MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
tatctethtitltotrtstutwty

tuberculinehuidtest

Tuberculose: Diagnose
Tuberculose: DiagnoseKader

tuberculose

Tuberculose
Tuberculose: Preventie

 • behandeling

 • Tuberculose: Behandeling

 • bij HIV-infectie

 • Tuberculose: Ontwikkeling van infectie
  VEELVOORKOMENDE OPPORTUNISTISCHE INFECTIES DIE ZICH BIJ AIDS VOORDOEN Tabellen

 • bij silicose

 • Silicose: Symptomen en diagnose

 • en pericarditis

 • Tuberculose: Symptomen en complicaties
  Tuberculose: Behandeling

 • en pericarditis

 • Acute pericarditis
  Chronische pericarditis: Oorzaken

 • extrapulmonale

 • Tuberculose: Symptomen en complicaties
  TUBERCULOSE: EEN ZIEKTE VAN VEEL ORGANENTabellen

 • miliaire

 • Tuberculose: PreventieKader

 • onderzoek

 • Tuberculose: DiagnoseKader

 • preventie

 • Tuberculose: Preventie

 • soortgelijke aandoeningen

 • Tuberculose: Symptomen en complicatiesKader

 • vaccinatie

 • BESCHERMING TEGEN ZIEKTE In Nederland zijn vaccins beschikbaar tegen de volgende ziekten:Tabellen
  VaccinatieTabellen

  tubulo-interstitiële nefritis

  Nefritis
  Tubulo-interstitiële nefritis
  Tubulo-interstitiële nefritis: Prognose en behandeling

  tuchtrecht

  Geheim en privacy
  Aansprakelijkheid

  tularemie

  Tularemie
  TularemieKader
  Tularemie: Diagnose en behandeling

  tumor(en)

 • alvleesklier

 • Kanker van de alvleesklier: DiagnoseKader

 • long

 • LongkankerIllustraties

 • ruggenmerg

 • TUMOREN DIE IN OF NABIJ HET RUGGENMERG ONTSTAANTabellen

  tumorablatie

 • bij borstkanker

 • Borstkanker: Behandeling

  tumor(en)

 • alvleesklier

 • Kanker van de alvleesklier
  Kanker van de alvleesklier: Prognose en behandeling

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Typen

 • en hypoglykemie

 • Hypoglykemie: Symptomen

 • amandelen

 • Kanker van de amandelen
  Kanker van de amandelen

 • antigenen

 • Kanker en het immuunsysteem

 • antilichamen

 • Kanker en het immuunsysteem

 • anus

 • Kanker van de anus
  Kanker van de anus: Behandeling

 • baarmoeder

 • Vleesbomen (myomen)
  Vleesbomen (myomen): Behandeling

 • bij chronische hersenvliesontsteking

 • Chronische meningitis: Behandeling

 • bijholte

 • Plaveiselcelcarcinoom: Diagnose, behandeling en preventieKader
  Kanker van de neus en neusbijholten
  Kanker van de neus en neusbijholten

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Inzicht in de behandeling van een tumorKader

 • bijnier

 • Cushing-syndroom
  Cushing-syndroom: Behandeling

 • bij hyperaldosteronisme

 • Hyperaldosteronisme

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Typen

 • feochromocytoom

 • Feochromocytoom
  Feochromocytoom: Behandeling

 • bijschildklier

 • Hersentumoren: SymptomenKader
  Typen

 • blaas

 • Inzicht in de behandeling van een tumorKader
  Blaaskanker

 • borst(en)

 • Borstaandoeningen: Symptomen
  Fibroadenomen
  Borstkanker: Vormen

 • bot

 • Hersentumoren: SymptomenKader

 • buikvlies

 • Asbestose
  Asbestose: Preventie en behandeling
  Hersentumoren: SymptomenKader

 • carcinoïd

 • Carcinoïden
  Carcinoïden: Behandeling

 • definitie

 • Overzicht van kanker

 • dikke darm

 • Poliepen van dikke darm en endeldarm
  Poliepen van dikke darm en endeldarm: Behandeling

 • colitis ulcerosa

 • Colitis ulcerosa: Complicaties

 • dunne darm

 • Goedaardige tumoren van de dunne darm
  Kanker van de dunne darm: BehandelingKader

 • en embolie

 • Longembolie: Oorzaken

 • en gastrineproductie

 • Gastro-oesofageale reflux: Preventie en behandelingKader

 • en hypercalciëmie

 • Calcium: Hypercalciëmie

 • en verkleuring mond

 • Effecten van het ouder wordenKader

 • en virusinfectie

 • VIRUSSEN EN KANKER: EEN VERBANDTabellen

 • epidermoïdtumor

 • HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen

 • epifyse (pijnappelklier)

 • HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

 • galweg

 • Primaire scleroserende cholangitis: Symptomen en complicaties
  Primaire scleroserende cholangitis: Prognose en behandeling
  Overige primaire levertumoren
  Tumoren van de galwegen
  Tumoren van de galwegen: Behandeling

 • gehoorzenuw

 • Tumoren van de gehoorzenuw
  Tumoren van de gehoorzenuw

 • hart

 • MyxomenIllustraties

 • hersenen

 • Hersentumoren
  Hersentumoren: Behandeling en prognose
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen
  Beschadiging van het zenuwstelsel door bestraling

 • coma

 • ENKELE OORZAKEN VAN BEWUSTELOOSHEID EN COMATabellen
  Stupor en coma: OorzakenTabellen

 • hoofdpijn

 • VERSCHILLEN TUSSEN DIVERSE SOORTEN HOOFDPIJNTabellen
  Hoofdpijn: DiagnoseTabellen
  Hersentumoren: Symptomen

 • huid

 • Zonlicht en huidbeschadiging
  Zonlicht en huidbeschadigingKader
  Penistumoren

 • hypofyse

 • Hersentumoren: Symptomen
  HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen
  Aandoeningen van de hypofyse
  Hypopituïtarisme: Behandeling
  Symptomen: Veranderingen in het gezichtsvermogen

 • kaak

 • Kwaadaardige gezwellen: Vormen van mondkanker

 • lever

 • Cirrose: Symptomen en complicaties

 • lip

 • Kwaadaardige gezwellen: Symptomen

 • long

 • Longkanker
  Longkanker: Prognose

 • maag

 • Goedaardige tumoren van de maag
  Goedaardige tumoren van de maag
  Kanker van de maag: Prognose en behandelingKader

 • zweren

 • Peptische zweer: Oorzaken

 • markers

 • Kanker en het immuunsysteem
  Diagnose : Diagnostisch onderzoek en stagering
  ENKELE TUMORMARKERSTabellen

 • mond

 • TUMOREN DIE IN OF NABIJ HET RUGGENMERG ONTSTAANTabellen
  Gezwellen in de mond
  Kwaadaardige gezwellen: Prognose en behandeling

 • netvlies (retina)

 • Tumoren van het netvlies
  Tumoren van het netvlies
  Retinoblastoom
  Retinoblastoom: Prognose en behandeling

 • neus-keelholte

 • Hersentumoren: SymptomenKader
  Kanker van de neus-keelholte
  Kanker van de neus-keelholte

 • nier

 • Nierkanker

 • bij kinderen

 • Wilms-tumor

 • nierbekken

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders

 • oog

 • Ooglidtumoren
  Tumoren van het netvlies
  Tumoren van het netvlies
  Tumoren

 • oor

 • Tumoren
  Tumoren

 • penistumor

 • Penistumoren

 • plasbuis

 • Kanker van de plasbuis

 • plasmacel

 • Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
  Multipel myeloom (ziekte van Kahler): Behandeling en prognose

 • pleura

 • Asbestose
  Asbestose: Preventie en behandeling
  Pleura-effusie: Behandeling

 • plexusaandoeningen

 • Plexusaandoeningen: Oorzaken
  Plexusaandoeningen: Behandeling

 • pseudo-tumor

 • Papiloedeem

 • reusceltumor

 • Goedaardige bottumoren

 • ruggenmerg

 • Tumoren van het ruggenmerg
  Tumoren van het ruggenmerg: Prognose en behandeling

 • schildklier

 • Schildklieraandoeningen: Diagnostische onderzoeken
  Schildklierkanker
  Schildklierkanker

 • bij multipele endocriene neoplasie (MEN)

 • Typen
  Typen: Behandeling

 • stralingsongeval

 • Jodium: Jodiumgebrek

 • slokdarm

 • Goedaardige tumoren van de slokdarm
  Kanker van de slokdarm: Prognose en behandelingKader

 • speekselklier

 • Zwelling van de speekselklieren
  Goedaardige gezwellen
  Kwaadaardige gezwellen: Vormen van mondkanker
  Melanoom: Diagnose, behandeling en preventieKader

 • spijsverteringsstelsel

 • Bloedingen in het maag‑darmkanaal: Diagnose

 • carcinoïd

 • Carcinoïden
  Carcinoïden: Behandeling

 • stemband

 • Stembandknobbeltjes en -poliepenIllustraties

 • strottenhoofd

 • Kanker van het strottenhoofd
  Kanker van het strottenhoofd: Behandeling
  Kanker van de neus-keelholteKader

 • thymus

 • Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Myasthenia gravis
  Aandoeningen van de neuromusculaire overgang: Behandeling

 • tong

 • Aandoeningen van de tong
  Kwaadaardige gezwellen: Risicofactoren

 • urineleider

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders

 • Wilms-tumor

 • Wilms-tumor

 • zaadbal

 • Zaadbalkanker
  Zaadbalkanker: Behandeling

 • zenuwstelsel

 • HERSENTUMOREN DIE IN OF NABIJ DE HERSENEN ONTSTAANTabellen
  Hersentumoren: Behandeling en prognoseTabellen

 • bij kinderen

 • Neuroblastoom
  Neuroblastoom: Prognose en behandeling

  tumorsuppressorgen

  Genafwijkingen: Genen die kanker veroorzaken

  Turner, syndroom van

  Geslachtschromosomen
  Syndroom van Turner
  Syndroom van Turner
  Vertraagde seksuele rijping

  tussenschot

 • neus

 • Neus en neusbijholten

 • perforatie

 • Perforatie van het tussenschot

 • scheef

 • Scheef neustussenschot

  tussenwervelschijf

  RuggenmergIllustraties

 • degeneratie

 • Artrose: Symptomen
  Cervicale spondylose

 • uitpuilen

 • Lage rugpijn: Oorzaken
  Lage rugpijn: Symptomen en soorten lage rugpijnIllustraties
  Lage rugpijn: Behandeling

  tussenwervelschijven

 • uitpuilen

 • Lage rugpijn: Symptomen en soorten lage rugpijn

  tatctethtitltotrtstutwty
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer