MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Ziekte of veroudering

Met het toenemen van de leeftijd verslechteren vele lichamelijke functies. De achteruitgang die van nature bij het ouder worden optreedt, wordt echter niet als ziekte beschouwd, hoewel het onderscheid niet altijd duidelijk is. Naarmate mensen ouder worden, stijgen de bloedglucosewaarden na het eten van koolhydraten sterker dan bij jongere mensen. De zeer sterke stijgingen die optreden bij diabetes, worden echter niet tot de normale verouderingsverschijnselen gerekend. (zie Diabetes mellitus: Introductie)

De geestelijke achteruitgang, waardoor bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal moeilijker wordt en vergeetachtigheid toeneemt, komt vrijwel algemeen voor op hogere leeftijd en wordt als een normaal verouderingsverschijnsel beschouwd. Hoewel de ernstige geestelijke achteruitgang die optreedt bij dementie (met extreme verslechtering van kortetermijngeheugen, leervermogen en inzicht in de omgeving) op latere leeftijd veel voorkomt, wordt het als een ziekte beschouwd (zie Delirium en dementie: Dementie), maar wel een ziekte die op hoge leeftijd veel voorkomt. De ziekte van Alzheimer is een abnormale vorm van veroudering die duidelijk afwijkt van het normale ouder worden. Deze conclusie wordt bevestigd door onderzoek van hersenweefsel van overleden alzheimerpatiënten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Vorige: Ziekten die tot versnelde veroudering leiden

Illustraties
Tabellen
Disclaimer