symptomen en complicaties

  tromboferese

  Speciale transfusieprocedures: Tromboferese

  trombofilie

  Trombofilie
  Trombofilie: Diagnose en behandeling

  tromboflebitis

  Diepveneuze trombose
  Oppervlakkige tromboflebitis

 • na bevalling

 • Bloedstolsels

 • tijdens zwangerschap

 • Risicofactoren die ontstaan tijdens de zwangerschap : Aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan

  trombolyse

 • bij longembolie

 • Longembolie: Behandeling

  trombolyticum

 • bij herseninfarct

 • Herseninfarct: Behandeling

 • bij nierziekten

 • Afsluiting van de nierslagaders: Behandeling

  trombolytische behandeling

  Bloedings- en stollingsstoornissenKader

 • bij diepveneuze trombose

 • Diepveneuze trombose: Behandeling

 • bij hartziekte

 • GENEESMIDDELEN DIE TER BEHANDELING VAN CORONAIRE HARTZIEKTE WORDEN GEBRUIKT Tabellen
  Hartinfarct: Behandeling

  trombopenie

 • bij kanker

 • Bijwerkingen van de behandeling

  tromboplastinetijd (PTT)

  Diagnostisch onderzoek: Bloedtests

  trombose

 • na chirurgie

 • Na de operatie

 • sinus cavernosus

 • Exophthalmus: Diagnose en behandelingKader

  trombotische trombocytopenische purpura

  Trombocytopenie: Oorzaken
  Trombocytopenie: Symptomen en complicaties

  trommelstokvinger

  Symptomen: Trommelstokvingers
  Symptomen: TrommelstokvingersIllustraties

  trommelvlies

  Oren: Uitwendige oor
  Oren: LabyrintIllustraties

 • barsten

 • Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking

 • buisje

 • MiddenoorontstekingIllustraties

 • drukbeschadiging

 • Barotrauma
  Barotrauma
  Barotrauma: Symptomen

 • drukbeschadiging

 • Trommelvliesperforatie: BehandelingIllustraties

 • infectie

 • Myringitis
  Myringitis

 • onderzoek

 • Middenoorontsteking: Acute middenoorontsteking
  Otitis media met effusie (OME)
  Gehoorstoornissen: Screening en diagnose

 • perforatie

 • Trommelvliesperforatie
  Trommelvliesperforatie: Behandeling
  Voorwerpen in de oren en neus

 • perforatie

 • Chronische otitis media

 • scheuren

 • Barotrauma: Symptomen

  trommelvliesbuisje

  MiddenoorontstekingIllustraties

  trommelvliesholte

  Oren: LabyrintIllustraties

  Tropheryma whippelii, infectie met (ziekte van Whipple)

  Ziekte van Whipple
  Ziekte van Whipple: Diagnose en behandeling

  tropische eosinofilie

  Eosinofiele pneumonie: Symptomen en diagnose

  tropische spastische paraparese

  Chronische meningitis: Tropische spastische paraparese
  Andere primaire demyeliniserende ziekten

  tropische spruw

  Tropische spruw
  Tropische spruw: Behandeling

  Trousseau, syndroom van

  Oppervlakkige tromboflebitis

  trovafloxacine

  ANTIBIOTICA Tabellen

  Trypanosoma brucei, infectie met (slaapziekte)

  ANDERE PARASIETEN  Tabellen

  trypsine

  Alvleesklier

 • bij cystische fibrose

 • Cystische fibrose: Diagnose

  tryptofaantekort

 • door ziekte van Hartnup

 • Ziekte van Hartnup
  Ziekte van Hartnup: Diagnose en behandeling

  tatctethtitltotrtstutwty
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer