MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
uiulurusutuv

Ureaplasma urealyticum, infectie met

Chlamydia-urethritis en ‑cervicitis

uremisch syndroom

Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

ureteritis

Ontsteking van de urineleider (ureteritis)
Ontsteking van de urineleider (ureteritis)

urethraklep

 • posterieure

 • Afwijkingen van de urinewegen: Afwijkingen van de blaas en plasbuis

  urethritis

  Ontsteking van de plasbuis (urethritis)
  Ontsteking van de plasbuis (urethritis): Diagnose, preventie en behandeling

 • atrofische

 • AANDOENINGEN DIE VOORNAMELIJK BIJ OUDEREN VOORKOMENTabellen

 • bij syndroom van Reiter

 • Syndroom van Reiter: Symptomen

  urethrografie, retrograde

  Blaasontsteking (cystitis): Diagnostisch onderzoek

  uretrotomie

  Strictuur van de plasbuis

  ureumspiegel

 • bloed

 • Diagnostisch onderzoek: Nierfunctieonderzoek

  urge-incontinentie

  Urine-incontinentie: Vormen en oorzaken
  Urine-incontinentie: Behandeling
  Blaasontsteking (cystitis): Symptomen
  Menopauze: Symptomen

  urine

 • afname monster

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Diagnostisch onderzoek: UrineonderzoekKader

 • bij diabetes insipidus

 • Centrale diabetes insipidus
  Centrale diabetes insipidus: Behandeling

 • bij nierinsufficiëntie

 • Acute nierinsufficiëntie: Symptomen
  Chronische nierinsufficiëntie: Diagnostisch onderzoek

 • bij prostatitis

 • Prostatitis: Symptomen

 • bij syndroom van Fanconi

 • Syndroom van Fanconi
  Syndroom van Fanconi: Behandeling

 • bij vernauwing van plasbuis

 • Strictuur van de plasbuis
  Strictuur van de plasbuis

 • blaasresidu

 • Urine-incontinentie: Beheersing van de urinelozing
  Urine-incontinentie: Diagnostisch onderzoek

 • bloed (hematurie)

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren
  Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Nierkanker: )Symptomen en diagnostisch onderzoek
  Blaaskanker: Symptomen en diagnostisch onderzoek

 • calcium

 • Urinewegstenen: Preventie

 • concentratie

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • cystine

 • Cystinurie
  Cystinurie: Behandeling

 • eiwit

 • bij nefrotisch syndroom

 • Nefrotisch syndroom

 • tijdens zwangerschap

 • Medische zorg tijdens de zwangerschap

 • eiwit

 • en hematurie

 • Asymptomatische glomerulaire proteïnurie en hematurie

 • gas

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • geur

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • glucose

 • Renale glucosurie
  Renale glucosurie
  Diabetes mellitus: Symptomen
  Diabetes mellitus: Controle van de behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Medische zorg tijdens de zwangerschap

 • glucose

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • ketonen

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • kleur

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • kweek

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek
  Urineweginfectie: Symptomen en diagnose

 • lucht

 • Blaasontsteking (cystitis)

 • lymfe

 • Urineweginfecties: Oorzaken

 • monster opvangen

 • bij kinderen

 • Urineweginfectie: Symptomen en diagnose

 • nitriet

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek: UrineonderzoekKader

 • bij nierziekten

 • Nefrotisch syndroom: Diagnostisch onderzoek
  Tubulo-interstitiële nefritis: Symptomen en diagnostisch onderzoek

 • cytologisch

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonsters

 • tijdens zwangerschap

 • Medische zorg tijdens de zwangerschap

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • oxalaat

 • Urinewegstenen: Preventie

 • productie

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • retentie

 • bij goedaardige prostaathyperplasie

 • Goedaardige prostaathyperplasie

 • sediment

 • Diagnostisch onderzoek: Urineonderzoek

 • stoma

 • Blaaskanker: Behandeling

 • stuwing (hydronefrose)

 • HydronefroseIllustraties

 • testen

 • op marihuanagebruik

 • Marihuana: Diagnose en behandeling

 • testen

 • bij hoge bloeddruk

 • Hoge bloeddruk: Diagnose

 • troebele

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • van pasgeborene

 • De eerste paar dagen

 • van zuigeling

 • Ontlasting en urine
  Ontlasting en urine

 • vorming

 • De nieren: Functies van de nieren

  urineleider(s) (ureter)

  Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  Urineleiders

 • aangeboren afwijkingen

 • Afwijkingen van de urinewegen: Aandoeningen van de nieren en urineleiders

 • beschadiging

 • Letsel van de urineleiders
  Letsel van de urineleiders: Behandeling

 • biologie

 • Biologie van de nieren en de urinewegenIllustraties
  Urineleiders

 • infectie (ureteritis)

 • Ontsteking van de urineleider (ureteritis)

 • kanker

 • Kanker van het nierbekken en de urineleiders

 • stenen

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Pijn
  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: PreventieIllustraties

 • stents

 • Hydronefrose: Behandeling en prognose

  urineren

  Vochtbalans

 • aandrang

 • Menopauze: Symptomen

 • beheersing

 • Urine-incontinentie: Beheersing van de urinelozing

 • bij diabetes insipidus

 • Nefrogene diabetes insipidus
  Nefrogene diabetes insipidus: Prognose en behandeling
  Centrale diabetes insipidus: Symptomen en complicaties

 • bij diabetes mellitus

 • Diabetes mellitus: Symptomen

 • bij nierinsufficiëntie

 • Acute nierinsufficiëntie: Symptomen

 • bij pasgeborene

 • De eerste paar dagen

 • bij zuigeling

 • Ontlasting en urine

 • en flauwvallen (mictiesyncope)

 • Flauwvallen: Oorzaken

 • hesitatie

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • mechanismen

 • Blaas

 • mechanismen

 • Urine-incontinentie: Beheersing van de urinelozing

 • na bevalling

 • Wat kan er in het ziekenhuis worden verwacht?

 • nachtelijk

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren
  Chronische nierinsufficiëntie: Symptomen

 • na menopauze

 • Menopauze: Symptomen

 • persen

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren

 • pijn

 • Ontsteking van de plasbuis (urethritis): Symptomen
  Blaasontsteking (cystitis): Symptomen

 • problemen

 • bij kinderen

 • Bedplassen
  Bedplassen: Behandeling

 • tijdens zwangerschap

 • Lichamelijke veranderingen bij de zwangere vrouw

 • urgentie

 • Symptomen en diagnose bij aandoeningen van de nieren en de urinewegen: Problemen met urineren
  Urine-incontinentie: Vormen en oorzaken
  Blaasontsteking (cystitis): Symptomen

 • zindelijkheidstraining

 • Sociale en emotionele ontwikkelingKader

  urineweg(en)

 • aandoeningen

 • onderzoek

 • Diagnostisch onderzoek: Afname van cel- en weefselmonstersKader

 • stenen

 • Urinewegstenen: PreventieIllustraties

  urinezuur

 • bij glycogeenstapelingsziekte

 • GENEESMIDDELEN GEBRUIKT OM JICHT TE BEHANDELENTabellen
  Jicht: BehandelingTabellen
  Stoornissen van de koolhydraatstofwisseling: Glycogeenstapelingsziekten

 • bij jicht

 • Jicht
  Jicht: Behandeling

 • bij nierstenen

 • Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

  urodynamisch onderzoek

  Urine-incontinentie: Diagnostisch onderzoek

  urografie

 • intraveneuze

 • Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek
  Hydronefrose: Diagnostisch onderzoek
  Urinewegstenen: Diagnostisch onderzoek

 • retrograde

 • Diagnostisch onderzoek: Beeldvormend onderzoek
  Urinewegstenen: Diagnostisch onderzoek

  urolithiasis

  Jicht: Symptomen
  Jicht: Behandeling
  Urinewegstenen
  Urinewegstenen: Preventie

  ursodeoxycholzuur

  Galstenen: Behandeling

  urticaria

  Netelroos en angio-oedeem
  Netelroos en angio-oedeem: Behandeling

 • pigmentosa

 • Mastocytose

 • solaris

 • Overgevoeligheid voor zonlicht

  uiulurusutuv
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer