MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
Secties
Bijlagen
Trefwoorden
xaxbxcxexgxsxy

X-chromosoom

Geslachtschromosomen
Geslachtschromosomen
Chromosomale en genetische afwijkingen

 • bij fragiele-X-syndroom

 • Fragiele-X-syndroom

 • bij syndroom van Klinefelter

 • Syndroom van Klinefelter

 • bij syndroom van Turner

 • Syndroom van Turner

 • bij triple-X-syndroom

 • Triple-X-syndrome

 • genen

 • Genafwijkingen: Genexpressie
  Genafwijkingen: Genexpressie

 • genen

 • Genafwijkingen: GenexpressieIllustraties

 • inactivatie

 • Geslachtschromosomen

  xaxbxcxexgxsxy
  Illustraties
  Tabellen
  Disclaimer