MERCK MANUAL MEDISCH HANDBOEK
Tips voor betere resultaten
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
In dit onderwerp
Introductie
Naar boven

Sectie

Hoofdstuk

Onderwerp

Introductie

Mensen die effectief kunnen communiceren met hun eigen arts en andere behandelaars, hebben meestal een betere gezondheid dan mensen die dat niet kunnen. Effectieve communicatie vereist actieve betrokkenheid bij de persoonlijke (gezondheids)zorg. Actieve betrokkenheid omvat het verwerven van kennis over gezondheid en ziekte, regelmatig een arts bezoeken, het regelen van de juiste preventieve zorg (zie Preventie: Introductie) en een continue alertheid op tekenen van ziekte of lichamelijke veranderingen, zoals verkleuring van een moedervlek of een knobbeltje in een borst of zaadbal. Actieve betrokkenheid houdt ook in dat iemand bij een bepaalde ziekte zelf op zijn gezondheid let. Iemand met hoge bloeddruk zorgt er bijvoorbeeld voor dat regelmatig de bloeddruk wordt gecontroleerd, terwijl iemand met diabetes regelmatig de bloedglucosespiegel laat meten.

Laatste volledige inspectie/herziening februari 2003

Naar boven

Volgende: Een eigen huisarts

Illustraties
Tabellen
Disclaimer